Wyniki zmagań podczas XXII Sympozjum Studenckich Kół Naukowych na WWZ

Miło nam poinformować, że studenci działąjący w ramach Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uzyskali,

I miejsce za referat, pt. „Czy Twój pies jest bezpieczny? Zagrożenia mikrobiologiczne wynikające ze stosowania diety BARF”; Autorzy pracy: Piotr Szymkowiak, Muhammad Rumman Aslam, AbdKareem Adqowiyy Wale, Paula Skrzypczak, Marcelina Chudyk, Małgorzata Badura 

oraz

III miejsce za referat, pt. “Ocena zależności masy ciała od długości pancerza żółwi Emydura subglobosa”; Autorzy: Paula Skrzypczak, Piotr Szymkowiak, Marcelina Chudy, Małgorzata Badura

Prace byłī wykonywane pod opieką:

 • dra inż. Mateusza Rawskiego
 • dra inż. Bartosza Kierończyka
 • mgr inż. Zuzanny Mikołajczak
 • mgr inż. Joanny Kowalskiej
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Konkurs na najlepszą pracę inżynierską

Mamy ogromną przyjemność i zaszczyt poinformować, że napisana pod kierownictwem Pana dr inż. Bartosza Kierończyka praca, pt. „Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw wybranych gatunków owadów z rodziny Tenebrionidae” autorstwa inż. Roksany Wachowiak, uzyskała I miejsce w VII Edycji Konkursu na najlepszą pracę inżynierska z zakresu Zootechniki w roku 2021. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego Koło w Poznaniu.

Gratulujemy!

Wyróżnienie na VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych

Kolejnym sukcesem może pochwalić się Studenckie Koło Naukowe Zootechników i Biologów (Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich; opiekun naukowy dr inż. Bartosz Kierończyk). Podczas VII Ogólnopolskiej Sesji Studenckich Kół Naukowych organizowanej przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie w dniach 9-11 grudnia 2021 r. wystąpili reprezentanci 169 kół naukowych z 47 polskich uniwersytetów. W Bloku Zwierzęcym przedstawicielka Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich, Pani Marcelina Chudyk otrzymała wyróżnienie za referat pt. „Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw tenebrio molitor i zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na wybrane parametry morfologiczne kości piszczelowych”.


Gratulujemy!

Nagrody Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego dla absolwentów Katedry Żywienia Zwierząt

W ramach XXXVIII edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu zootechniki i rybactwa organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne laureatami zostali magistranci realizujący swoje prace dyplomowe w Katedrze Żywienia Zwierząt.

I nagroda – mgr inż. Anna Parysek za pracę pt. „Wpływ kompaktowej dawki pokarmowej (cTMR) na wyniki produkcyjne krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły 

Co więcej praca ta uzyskała nagrodę specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy magisterskiej w XXVIII edycji Konkursu.

III nagroda – mgr inż. Oskar Skórnicki za pracę pt. „Wpływ procesów technologicznych pasz na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły

 

Serdecznie gratulujemy laureatom jak i promotorowi, życząc dalszych sukcesów naukowych i w życiu zawodowym.
Pracownicy Katedry

VI posiedzenie Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

Podczas VI posiedzenia Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN, która odbyła się 29 września 2021 zespoły, w skład których wchodzili pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt, otrzymały Nagrodę KNZiA za „Opracowanie technologii produkcji i wykorzystania w żywieniu zwierząt materiałów paszowych z owadów”, oraz Wyróżnienie KNZiA za „Technologie pozwalające na istotne obniżenie emisji gazów cieplarnianych, azotu i fosforu do środowiska naturalnego bez negatywnego wpływy na wyniki produkcyjne drobiu.”

Serdecznie gratulujemy!

Grant NCN OPUS 20

Z dumą zawiadamiamy o otrzymaniu przez Kierownika Katedry Żywienia Zwierząt, prof. dr hab. Damiana Józefiaka grantu na Projekt Badawczy OPUS 20 pt. „Rola tłuszczu pozyskanego z larw Hermetia illucens w żywieniu drobiu – od wartości pokarmowej do statusu zdrowotnego kurcząt rzeźnych”.

Wyniki Narodowego Centrum Nauki ogłoszono 20 maja bieżącego roku, pełna lista dostępna pod linkiem: https://www.ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2021-05-20-opus20-preludiumbis2-sonata16

 

Środki przyznane na powyższy projekt wynoszą 1 893 640 zł.

 

Gratulujemy!

PREcisionMIX 2.0 – współpraca KŻZ z firmą Cargill

PREcisionMIX 2.0 to operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 15 „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jej celem jest opracowanie i wdrożenie na skalę przemysłową znaczącego udoskonalenia technologicznego w procesie produkcji premiksów zwierzęcych.

Konsorcjum składające się z trzech podmiotów: Cargill Poland sp. z o.o., Izby Gospodarczej Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu podczas współpracy będzie prowadzić zadania w obszarach: branżowym, naukowym oraz przemysłowym, w celu wdrożenia nowej technologii.

Kierownikiem Projektu z ramienia Uczelni jest dr hab. Sebastian Kaczmarek, prof. UPP. W Projekt zaangażowani są również inni pracownicy Katedry: dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, dr Robert Mikuła, dr Bartosz Kierończyk, oraz doktorantki: Zuzanna Mikołajczak i Zuzanna Wiśniewska. Powyższy zespół odpowiedzialny jest m. in. za badania i prace rozwojowe oraz wkład naukowy w wypracowanie innowacyjnej technologii.

 

Zapraszamy po więcej szczegółów dotyczących Projektu na stronę: https://precisionmix.eu/

Kolejny „Special Issue” w naszej Katedrze

Z radością informujemy, że dr inż. Bartosz Kierończyk oraz dr inż. Robert Mikuła zostali edytorami gościnnymi wydania specjalnego pt. “Advances in the Usage of Sustainable Feed Materials in Animal Nutrition” w czasopiśmie Animals (MDPI; 100 pkt. MNiSW; IF = 2,323),  sekcja „Animal Nutrition”.
Serdecznie zapraszamy do przesyłania oryginalnych prac twórczych, artykułów przeglądowych oraz komunikatów.

XXI Sympozjum Studenckich Kół Naukowych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Wielki sukces studentów Katedry Żywienia Zwierząt podczas XXI Sympozjum SKN na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Uczestnicy SKN zajęli dwa miejsca na podium, wyróżnienie oraz specjalną nagrodę Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego!

I miejsce dla Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk, Roksany Wachowiak, Joanny Kowalskiej, Katarzyny Hetmańczyk, Jakuba Ziarnika, 
za pracę pt. “Wpływ dodatku pełnotłustych mączek z larw Tenebrio molitor i Zophobas morio do diet kurcząt rzeźnych na wybrane parametry morfologiczne kości piszczelowych”

III miejsce dla Anny Łuniewicz, Julii Puchalskiwj, Sylwii Inglot,
za pracę pt. “Porównanie przydatności różnych części liści 
Paulownia CLON IN VITRO 112 w żywieniu bydła”

Wyróżnienie dla Joanny Kowalskiej, Katarzyny Hetmańczyk, Roksany Wachowiak, Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk, Jakuba Ziarnika,
za pracę pt. “Wpływ zaburzeń otarczowania na wzrost i rozwój młodych żółwi Emydura subglobosa

Nagroda PTZ za wyróżniającą się pracę z zakresu nauk zootechnicznych dla Roksany Wachowiak, Joanny Kowalskiej, Jakuba Ziarnika, Katarzyny Hetmańczyk, Małgorzaty Badury, Marceliny Chudyk, 
za pracę pt. “Zwierzęta egzotyczne – zagrożenie mikrobiologiczne w naszych domach”

Katedrę Żywienia Zwierząt reprezentowały 2 Sekcje, tj. 

 • Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich (KŻZ wraz z Pracownią Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury)
 • Sekcja Żywienia Zwierząt i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Opiekun SKN ZiB na WWZ
dr inż. Bartosz Kierończyk

Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych ​

Szanowni Państwo,

jest mi niezmiernie miło poinformować o kolejnych sukcesach Studenckiego Koła Naukowego Zootechników i Biologów, tym razem na arenie międzynarodowej.

Podczas Międzynarodowego Sympozjum Studenckich Kół Naukowych organizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie pod hasłem: „Środowisko-Roślina-Zwierzę-Produkt” w dniu 15 kwietnia 2021 r., studenci SKN Zootechników i Biologów otrzymali:

I miejsce (sesja referatowa) otrzymała Pani inż. Joanna Kowalska za wygłoszenie referatu pt.
“Określenie optymalnego momentu rozpoczęcia eksploatacji hodowli wazonkowca białego (Enchytraeus albidus)”
Autorzy: Joanna Kowalska, Roksana Wachowiak, Katarzyna Hetmańczyk, Małgorzata Badura, Marcelina Chudyk
SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

oraz

I miejsce (sesja posterowa) otrzymała Pani inż. Roksana Wachowiak za wygłoszenie pracy pt.
“Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych mączek z owadów”
Autorzy: Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Joanna Kowalska, Jakub Ziarnik, Małgorzata Badura, Marcelina Chudyk
SKN ZiB, Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Wszystkie prace zostały przydzielone do Sekcji Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki.

Jako Opiekun SKN ZiB oraz współopiekun nagrodzonej Sekcji serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów.

