Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni

Kierownik katedry

prof. dr hab. Damian Józefiak

Wykładowcy

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

prof. dr hab. Adam Cieślak

dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. UPP

dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

dr inż. Robert Mikuła

dr inż. Anita Maria Zaworska-Zakrzewska

dr inż. Bartosz Kierończyk

Wykładowcy emerytowani

prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz

Pracownicy katedry

mgr inż. Justyna Wolska

inż. Bernadetta
Gwoździk

mgr inż. Dagmara
Franek

dr inż. Martyna Kozłowska

Pracownicy Laboratorium

mgr inż. Monika Kubiak

Kierownik laboratorium

mgr inż. Aleksandra Jankowiak

mgr inż. Daria Rzepecka-Dolacińska

mgr Magdalena Ratajczak

Pracownicy emerytowani

mgr inż. Piotr Szyszka