Academic Staff

Head of the Department

prof. dr hab. Damian Józefiak

Lecturers

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

prof. dr hab. Adam Cieślak

dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. UPP

dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

dr inż. Robert Mikuła

dr inż. Anita Maria Zaworska-Zakrzewska

dr inż. Bartosz Kierończyk

Retired lecturers

prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz

Department staff

mgr inż. Justyna Wolska

inż. Bernadetta
Gwoździk

mgr inż. Dagmara
Franek

dr inż. Martyna Kozłowska

Laboratory staff

mgr inż. Monika Kubiak

Laboratory manager

mgr inż. Aleksandra Jankowiak

mgr inż. Daria Rzepecka-Dolacińska

mgr Magdalena Ratajczak

Retired staff

mgr inż. Piotr Szyszka