Jednocześnie zachęcam Państwa do aktywizacji studentów i ich wsparcia w czasie uczestnictwa w sympozjach i konferencjach poza murami naszej Uczelni.

Z wyrazami szacunku,
dr inż. Bartosz Kierończyk
Opiekun SKN Zootechników i Biologów,
Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Nominacja Głosu Wielkopolskiego – Osobowość Roku 2020

Z dumą zawiadamiamy o nominacji Kierownika Katedry Żywienia Zwierząt w plebiscycie Głosu Wielkopolskiego Osobowość Roku 2020 w kategorii Nauka. Pan prof. dr hab. Damian Józefiak będący również prezesem, pomysłodawcą oraz współzałożycielem innowacyjnej firmy HiProMine  otrzymał nominację za „pierwszą w Polsce profesjonalną entofarmę-innowacyjne rozwiązanie HiProMine wykorzystujące specjalne odmiany owadów do przekształcania odpadów w nowe produkty, które mogą wzbogacić paszę dla zwierząt i pobudzić wzrost plonów.”

Gratulujemy!

 

Zachęcamy do oddawania głosów na prof. Józefiaka pod linkiem: https://gloswielkopolski.pl/p/kandydat/prof-dr-hab-damian-jozefiak%2C1922955/?fbclid=IwAR1qIFzXcpZ43QDYpt0d0BFYs61b63CCLNsu_UwA9yZfFHhd2ZM0HQiIJuw#sms-plebiscyty

Naukowcy z Katedry Żywienia Zwierząt edytorami gościnnymi w Animals

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniu naukowców z Katedry Żywienia Zwierząt w postaci pełnienia funkcji edytorów gościnnych w aż 3 wydaniach specjalnych czasopisma naukowego Animals (IF 2.323):

 1. dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka; wydanie specjalne “Feed Additives in Piglet Feeding”, sekcja “Pigs”
 2. prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel oraz prof. dr hab. Adam Cieślak; wydanie specjalne “Environment, Food Production, Health and Welfare Challenges in the Nutrition of Ruminants”, sekcja “Animal Nutrition”
 3. dr Bartosz Kierończyk oraz dr Mateusz Rawski; wydanie specjalne “Insect Farming, Biomass Processing and Practical Applications in Animal Nutrition”, sekcja “Animal Nutrition”

Gratulujemy!

 

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam powiadomić, 

iż doktorant Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Pan Piotr Nowak, w dniu 18.02.2021obronił pracę doktorską w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy ZOOM)

pt.: “Efektywność stosowania wieloskładnikowych dodatków paszowych w żywieniu prosiąt i warchlaków“.

 

Promotor pracy: dr hab. Małgorzata Kasprowicz-Potocka

Promotor pomocniczy: dr Anita Zaworska-Zakrzewska

Recenzenci:

prof. dr hab. Krzysztof Lipiński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

prof. dr hab. Małgorzata Świątkiewicz (Instytut Zootechniki – Państwowy Insytut Badawczy w Krakowie)

 

Streszczenie pracy: http://www1.up.poznan.pl/animal/wp-content/uploads/2021/01/Piotr-Nowak-streszczenia.pdf 

 

Serdecznie gratulujemy!

HORYZONT 2020 - Projekt mEATquality

Z dumą zawiadamiamy o zaangażowaniu naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Projekt mEATquality (Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat), który został złożony na wezwanie Programu Ramowego Horyzont jako konsorcjum składające się z 17 firm, uniwersytetów i instytutów badawczych pochodzących z 7 krajów europejskich. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako jeden z 6 głównych partnerów konsorcjum jest jednocześnie liderem jednego z Programów Prac (WP) dotyczącego badań na trzodzie.

Projekt mEATquality zakłada dostarczenie konsumentom najlepszej jakości mięsa drobiowego i wieprzowego przez poprawę dobrostanu zwierząt, czerpiąc wiedzę z ekstensywnych systemów  utrzymania brojlerów i trzody.

W skład zespołu reprezentującego UPP wchodzą między innymi naukowcy Katedry Żywienia Zwierząt: dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska, dr hab. inż. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, prof. Adam Cieślak.  


Podpisanie umowy grantowej przewidziano na przełomie kwietnia i maja 2021.

Żywienie zwierząt – zapraszamy na Studia dualne!

Z przyjemnością zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na studia dualne o profilu praktycznym na kierunku żywienie zwierząt. Studia dualne prezentują nowoczesny model edukacji, w którym studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Założeniem powyższego modelu jest przeprowadzenie ponad połowy zajęć w formie praktycznej; dodatkowo w przedsiębiorstwach rolnych czy firmach zajmujących się wytwarzaniem pasz i środków żywienia zwierząt.

„Studia na kierunku Żywienie zwierząt realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), z czego na część praktyczną jest przeznaczone 7,5 miesiąca. Część praktyczna obejmuje praktyki kierunkowe przede wszystkim na fermach oraz staże zawodowe w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt. Podczas stażu zawodowego student uczestniczy we wszystkich procesach przebiegających w firmie, począwszy od zakupu i przyjęcia surowców, poprzez produkcję, aż do sprzedaży i wysyłki gotowych produktów.” – prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz, prodziekan ds. studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Zachęcamy do zapoznania się z efektami współpracy z jedną z firm branżowych: https://www.youtube.com/watch?v=iutDjFXOIrQ&t=35s

Kierunek Żywienie zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP powstał dzięki realizacji projektu „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla Gospodarki i rozwoju, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych.

Więcej informacji na stronie: https://puls.edu.pl/aktualno-ci/studia-dualne-ywienie-zwierz-t-jedyne-takie-w-polsce

Zakończenie Programu Wieloletniego 2016-2020

Wraz z końcem 2020 roku zakończono prace badawcze w Obszarze 4 Programu Wieloletniego pod kierownictwem ś.p. prof. dr hab. Andrzeja Rutkowskiego, oraz dr inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej. Zwieńczeniem prac w ramach realizacji Programów Wieloletnich zleconych przez MRiRW pt.: „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach” oraz „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” realizowanych w latach 2011-2015 oraz 2016-2020, jest monografia opracowana m. in. przez pracowników Naszej Katedry.

 

Opracowanie naukowe pt.: „Zalecenia dotyczące stosowania krajowych pasz białkowych pochodzenia roślinnego w żywieniu świń oraz drobiu” stanowi podsumowanie zrealizowanych badań oraz testów wdrożeniowych przeprowadzonych w ramach Programu. Monografia informuje o aktualnym stanie wiedzy dotyczącym możliwości stosowania w żywieniu świń i drobiu krajowych roślinnych pasz wysokobiałkowych będących potencjalnymi zamiennikami importowanej poekstrakcyjnej śruty sojowej. Powyższa pozycja literaturowa kierowana jest przede wszystkim do rolników, hodowców, producentów świń i drobiu, wytwórni pasz, pracowników służb doradczych ośrodków doradztwa rolniczego oraz uczniów średnich i studentów wyższych szkół rolniczych.

 

Monografia dostępna jest pod linkiem:

http://bialkoroslinne.iung.pl/images/pdf/2020/Zalecenia%20dotyczące%20stosowania%20krajowych%20pasz%20białkowych%20pochodzenia%20roślinnego%20w%20żywieniu%20świń%20i%20drobiu%202020.pdf

 

Więcej informacji o wynikach przeprowadzonych badań znajdziecie Państwo na stronie Programu Wieloletniego: http://bialkoroslinne.iung.pl oraz w zakładce Publikacje

Rodzime białko roślinne - wyniki badań Programu Wieloletniego 2016-2020

W dniu 11.12.2020 roku, wykonawcy Projektu Wieloletniego „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” na lata 2016-2020, przeprowadzili otwarte webinarium na temat rodzimego białka roślinnego w kontekście bezpieczeństwa białkowego kraju. W jakim stopniu polskie rolnictwo jest przygotowane do zwiększenia produkcji i wykorzystania rodzimego białka roślinnego, w tym żywienia zwierząt? Na nurtujące pytania próbowano znaleźć odpowiedź podczas wspólnej debaty pt. „”Kiedy Polska będzie gotowa do tego, aby zaspokoić potrzeby białkowe?”.

Naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego  w Falentach, Instytutu Genetyki Roślin PAN Poznań i Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach zaprezentowali wyniki badań oraz wnioski, uzyskane na podstawie prac realizowanych w ramach Programu Wieloletniego, realizowanego w latach 2016-2020.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią webinarium:

Webinar

Wyróżnienie na łamach PLOS Biology

Recenzowane czasopismo naukowe PLOS Biology opublikowało listę TOP 2% najbardziej wpływowych naukowców opracowane przez Stanford University we współpracy z wydawnictwem Elsevier oraz firmą SciTech Strategies. Zestawienie obejmuje 22 dziedziny ze 176 dyscyplinami naukowymi uwzględniając kompleksową ewaluacje dorobku naukowego uczonych z całego świata. Oceny dokonano na podstawie indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), którego kryteriami są m.in. liczba cytowań niezależnych, indeks Hirscha, miejsce oraz rola autora wśród współautorów.

Wśród 160 tysięcy badaczy z całego świata, na liście znalazło się 726 Polskich naukowców, w tym 13 reprezentujących Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Z dumą informujemy, że wśród najbardziej wpływowych uczonych pod względem cytowań w roku 2019 na prestiżowej liście znalazł się Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt, prof. dr hab. Damian Józefiak.

Gratulujemy!


Pełna lista wyróżnionych naukowców znajduje się na stronach:

https://journals.plos.org/plosbiology/article/file?id=10.1371/journal.pbio.3000918&type=printable

https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2

VI Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych

W dniach 27-28 listopada bieżącego roku na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie odbyła się Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych. Studentki działające w Kole Naukowym Zootechników i Biologów WMWiNZ, Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich, reprezentowały Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu podczas sesji posterowej w Bloku Zwierzęcym. Miło nam poinformować o pozytywnym odbiorze prac pt.:

 • „Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae”, prezentacja: Roksana Wachowiak, Joanna Kowalskia, Katarzyna Hetmańczyk (I miejsce)
 • „Zastosowanie mączki z drewnojada (Zophobas morio) w odchowie gupika pawie oczko (Poecilia reticulata)”, prezentacja: Joanna Kowalska, Roksana Wachowiak, Katarzyna Hetmańczyk (III miejsca)

Gratulujemy studentkom oraz opiekunom Koła Naukowego – dr inż. Bartoszowi Kierończykowi oraz dr. Mateuszowi Rawskiemu.

Życzymy kolejnych sukcesów!

Przekazanie insygniów rektorskich

Prof. dr hab. Jan Pikul ustępujący rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazał 31 sierpnia 2020 r. insygnia rektorskie swojemu następcy prof. dr. hab. Krzysztofowi Szoszkiewiczowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. Wraz z rektorem władzę obejmują nowi prorektorzy, dziekani i prodziekani.

W poniedziałek w sali Biocentrum UPP odbyło się symboliczne przekazanie insygniów rektorskich nowym Władzom Uczelni, których czteroletnia kadencja rozpocznie się 1. września br. To uroczyste wydarzenie odbyło się przy udziale członków ustąpującego i nowego Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Rady Uczelni.  

Podczas uroczystości rektor-elekt wręczył nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie na nową kadencję. 

Nominacje prorektorskie otrzymali:

 • Prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
 • Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. studiów,
 • Prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. kadr i rozwoju.

Nominacje dziekańskie otrzymali:

 • Prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii,
 • Prof. dr. hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w imieniu dziekana nominację odebrał  prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
 • Prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • Prof.dr hab. Klaudia Borowiak, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,
 • Prof. dr. hab. Walenty Poczta, Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Nagrody i wyróżnienia studentów UPP w konkursie prac magisterskich

W XXXVII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli się w gronie osób nagrodzonych i wyróżnioych. 

W sekcji chów i hodowla bydła:
– III nagroda – mgr inż. Kinga Bochna za pracę:

pt. „Wpływ speksyny na regulację metabolizmu cieląt

wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. 

W sekcji żywienie zwierząt i paszoznawstwo:
– III nagroda – mgr inż. Zuzanna Mikołajczak za pracę

pt. „Ocena wpływu zastosowania Hermetia illucens w dietach pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na wyniki odchowu i współczynniki strawności składników pokarmowych

wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

W tej kategorii również wyróżniono:
-mgr inż. Dawid Fryczka za pracę

pt. „Krajowe źródła białka roślinnego jako substytuty poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu tuczników

wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

– mgr inż. Tomasz Kaniewski za pracę

pt. „Wpływ struktury mieszanki paszowej pełnoporcjowej na wyniki odchowu prosiąt

wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. 

Nagrodzonym i wyróżniony srudentom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam powiadomić, 

iż doktorant Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Pan Abdelbasset Benzertiha, w dniu 15 czerwca jako pierwszy w historii Uniwersytetu oraz jako pierwszy absolwent kierunku anglojęzycznego Animal Production Management, obronił pracę doktorską w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy ZOOM)

pt.: “The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response“.

Promotor pracy: prof. dr hab. Damian Józefiak

Promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak

Recenzenci:

dr hab. Anna Sławińska, prof. UTP,

dr hab. Witold Szczurek, prof. IZ PIB

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, w systemie zdalnym on-line, na platformie „ZOOM”, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej realizowanej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika,

Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

pt. „Zastosowanie biomasy owadów w dietach kurcząt rzeźnych
a wyniki odchowu i odpowiedź układu immunologicznego” /
„The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response”.

Promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci: 

prof. IZ-PIB dr hab. Witold Szczurek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, prof. UTP dr hab. inż. Anna Sławińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Praca doktorska została przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy, proszone są o zarejestrowanie się, poprzez kliknięcie na niżej podany link. Niezbędne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pracownicy i doktoranci UPP proszeni są o rejestrowanie się z podaniem służbowego adresu e-mail.

https://zoom.us/meeting/register/tJwucOqupjkjE9Utsro2e3_BcXetmFz-kzSs

Na podany podczas rejestracji adres otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz unikalnym linkiem dostępu do „spotkania” . Aktywny (pełny) dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 15.06.2020 od godz. 10.30, obrona rozpocznie się o godz. 11.00.

 

W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl.   

Rekrutacja na kolejną edycję studiów dualnych „Żywienie zwierząt”

W ramach projektu “Żywienie Zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” realizowane są stacjonarne studia magisterskie „Żywienie zwierząt” o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Program studiów ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze żywienia zwierząt, produkcji pasz oraz dodatków paszowych.

Studia drugiego stopnia realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), podczas których studenci  zdobywają wiedzę teoretyczną (7 miesięcy), a także praktyczną (8,5 miesiąca) poprzez uczestnictwo w praktykach kierunkowych i stażach zawodowych w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt. W pierwszej edycji kierunku Żywienie zwierząt udział biorą: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, JHJ Sp. z o.o., Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB – Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnie Pasz Piast.

W ramach staży zawodowych, będących częścią programu studiów jest finansowane wynagrodzenie dla studentów, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zwroty kosztów dojazdu na staż lub zwroty kosztów zakwaterowania podczas stażu zawodowego.

W ramach zajęć dodatkowych zostały zaplanowane kursy podnoszące kompetencje zawodowe, językowe oraz cyfrowe.

Szczegółowe informacje na https://puls.edu.pl

Kierunek studiów dualnych Żywienie Zwierząt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2020 roku zmarł

śp. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski   

długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Zwierząt,

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej w latach 2006 – 2014,

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu w latach 2006 – 2020,

Prezydent Zarządu Polskiego Oddziału WPSA,

Przewodniczący Sekcji Drobiarskiej PTZ,

Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, laureat licznych nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności,

cenionego naukowca, specjalistę z zakresu żywienia zwierząt,

wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

IV Edycja Konkursu na najlepszą pracę inżynierską

Z radością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską z zakresu Zootechniki organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na podium stanęło aż dwóch dyplomantów z Katedry Żywienia Zwierząt, tj.

I nagroda – Pan inż. Arkadiusz Trzciński – praca pt. „Sposoby zapobiegania kwasicy żwacza krów mlecznych”, wykonana pod kierunkiem dra inż. Roberta Mikuły

oraz

II nagroda – Pani inż. Magdalena Noak – praca pt. „Wpływ bakteriocyny niziny na wybrane populacje mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt rzeźnych“, wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. Damiana Józefiaka

 

Życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1552/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. przyznał doktorantce Katedry Żywienia Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani mgr Zuzannie Mikołajczak stypendium naukowe Marszałka Wielkopolskiego.

Noc Naukowców 2019

Jak co roku Katedra Żywienia Zwierząt przygotowała atrakcje dla najmłodszych w ramach przedsięwzięcia organizowanego
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, tj. Nocy Naukowców (27 września 2019 r.). Należy podkreślić, że Noc Naukowców to największe w Wielkopolsce wydarzenie popularno-naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu już po raz jedenasty uczestniczy w tym evencie, który jest doskonałą formą prezentacji tajników nauki i badań szerokiemu audytorium. Tym razem Sekcja Koła Naukowego Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich przedstawiła wykład  pt. “Owady – nasza przyszłość?“, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych jak i nieco starszych gości. 
Już dzisiaj pragniemy Państwa zaprosić na przyszłoroczną edycję tej wspaniałej inicjatywy.

Katedra Żywienia Zwierząt obecna podczas wizyty delegatów największych uczelni rolniczych Chin

W dniach 24 – 28 września 2019 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gościł ponad 100 prezydentów, rektorów i naukowców największych uczelni rolniczych Chin oraz krajów należących do Silkroad Agricultural Education and Research Innovation Alliance. Projekt ma na celu intensyfikację współpracy naukowej i dydaktycznej na rzecz postępu branży rolniczej.Silkroad Agriculture Education and Research Innovation Alliance (SAERIA) jest pozarządową, niekomercyjną i międzynarodową platformą współpracy, do której dobrowolnie dołączają uniwersytety rolnicze, instytucje i przedsiębiorstwa z krajów oraz regionów wzdłuż Jedwabnego Szlaku działające na rzecz rozwoju edukacji rolniczej oraz badań technologicznych regionu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedyną uczelnią z Polski należącą do SAERIA.

Koordynator studiów anglojęzycznych Animal Production Management, Pan dr inż. Bartosz Kierończyk wraz z absolwentami tego kierunku, tj. Min Gao oraz Haihao Huang, reprezentowali Wydział oraz Katedrę zachęcając do wymiany studenckiej jak również do rozszerzania współpracy naukowej.

Konkurs młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego

Z przyjemnością komunikujemy, że doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt Pani mgr Zuzanna Mikołajczak, uzyskała 3 lokatę w prestiżowym konkursie
im. Jerzego Będkowskiego odbywającego się w ramach XXXI Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA “Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, które odbyło się 4-6.09.2019 r. w Polańczyku.

Serdecznie gratulujemy.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych - edycja 2019

Z wielką przyjemnością komunikujemy, że praca pt. „Ocena wpływu zastosowania inokulantów na wartość pokarmową kiszonki z lucerny” autorstwa Pana mgra inż. Krzysztofa Bączkiewicza otrzymała wyróżnienie w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

Praca wykonana pod kierunkiem

dra inż. Roberta Mikuły

Sąd Konkursowy, w składzie:

-prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący),

-prof. dr hab. Dorota Kowalska,

-prof. dr hab. Emilia Bagnicka

-dr hab. Marcin Taciak,

obradował 27 czerwca 2019 r.

Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, aż dwie osoby z naszej Katedry zajęły miejsca na podium, tj. 

II nagroda – dr inż. Barbara Stefańska za pracę „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka

III nagroda – dr inż. Bartosz Kierończyk za pracę „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Maciej Sassek

Komisja Konkursowa:

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący),

dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska,

dr hab. Iwona Janczarek,

dr hab. Henryk Malec,

prof. dr hab. Anna Wójcik

 

Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy. 

 

Serdecznie gratulujemy.

Goście z EGIPTU

W dniach od 14 do 21 lipca 2019 roku gościmy w naszej Katedrze dwóch naukowców z Egiptu: 

 • dr. Mohamed Ahmed Mohamed El-Sherbiny z Department of Dairy Sciences Food Technology and Nutrition Division, National Research Centre,
  Dokki-Giza, Cairo, Egypt

oraz

 • dr. Ahmed Mahmoud Abdeltawab Mohamed Eid z Department of Dairy Sciences Food Industries and Nutrition Division, National Research Centre,
  Dokki-Giza, Cairo, Egypt
  .

Nasi Goście przyjadą w ramach umowy między Polską Akademią Nauk oraz Egipską Akademią Nauk, które finansują krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe dla naukowców. W czasie pobytu przeprowadzone zostaną doświadczenia w warunkach in vitro przy użyciu krótkoterminowej techniki batch culture, które kontynuowane będą w Egipcie z wykorzystaniem zwierząt (owce).   

Dr. Mohamed Ahmed Mohamed El-Sherbiny był doktorantem naszej Katedry. Pracę doktorską obronił na naszym Wydziale w 2016 roku.

Kolejna Studencka Sesja Kół Naukowych UPP

W dniu 22 maja 2019 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym UPP w Zielonce odbyła się Sesja Studenckich Kół Naukowych. Wyniki swojej działalności zaprezentowali studenci z 20 Kół Naukowych naszego Uniwersytetu. Ogółem wygłoszono 28 referatów, które przydzielono do 3 sekcji: przyrodniczej, nauk ekonomiczno-społecznych  oraz technicznej. Zaprezentowano również 7 plakatów w sekcji posterowej. 

Podczas Sympozjum zaprezentowane zostały prace studentów działających w ramach dwóch Sekcji Koła Naukowego Zootechników i Biologów:

 • Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego we współpracy z SKN Medyków Weterynaryjnych

Prezentacja ustna, sekcja przyrodnicza

Wirowanie mleka bańkowanego jako zagrożenie dla zdrowia publicznego
Autorzy: Kacper Libera, Zuzanna Hamankiewicz, Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz


 • Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Sekcja posterowa

1. Wstępne badanie preferencji pokarmowych gupika pawie oczko (Poecilla reticulata)
Autorzy: Maciej Zawadzki, Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Natalia Homska, Joanna Kowalska


2.Zastosowanie mączki z drewnojada (Zophobas morio) w odchowie gupika pawie oczko (Poecilla reticulata)
Autorzy: Joanna Kowalska, Natalia Homska, Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki

3.Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych maczek z owadów
Autorzy: Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska, Joanna Kowalska


4.Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae
Autorzy: Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Natalia Homska, Joanna Kowalska, Maciej Zawadzki


Mamy przyjemność powiadomić, że praca wygłoszona przez Kacpra Liberę otrzymała pierwsze miejsce wśród referatów zaprezentowanych podczas sekcji przyrodniczej. Natomiast wśród posterów wyróżnione zostały: Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae (miejsce 3.) i Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych maczek z owadów (miejsce 2.)

Prace Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich przygotowane były w kooperacji Katedry Żywienia Zwierząt oraz Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury.

XX Sesja Kół Naukowych

Miło nam poinformować, że studenci uczestniczący w pracach dwóch Sekcji Koła Naukowego Zootechników i Biologów działających
w Katedrze Żywienia Zwierząt (WMWZ, UPP), tj. Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich, oraz Sekcja Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego, zostali wyróżnieni przez komisję konkursową, serdecznie gratulujemy.

 1. “Wirowanie mleka bańkowego jako zagrożenie dla zdrowia publicznego”
  Autor(rzy): Kacper Libera, Zuzanna Hamankiewicz, Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz
  Wygłaszający: Kacper Libera
  Pierwsze miejsce w konkursie
 2. “Wstępne badanie preferencji pokarmowych gupika pawie oczko (Poecilia reticulata)”
  Autor(rzy): Maciej Zawadzki, Roksana Wachowiak, Joanna Kowalska, Natalia Homska,
  Zuzanna Mikołajczak
  Wygłaszający: Maciej Zawadzki
  Trzecie miejsce w konkursie
 3. “Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae”
  Autor(rzy): Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska,
  Joanna Kowalska
  Wygłaszający: Roksana Wachowiak
  Wyróżnienie
 4. “Zastosowanie mączki z drewnojada (Zophobas morio) w odchowie gupika pawie oczko (Poecilia reticulata)”
  Autor(rzy): Joanna Kowalska, Natalia Homska, Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak,
  Maciej Zawadzki
  Wygłaszający: Joanna Kowalska
  Nagroda Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 5. “Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych mączek z owadów”
  Autor(rzy): Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska,
  Joanna Kowalska
  Wygłaszający: Zuzanna Mikołajczak
 6. “Kiszonka z liści Paulowni CLON IN VITRO 112® jako nowa alternatywa w żywieniu przeżuwaczy”
  Autor(rzy): Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz, Kacper Libera
  Wygłaszający: Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz

Goście z Koszyc

W dniach od 23 marca do 7 kwietnia 2019 roku gościmy na naszym Wydziale i w naszej Katedrze dwoje Profesorów Wizytujących (Visiting Professors): 

 • prof. Zorę Varadyovą z Instytutu Fizjologii Zwierząt Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach oraz
 • prof. Mariana Varady z Instytutu Fizjologii i Parazytologii Zwierząt Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach.

Pani profesor prowadzi zajęcia, m. in. dla studentów kierunków biologia i zootechnika z zakresu mikrobiologii przewodu pokarmowego zwierząt,
natomiast profesor Marian Varady wykłada, m. in. parazytologię zwierząt dla studentów kierunku weterynaria. 

Pracownicy naszej Katedry od wielu lat współpracują efektywnie z prof. Zorą Varadyovą, czego efektem są liczne wspólne publikacje naukowe, a także wymiana naukowa pracowników i doktorantów z obydwu Jednostek.

Zagraniczne szkolenia naszych doktorantów

Doktoranci naszej Katedry, tj. Gao Min oraz Yulianri Rizki Yanza – zakwalifikowali się w drodze konkursowej do udziału w dwóch kursach:

 1. Tytuł: “Training School on Measuring Greenhouse Gases in Agricultural Systems
  Termin: 28 – 29 marca 2019
  Miejsce – Hiszpania: Lugo (Hiszpania) – Uniwersytet w Santiago de Compostela

 2. Tytuł: “Training School on Modelling Ammonia and Greenhouse Gas Emissions from Animal Housing Systems“
  Termin: 16 – 17 kwietnia 2019
  Miejsce – Belgia: Uniwersytet w Gandawie

Studia dualne Żywienie Zwierząt nabierają tempa

Dyrektorzy, Prezesi i Technolodzy produkcji pasz z wiodących wytwórni środków żywienia zwierząt zawitali 25 marca b.r. do sali Senatu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem spotkania organizowanego przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
było zapoznanie Partnerów z otoczenia gospodarczego ze Studentami studiów dualnych Żywienie zwierząt, którzy już wkrótce zaczną w ich firmach praktyki i staże. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących firm: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB – Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnie Pasz Piast.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Dziekana Wydziału prof. dra hab. Piotra Ślósarza, który przedstawił gościom historię, rozwój i osiągnięcia Wydziału. Następnie zagadnienia związane z przyszłością edukacji zawodowej czyli realizacją studiów dualnych na Wydziale zaprezentował Prodziekan ds. Studiów dr hab. Jan Mazurkiewicz. Podczas ostatniej prezentacji Pani mgr Karolina Salis – Maciejewska z Działu ds. Funduszy Strukturalnych UPP przybliżyła gościom realizowany projekt od strony formalnej. Ostatnim etapem spotkania były indywidualne rozmowy Studentów z przedstawicielami wytwórni pasz, podczas których odbyły się prezentacje firm i przedstawienie możliwości realizacji praktyk i staży oraz wyjaśniono wszystkie wątpliwości. Dzięki tym informacjom Studenci będą mogli wybrać miejsce praktyk i staży zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi między innymi gatunku zwierząt, specjalizacji wytwórni oraz jej lokalizacji.

Żywienie zwierząt – studia dualne realizowane na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Koncepcja kształcenia na nowym kierunku studiów wynika z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze na rzecz produkcji zwierzęcej. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

Tytuł doktora honoris causa dla prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu z Katedry Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP godności doktora honoris causa tej Uczelni.

Senat UTP w Bydgoszczy nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytuł doktora honoris causa jako czołowej postaci we współczesnej nauce zootechnicznej w Polsce i na świecie, posiadającej imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Działalność prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego przyczyniła się również w znaczący sposób do rozwoju Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. Dostrzeżona została wieloletnia, wszechstronna aktywność i wysiłek na rzecz rozwoju polskiej zootechniki, w tym regionu kujawsko-pomorskiego.

Uroczystość nadania stopnia odbędzie się w dniu 10.04.2019 o godz. 11.00 w Aula Nova UTP w Bydgoszczy.

Wszyscy pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt UPP składają wyrazy uznania, serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności.

Przekazanie insygniów rektorskich

Prof. dr hab. Jan Pikul ustępujący rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazał 31 sierpnia 2020 r. insygnia rektorskie swojemu następcy prof. dr. hab. Krzysztofowi Szoszkiewiczowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. Wraz z rektorem władzę obejmują nowi prorektorzy, dziekani i prodziekani.

W poniedziałek w sali Biocentrum UPP odbyło się symboliczne przekazanie insygniów rektorskich nowym Władzom Uczelni, których czteroletnia kadencja rozpocznie się 1. września br. To uroczyste wydarzenie odbyło się przy udziale członków ustąpującego i nowego Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Rady Uczelni.  

Podczas uroczystości rektor-elekt wręczył nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie na nową kadencję. 

Nominacje prorektorskie otrzymali:

 • Prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
 • Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. studiów,
 • Prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. kadr i rozwoju.

Nominacje dziekańskie otrzymali:

 • Prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii,
 • Prof. dr. hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w imieniu dziekana nominację odebrał  prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek,
 • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
 • Prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
 • Prof.dr hab. Klaudia Borowiak, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,
 • Prof. dr. hab. Walenty Poczta, Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

Nagrody i wyróżnienia studentów UPP w konkursie prac magisterskich

W XXXVII edycji ogólnopolskiego konkursu na najlepsze prace magisterskie organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, studenci z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli się w gronie osób nagrodzonych i wyróżnioych. 

W sekcji chów i hodowla bydła:
– III nagroda – mgr inż. Kinga Bochna za pracę:

pt. „Wpływ speksyny na regulację metabolizmu cieląt

wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. 

W sekcji żywienie zwierząt i paszoznawstwo:
– III nagroda – mgr inż. Zuzanna Mikołajczak za pracę

pt. „Ocena wpływu zastosowania Hermetia illucens w dietach pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario) na wyniki odchowu i współczynniki strawności składników pokarmowych

wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Damiana Józefiaka w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP.

W tej kategorii również wyróżniono:
-mgr inż. Dawid Fryczka za pracę

pt. „Krajowe źródła białka roślinnego jako substytuty poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu tuczników

wykonaną pod kierunkiem dr. hab. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP

– mgr inż. Tomasz Kaniewski za pracę

pt. „Wpływ struktury mieszanki paszowej pełnoporcjowej na wyniki odchowu prosiąt

wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Anity Zaworskiej-Zakrzewskiej w Katedrze Żywienia Zwierząt, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. 

Nagrodzonym i wyróżniony srudentom oraz ich promotorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

Obrona rozprawy doktorskiej

Miło nam powiadomić, 

iż doktorant Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Pan Abdelbasset Benzertiha, w dniu 15 czerwca jako pierwszy w historii Uniwersytetu oraz jako pierwszy absolwent kierunku anglojęzycznego Animal Production Management, obronił pracę doktorską w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy ZOOM)

pt.: “The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response“.

Promotor pracy: prof. dr hab. Damian Józefiak

Promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak

Recenzenci:

dr hab. Anna Sławińska, prof. UTP,

dr hab. Witold Szczurek, prof. IZ PIB

Serdecznie gratulujemy!

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

Rada Naukowa Dyscypliny Zootechnika i rybactwo Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uprzejmie zawiadamia, że w dniu 15 czerwca 2020 roku o godzinie 11:00, w systemie zdalnym on-line, na platformie „ZOOM”, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej realizowanej w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika,

Abdelbasseta Benzertiha, MSc.

pt. „Zastosowanie biomasy owadów w dietach kurcząt rzeźnych
a wyniki odchowu i odpowiedź układu immunologicznego” /
„The usage of insect biomass in broiler chicken diets and its impact on growth performance and immune system response”.

Promotor: prof. dr hab. Damian Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Promotor pomocniczy: dr Agata Józefiak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Recenzenci: 

prof. IZ-PIB dr hab. Witold Szczurek – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Balicach, prof. UTP dr hab. inż. Anna Sławińska – Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy.

Praca doktorska została przekazana do Biblioteki Głównej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ul. Witosa 45.

Osoby, chcące wziąć udział w publicznej obronie pracy, proszone są o zarejestrowanie się, poprzez kliknięcie na niżej podany link. Niezbędne będzie podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail – pracownicy i doktoranci UPP proszeni są o rejestrowanie się z podaniem służbowego adresu e-mail.

https://zoom.us/meeting/register/tJwucOqupjkjE9Utsro2e3_BcXetmFz-kzSs

Na podany podczas rejestracji adres otrzymają Państwo e-mail z potwierdzeniem rejestracji oraz unikalnym linkiem dostępu do „spotkania” . Aktywny (pełny) dostęp do publicznej obrony będzie możliwy 15.06.2020 od godz. 10.30, obrona rozpocznie się o godz. 11.00.

 

W razie pytań lub problemów technicznych proszę o kontakt z mgr. inż. Piotrem Oleszakiem z Działu Aparatury UPP tel. 553 017 323, e-mail:  piotr.oleszak@up.poznan.pl.   

Rekrutacja na kolejną edycję studiów dualnych „Żywienie zwierząt”

W ramach projektu “Żywienie Zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” realizowane są stacjonarne studia magisterskie „Żywienie zwierząt” o profilu praktycznym prowadzone na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach we współpracy z podmiotami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Program studiów ma na celu wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, którzy będą mogli znaleźć zatrudnienie w sektorze żywienia zwierząt, produkcji pasz oraz dodatków paszowych.

Studia drugiego stopnia realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), podczas których studenci  zdobywają wiedzę teoretyczną (7 miesięcy), a także praktyczną (8,5 miesiąca) poprzez uczestnictwo w praktykach kierunkowych i stażach zawodowych w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt. W pierwszej edycji kierunku Żywienie zwierząt udział biorą: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, JHJ Sp. z o.o., Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB – Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnie Pasz Piast.

W ramach staży zawodowych, będących częścią programu studiów jest finansowane wynagrodzenie dla studentów, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zwroty kosztów dojazdu na staż lub zwroty kosztów zakwaterowania podczas stażu zawodowego.

W ramach zajęć dodatkowych zostały zaplanowane kursy podnoszące kompetencje zawodowe, językowe oraz cyfrowe.

Szczegółowe informacje na https://puls.edu.pl

Kierunek studiów dualnych Żywienie Zwierząt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szanowni Państwo,

z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 13 stycznia 2020 roku zmarł

śp. prof. dr hab. dr h.c. Andrzej Rutkowski   

długoletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Żywienia Zwierząt,

Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej w latach 2006 – 2014,

Dyrektor Zakładu Doświadczalnego Żywienia Zwierząt w Gorzyniu w latach 2006 – 2020,

Prezydent Zarządu Polskiego Oddziału WPSA,

Przewodniczący Sekcji Drobiarskiej PTZ,

Członek Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN.

Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, laureat licznych nagród Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W osobie Pana Profesora Uniwersytet stracił zasłużonego członka naszej społeczności,

cenionego naukowca, specjalistę z zakresu żywienia zwierząt,

wychowawcę wielu pokoleń studentów i kadr naukowych.

IV Edycja Konkursu na najlepszą pracę inżynierską

Z radością informujemy, że w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę inżynierską z zakresu Zootechniki organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne im. Michała Oczapowskiego, Koło przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, na podium stanęło aż dwóch dyplomantów z Katedry Żywienia Zwierząt, tj.

I nagroda – Pan inż. Arkadiusz Trzciński – praca pt. „Sposoby zapobiegania kwasicy żwacza krów mlecznych”, wykonana pod kierunkiem dra inż. Roberta Mikuły

oraz

II nagroda – Pani inż. Magdalena Noak – praca pt. „Wpływ bakteriocyny niziny na wybrane populacje mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt rzeźnych“, wykonana pod kierunkiem prof. dra hab. Damiana Józefiaka

 

Życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Stypendium Naukowe Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego Uchwałą nr 1552/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. przyznał doktorantce Katedry Żywienia Zwierząt, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pani mgr Zuzannie Mikołajczak stypendium naukowe Marszałka Wielkopolskiego.

Noc Naukowców 2019

Jak co roku Katedra Żywienia Zwierząt przygotowała atrakcje dla najmłodszych w ramach przedsięwzięcia organizowanego
na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, tj. Nocy Naukowców (27 września 2019 r.). Należy podkreślić, że Noc Naukowców to największe w Wielkopolsce wydarzenie popularno-naukowe. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu już po raz jedenasty uczestniczy w tym evencie, który jest doskonałą formą prezentacji tajników nauki i badań szerokiemu audytorium. Tym razem Sekcja Koła Naukowego Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich przedstawiła wykład  pt. “Owady – nasza przyszłość?“, który cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno najmłodszych jak i nieco starszych gości. 
Już dzisiaj pragniemy Państwa zaprosić na przyszłoroczną edycję tej wspaniałej inicjatywy.

Katedra Żywienia Zwierząt obecna podczas wizyty delegatów największych uczelni rolniczych Chin

W dniach 24 – 28 września 2019 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu gościł ponad 100 prezydentów, rektorów i naukowców największych uczelni rolniczych Chin oraz krajów należących do Silkroad Agricultural Education and Research Innovation Alliance. Projekt ma na celu intensyfikację współpracy naukowej i dydaktycznej na rzecz postępu branży rolniczej.Silkroad Agriculture Education and Research Innovation Alliance (SAERIA) jest pozarządową, niekomercyjną i międzynarodową platformą współpracy, do której dobrowolnie dołączają uniwersytety rolnicze, instytucje i przedsiębiorstwa z krajów oraz regionów wzdłuż Jedwabnego Szlaku działające na rzecz rozwoju edukacji rolniczej oraz badań technologicznych regionu. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedyną uczelnią z Polski należącą do SAERIA.

Koordynator studiów anglojęzycznych Animal Production Management, Pan dr inż. Bartosz Kierończyk wraz z absolwentami tego kierunku, tj. Min Gao oraz Haihao Huang, reprezentowali Wydział oraz Katedrę zachęcając do wymiany studenckiej jak również do rozszerzania współpracy naukowej.

Konkurs młodych badaczy im. Jerzego Będkowskiego

Z przyjemnością komunikujemy, że doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt Pani mgr Zuzanna Mikołajczak, uzyskała 3 lokatę w prestiżowym konkursie
im. Jerzego Będkowskiego odbywającego się w ramach XXXI Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA “Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”, które odbyło się 4-6.09.2019 r. w Polańczyku.

Serdecznie gratulujemy.

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych - edycja 2019

Z wielką przyjemnością komunikujemy, że praca pt. „Ocena wpływu zastosowania inokulantów na wartość pokarmową kiszonki z lucerny” autorstwa Pana mgra inż. Krzysztofa Bączkiewicza otrzymała wyróżnienie w ramach konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne.

Praca wykonana pod kierunkiem

dra inż. Roberta Mikuły

Sąd Konkursowy, w składzie:

-prof. dr hab. Bronisław Borys (przewodniczący),

-prof. dr hab. Dorota Kowalska,

-prof. dr hab. Emilia Bagnicka

-dr hab. Marcin Taciak,

obradował 27 czerwca 2019 r.

Ogółem do konkursu zgłoszono 22 prace magisterskie z 7 uczelni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Rozstrzygnięcie XII edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych

Miło nam poinformować, że w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk zootechnicznych organizowanej przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne, aż dwie osoby z naszej Katedry zajęły miejsca na podium, tj. 

II nagroda – dr inż. Barbara Stefańska za pracę „Mikrobiologiczne, biochemiczne i immunologiczne wskaźniki towarzyszące wystąpieniu subklinicznej kwasicy żwacza (SARA) u krów mlecznych”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka

III nagroda – dr inż. Bartosz Kierończyk za pracę „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. hab. Damiana Józefiaka prof. nadzw., promotor pomocniczy dr Maciej Sassek

Komisja Konkursowa:

prof. dr hab. Roman Niżnikowski (przewodniczący),

dr hab. Ewa Czerniawska-Piątkowska,

dr hab. Iwona Janczarek,

dr hab. Henryk Malec,

prof. dr hab. Anna Wójcik

 

Oceniając prace brano pod uwagę: wartość naukową (poznawczą); wartość aplikacyjną, w tym głównie przydatność dla praktyki zootechnicznej; stosowane metody badawcze; dobór piśmiennictwa i formalną poprawność pracy. 

 

Serdecznie gratulujemy.

Goście z EGIPTU

W dniach od 14 do 21 lipca 2019 roku gościmy w naszej Katedrze dwóch naukowców z Egiptu: 

 • dr. Mohamed Ahmed Mohamed El-Sherbiny z Department of Dairy Sciences Food Technology and Nutrition Division, National Research Centre,
  Dokki-Giza, Cairo, Egypt

oraz

 • dr. Ahmed Mahmoud Abdeltawab Mohamed Eid z Department of Dairy Sciences Food Industries and Nutrition Division, National Research Centre,
  Dokki-Giza, Cairo, Egypt
  .

Nasi Goście przyjadą w ramach umowy między Polską Akademią Nauk oraz Egipską Akademią Nauk, które finansują krótkoterminowe wyjazdy szkoleniowe dla naukowców. W czasie pobytu przeprowadzone zostaną doświadczenia w warunkach in vitro przy użyciu krótkoterminowej techniki batch culture, które kontynuowane będą w Egipcie z wykorzystaniem zwierząt (owce).   

Dr. Mohamed Ahmed Mohamed El-Sherbiny był doktorantem naszej Katedry. Pracę doktorską obronił na naszym Wydziale w 2016 roku.

Kolejna Studencka Sesja Kół Naukowych UPP

W dniu 22 maja 2019 r. w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym UPP w Zielonce odbyła się Sesja Studenckich Kół Naukowych. Wyniki swojej działalności zaprezentowali studenci z 20 Kół Naukowych naszego Uniwersytetu. Ogółem wygłoszono 28 referatów, które przydzielono do 3 sekcji: przyrodniczej, nauk ekonomiczno-społecznych  oraz technicznej. Zaprezentowano również 7 plakatów w sekcji posterowej. 

Podczas Sympozjum zaprezentowane zostały prace studentów działających w ramach dwóch Sekcji Koła Naukowego Zootechników i Biologów:

 • Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego we współpracy z SKN Medyków Weterynaryjnych

Prezentacja ustna, sekcja przyrodnicza

Wirowanie mleka bańkowanego jako zagrożenie dla zdrowia publicznego
Autorzy: Kacper Libera, Zuzanna Hamankiewicz, Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz


 • Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich

Sekcja posterowa

1. Wstępne badanie preferencji pokarmowych gupika pawie oczko (Poecilla reticulata)
Autorzy: Maciej Zawadzki, Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Natalia Homska, Joanna Kowalska


2.Zastosowanie mączki z drewnojada (Zophobas morio) w odchowie gupika pawie oczko (Poecilla reticulata)
Autorzy: Joanna Kowalska, Natalia Homska, Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki

3.Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych maczek z owadów
Autorzy: Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska, Joanna Kowalska


4.Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae
Autorzy: Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Natalia Homska, Joanna Kowalska, Maciej Zawadzki


Mamy przyjemność powiadomić, że praca wygłoszona przez Kacpra Liberę otrzymała pierwsze miejsce wśród referatów zaprezentowanych podczas sekcji przyrodniczej. Natomiast wśród posterów wyróżnione zostały: Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae (miejsce 3.) i Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych maczek z owadów (miejsce 2.)

Prace Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich przygotowane były w kooperacji Katedry Żywienia Zwierząt oraz Zakładu Rybactwa Śródlądowego i Akwakultury.

XX Sesja Kół Naukowych

Miło nam poinformować, że studenci uczestniczący w pracach dwóch Sekcji Koła Naukowego Zootechników i Biologów działających
w Katedrze Żywienia Zwierząt (WMWZ, UPP), tj. Sekcja Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich, oraz Sekcja Żywienia Zwierząt Przeżuwających i Mikrobiologii Przewodu Pokarmowego, zostali wyróżnieni przez komisję konkursową, serdecznie gratulujemy.

 1. “Wirowanie mleka bańkowego jako zagrożenie dla zdrowia publicznego”
  Autor(rzy): Kacper Libera, Zuzanna Hamankiewicz, Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz
  Wygłaszający: Kacper Libera
  Pierwsze miejsce w konkursie
 2. “Wstępne badanie preferencji pokarmowych gupika pawie oczko (Poecilia reticulata)”
  Autor(rzy): Maciej Zawadzki, Roksana Wachowiak, Joanna Kowalska, Natalia Homska,
  Zuzanna Mikołajczak
  Wygłaszający: Maciej Zawadzki
  Trzecie miejsce w konkursie
 3. “Innowacyjna metoda utylizacji filtrów papierosowych z wykorzystaniem larw z rodziny Tenebrionidae”
  Autor(rzy): Roksana Wachowiak, Zuzanna Mikołajczak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska,
  Joanna Kowalska
  Wygłaszający: Roksana Wachowiak
  Wyróżnienie
 4. “Zastosowanie mączki z drewnojada (Zophobas morio) w odchowie gupika pawie oczko (Poecilia reticulata)”
  Autor(rzy): Joanna Kowalska, Natalia Homska, Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak,
  Maciej Zawadzki
  Wygłaszający: Joanna Kowalska
  Nagroda Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego
 5. “Ocena mikrobiologiczna jakości pełnotłustych mączek z owadów”
  Autor(rzy): Zuzanna Mikołajczak, Roksana Wachowiak, Maciej Zawadzki, Natalia Homska,
  Joanna Kowalska
  Wygłaszający: Zuzanna Mikołajczak
 6. “Kiszonka z liści Paulowni CLON IN VITRO 112® jako nowa alternatywa w żywieniu przeżuwaczy”
  Autor(rzy): Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz, Kacper Libera
  Wygłaszający: Dawid Kuźnicki, Anna Misiukiewicz

Goście z Koszyc

W dniach od 23 marca do 7 kwietnia 2019 roku gościmy na naszym Wydziale i w naszej Katedrze dwoje Profesorów Wizytujących (Visiting Professors): 

 • prof. Zorę Varadyovą z Instytutu Fizjologii Zwierząt Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach oraz
 • prof. Mariana Varady z Instytutu Fizjologii i Parazytologii Zwierząt Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach.

Pani profesor prowadzi zajęcia, m. in. dla studentów kierunków biologia i zootechnika z zakresu mikrobiologii przewodu pokarmowego zwierząt,
natomiast profesor Marian Varady wykłada, m. in. parazytologię zwierząt dla studentów kierunku weterynaria. 

Pracownicy naszej Katedry od wielu lat współpracują efektywnie z prof. Zorą Varadyovą, czego efektem są liczne wspólne publikacje naukowe, a także wymiana naukowa pracowników i doktorantów z obydwu Jednostek.

Zagraniczne szkolenia naszych doktorantów

Doktoranci naszej Katedry, tj. Gao Min oraz Yulianri Rizki Yanza – zakwalifikowali się w drodze konkursowej do udziału w dwóch kursach:

 1. Tytuł: “Training School on Measuring Greenhouse Gases in Agricultural Systems
  Termin: 28 – 29 marca 2019
  Miejsce – Hiszpania: Lugo (Hiszpania) – Uniwersytet w Santiago de Compostela

 2. Tytuł: “Training School on Modelling Ammonia and Greenhouse Gas Emissions from Animal Housing Systems“
  Termin: 16 – 17 kwietnia 2019
  Miejsce – Belgia: Uniwersytet w Gandawie

Studia dualne Żywienie Zwierząt nabierają tempa

Dyrektorzy, Prezesi i Technolodzy produkcji pasz z wiodących wytwórni środków żywienia zwierząt zawitali 25 marca b.r. do sali Senatu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Celem spotkania organizowanego przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
było zapoznanie Partnerów z otoczenia gospodarczego ze Studentami studiów dualnych Żywienie zwierząt, którzy już wkrótce zaczną w ich firmach praktyki i staże. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących firm: Agrifirm Polska sp. z o.o., Biochem, De Heus, Josera Polska sp. z o.o. , Neorol sp. z o. o, Sano – Nowoczesne Żywienie Zwierząt sp. z o.o., Trouw Nutrition Polska sp. z o.o., Wytwórnia Pasz Lira sp. z o.o., Wytwórnia Premiksów LNB – Cargill Poland Sp. z o.o., Wytwórnie Pasz Piast.

Spotkanie rozpoczęła prezentacja Dziekana Wydziału prof. dra hab. Piotra Ślósarza, który przedstawił gościom historię, rozwój i osiągnięcia Wydziału. Następnie zagadnienia związane z przyszłością edukacji zawodowej czyli realizacją studiów dualnych na Wydziale zaprezentował Prodziekan ds. Studiów dr hab. Jan Mazurkiewicz. Podczas ostatniej prezentacji Pani mgr Karolina Salis – Maciejewska z Działu ds. Funduszy Strukturalnych UPP przybliżyła gościom realizowany projekt od strony formalnej. Ostatnim etapem spotkania były indywidualne rozmowy Studentów z przedstawicielami wytwórni pasz, podczas których odbyły się prezentacje firm i przedstawienie możliwości realizacji praktyk i staży oraz wyjaśniono wszystkie wątpliwości. Dzięki tym informacjom Studenci będą mogli wybrać miejsce praktyk i staży zgodnie ze swoimi preferencjami dotyczącymi między innymi gatunku zwierząt, specjalizacji wytwórni oraz jej lokalizacji.

Żywienie zwierząt – studia dualne realizowane na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Koncepcja kształcenia na nowym kierunku studiów wynika z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze na rzecz produkcji zwierzęcej. Program kierunku uwzględnia kształcenie przemienne w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnie przyszłego pracodawcy.

Tytuł doktora honoris causa dla prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy podjął uchwałę w sprawie nadania prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu z Katedry Żywienia Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP godności doktora honoris causa tej Uczelni.

Senat UTP w Bydgoszczy nadał prof. dr. hab. Andrzejowi Rutkowskiemu tytuł doktora honoris causa jako czołowej postaci we współczesnej nauce zootechnicznej w Polsce i na świecie, posiadającej imponujący dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny. Działalność prof. dr. hab. Andrzeja Rutkowskiego przyczyniła się również w znaczący sposób do rozwoju Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt UTP w Bydgoszczy. Dostrzeżona została wieloletnia, wszechstronna aktywność i wysiłek na rzecz rozwoju polskiej zootechniki, w tym regionu kujawsko-pomorskiego.

Uroczystość nadania stopnia odbędzie się w dniu 10.04.2019 o godz. 11.00 w Aula Nova UTP w Bydgoszczy.

Wszyscy pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt UPP składają wyrazy uznania, serdeczne gratulacje i życzenia wszelkiej pomyślności.

Obrona pracy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant Pan Bartosz Kierończyk dnia 17.12.2018 obronił pracę doktorską pod tytułem „Oddziaływanie nizyny na mikrobiom układu pokarmowego i wyniki odchowu kurcząt rzeźnych”. Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach dnia 25.01.2019 podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora.

Serdecznie gratulujemy!

Promotor pracy: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.

Promotor pomocniczy: dr Maciej Sassek

Recenzenci:

dr hab. Katarzyna Ognik, prof. nadzw., Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. nadzw., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt

Wykład Profesora z Indonezyji

16 listopada 2018 – Mieliśmy zaszczyt gościć profesora Anuraga Jayanegara.  O godzinie 13:00 w budynku głownym Uniwersytetu Przyrodniczego Prof. Anuraga wygłosił wykład pt. English titule. Podczas trwającego około 1.5 godziny spotkania prof. Jayanegara  omówił kwestię emisji metanu, poprawy produkcji zwierzęcej, a także odpowiedział na wszystkie pytania zadane przez uczestników wykładu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wykładu.

Obrona pracy doktorskiej

Z przyjemnością informujemy, że nasz doktorant Pan Mateusz Rawski dnia 22.10.2018 obronił pracę doktorską pod tytułem „Wpływ preparatów probiotycznych na wyniki odchowu, mikroflorę i rozwój przewodu pokarmowego żółwi wodno-lądowych”. Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach dnia 26.10.2018 przyznała stopień doktora Panu Mateuszowi Rawskiemu.

Serdecznie gratulujemy!

Promotor pracy: prof. dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.

Recenzenci:

dr hab. Dariusz Wasyl, prof. nadzw., Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach, Zakład Analiz Omicznych

dr hab. Słowomir Mitrus, Uniwersytet Opolski, Zakład Ekologii i Badań Bioróżnorodności

Odwiedziny delegacji z Uniwersytetów w Henan i Jilian w Chinach

W dniu 22.10.2018 mieliśmy zaszczyt gościć na Uniwersytecie Przyrodniczym przedstawicieli dwóch chińskich uniwersytetów. Swoją obecnością zaszczycili nas:

 • Henan Agriculture University
  • Li Liuxin – Chancellor
  • Cheng Gongpeng – Director of the Office of Development and Planning
  • Tu Ke Director – Director of the Office of International Relations
  • Feng Jiancan – Dean of the College of Horticulture
  • Ma Xinming – Dean of College of Information and Management Science
  • Tian Guohang – Professor of the College of Forestry
 • Jilian Agriculture University
  • Feng Jiang – President
  • Wang Lianjun – Dean of the College of Horticulture
  • Dong Hao – Vice Dean of the College of Life Sciences
  • Cui Chun – Vice Director of the International Relations Office

Mamy nadzieję, że jest to pierwszy (i nie ostatni) krok do rozwijania międzynarodowej współpracy.

XVth International Conference of Young Researchers "Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition"

W dniach 27-28 września 2018 r. w Warszawie, magistranci oraz doktoranci naszej Uczelni wzięli udział w XV Międzynarodowej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt” prezentując swoje prace i postery w języku angielskim.

Gratulacje dla Yulianri Rizki Yanza za wygranie nagrody na International Seminar on Animal Industry

Serdecznie gratulujemy panu Yulianri Rizki Yanza, który otrzymał 1-wszą nagrodę na Konferencji pt. “International Seminar on Animal Industry (ISAI)” w mieście Bogor w Indonezji 30 sierpnia 2018 r.

Nasz kolega ożenił się!

Najserdeczniejsze gratulacje z okazji ślubu dla Młodej Pary! Oby miłość dodawała Wam siły i każdego dnia gościła w Waszych sercach. Niech życie we dwoje będzie niekończącą się i wspaniałą przygodą.

Nowa międzynarodowa współpraca badawcza z Northwest A & F University w Chinach

7 lipca 2018 r. delegacja z Northwest A & F University (Shaanxi Sheng, prowincja Shaanxi, Chiny) odwiedziła Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Głownym celem współpracy jest rozszerzanie zakresu kształcenia magistrantów i doktorantów a także prowadzenie wspólnych projektów badawczych.

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu znalazł się na światowej liście Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects 2018.

Shanghai Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects publikowany od roku 2009 to międzynarodowe zestawienie instytucji naukowych z całego świata ocenianych pod względem 54 dyscyplin naukowych. Znajdują się wśród nich min. nauki przyrodnicze, ścisłe, społeczne, ekonomiczne oraz medyczne i techniczne. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uplasowała się w dziedzinie Food Science & Technology na miejscu 151-200 z wynikiem 41,6 pkt., w dziedzinie Veterinary Sciences – 201-300 uzyskując 23 pkt. oraz w dziedzinie Agricultural Sciences – 301-400 z 42,7 punktami  – jako najlepsza uczelnia z Polski.Parametry wpływające na pozycję uczelni to liczba publikacji naukowych oraz ich cytowań w danej dziedzinie, procentowy udział zagranicznych autorów w publikacjach, liczba artykułów zamieszczonych w najważniejszych czasopismach naukowych i referatów wygłoszonych na konferencjach naukowych, oraz liczba pracowników, którzy otrzymali znaczącą nagrodę w określonej dziedzinie.

Zajmowane pozycje w rankingu są potwierdzeniem wysokiej jakości badań naukowych prowadzonych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. – mówi  prof. dr. hab. Krzysztof Szoszkiewicz, prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą UPP –  Stawiamy na rozwój badań naukowych, o czym świadczyć może m.in. liczba 2500 publikacji w roku 2017, z czego 571 artykułów w czasopismach funkcjonujących w międzynarodowym obiegu naukowym (posiadające tzw. Impact Factor). Ponadto na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu tylko w roku 2017 realizowanych było aż 11 grantów europejskich (Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, Polsko-Norweska Współpraca Badawcza) oraz 81 grantów z Narodowego Centrum Nauki NCN, 17 projektów z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju NCBiR, a także wiele projektów z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. – podsumowuje Rektor – Dużym sukcesem było również pozyskanie sześciu projektów badawczych realizowanych w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” – BIOSTRATEG.

 

Ranking Shanghai Index jest najważniejszym rankingiem uniwersyteckim na świecie, wraz z rankingami World Times Higher Education World oraz rankingami World University Quacquarelli Symonds (QS).

Warto również przypomnieć, że w tegorocznym Rankingu Perspektyw Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny został najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce.

 

Lista rankingowa GRAS dostępna jest na stronie internetowej  

http://www.shanghairanking.com/Shanghairanking-Subject-Rankings/

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu najlepszą uczelnią rolniczą w Polsce.

Najlepsi z natury to nie tylko slogan reklamowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to wyraz pozycji rankingowej uczelni. Przynależność Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do elitarnej ogólnopolskiej czołówki akademickiej potwierdza ranking szkół wyższych, tworzony przez Fundację edukacyjną „Perspektywy”.

 

W 19. edycji rankingu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz kolejny uzyskał miano najlepszej uczelni rolniczej w Polsce, a w Rankingu Kierunków Studiów w kategorii kierunki rolnicze i leśne wygrywa po raz kolejny Wydział Leśny UPP. Uniwersytet Przyrodniczy w Polsce wyróżnia potencjał i efektywność naukowa oraz warunki kształcenia. Uczelnia może poszczycić się również dobrym wskaźnikiem wysokości zarobków oraz zatrudnienia absolwentów – według ogólnopolskiego badania przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS. Pamiętać jednak trzeba, że dla uczelni rolniczych taki wskaźnik na tle innych uczelni nie jest zbyt miarodajny, ponieważ nie uwzględnia absolwentów obecnych w rejestrach KRUS, którzy po studiach prowadzą własne gospodarstwa.

 

W 19. edycji Rankingu Uczelni Akademickich ujęto uczelnie akademickie, uczelnie magisterskie niepubliczne oraz państwowe wyższe szkoły zawodowe. Ranking Perspektyw uwzględnia 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Potencjał naukowy, Efektywność naukowa, Potencjał naukowy, Innowacyjność i Umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości.

 

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” przygotowała również Ranking Kierunków Studiów, obejmujący główne kierunki studiów realizowane na polskich uczelniach wyższych. W kategorii Kierunki rolnicze i leśne Wydział Leśny Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał maksymalną liczbę punków (100).

Więcej informacji: 

Ranking Szkół Wyższych 2018  

Ranking Kierunków Studiów 2018


Z wielką przyjemnością mamy zaszczyt poinformować Państwa,
iż podczas XXXIV edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych w grupie tematycznej Chów i Hodowla Bydła i Owiec:
I nagrodęotrzymała Pani mgr inż. Aneta Lewandowska za pracę pt. „Relationship between pH of rumen fluid and concentration of urea in blood and milk in dairy cows”. Praca wykonana pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Nowaka

Ponadto, postanowiono wyróżnić Panią mgr inż. Anetę Lewandowską Nagrodą Specjalną im. Profesora Bronisława Raka dla autora najlepszej pracy w 34. edycji Konkursu na najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk zootechnicznych. Wyróżnienieotrzymała Pani mgr inż. Jagoda Superlak za pracę pt. „Wpływ dodatku pokrzywy i oregano na wyniki odchowu cieląt”. Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Roberta Mikuły W grupie tematycznej: Chów i Hodowla Trzody Chlewnej i Drobiu: I nagrodęotrzymała Pani mgr inż. Katarzyna Matuszewska za pracę pt. „Przydatność diet łubinowo-rzepakowych jako substytutu poekstrakcyjnej śruty sojowej w tuczu trzody chlewnej”. Praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Małgorzaty Kasprowicz-Potockiej II nagrodęotrzymała Pani mgr inż. Marta Kubiś za pracę pt. „Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych”.  Praca wykonana pod kierunkiem dr. inż. Sebastiana Kaczmarka

Serdecznie gratulujemy!

Serdecznie gratulujemy Panu Bartoszowi Kierończykowi
za zajęcie III miejscaw konkursie im. Jerzego Będkowskiego
podczas XXIX Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PB WPSA

“Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”

Praca pt. “Application of selected insect fats in broiler chicken diets“.

Miło nam poinformować, iż członkowie

Koła Naukowego Zootechników i Biologów
Sekcji Żywienia Zwierząt Monogastrycznych i Amatorskich
uzyskali wyróżnieniew ogólnopolskim konkursie
Weterynaryjnych Studenckich Kół Naukowych
Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych
XII edycja – Rok akademicki 2016-2017

za pracę “Identyfikacja pasożytów wybranych małych ssaków egzotycznych oraz ich znaczenie zoonotyczne“.

Serdecznie gratulujemy!

Miło nam powiadomić,

iż Pani Anna Ptak, doktorantka w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

w dniu 13czerwca obroniła pracę doktorską

pt.: “Wpływ dodatku fitazy w żywieniu kurcząt rzeźnych na wskaźniki produkcyjne,

dobrostan i przemiany metaboliczne“.

Promotor pracy: dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.

Recenzenci:
dr hab. Katarzyna Ognik (UP w Lublinie),
dr hab. Krzysztof Kozłowski, prof. nadzw. (UWM w Olsztynie)

Serdecznie gratulujemy!Miło nam poinformować, że Kierownik Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,
dr hab. Damian Józefiak, prof. nadzw.,
wystąpił w ramach poznańskiej edycji TEDxSense,

wygłaszając prezentację pt. “Jadalne czy niejadalne? Percepcja jedzenia”


Profesor Birger Svihus od paru lat gości w Katedrze Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej,
głosząc wykłady z zakresu produkcji zwierzęcej, żywienia drobiu czy człowieka.
 

Tym razem postanowił promować polskie drobiarstwo na łamach czasopisma Fjørfe.

Zapraszamy do lektury.


It is the great pleasure to inform that our PhD student Mr. Mohamed El-Sherbiny defended his dissertation entitled: “Nanoemulsified oils in dairy cows nutrition”

Supervisor: prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel

Reviewers: prof. dr hab. Zygmunt Maciej Kowalski
dr hab. Artur Jóźwik, prof. IGHZ

Serdecznie gratulujemy


Obrona pracy doktorskiej

Miło nam powiadomić, 

iż doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej Uniwerstetu Przyrodniczego w Poznaniu,

Pani Joanna Szczechowiak, w dniu 12 grudnia obroniła pracę doktorską

pt.: “Profil kwasów tłuszczowych w płynie żwacza i mleku krów żywionych dawką pokarmową z dodatkiem wtórnych metabolitów roślinnych oraz olejów”.

Rada Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach dnia 16 grudnia podjęła decyzję o nadaniu stopnia doktora.

Promotor pracy: prof. dr hab. Adam Cieślak

Recenzenci: dr hab. Piotr Micek, dr hab. Artur Jóźwik

Serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z prowadzonymi projektami badawczymi, realizowanymi zajęciami dydaktycznymi oraz z ofertą laboratorium analitycznego.