Katedra Żywienia Zwierząt

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obrona rozprawy doktorskiej Miło nam powiadomić,  iż doktorant Katedry Żywienia Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Pan Yulianri Rizki Yanza, w dniu 25.07.2022 obronił pracę doktorską w trybie zdalnym (za pośrednictwem platformy ZOOM) pt.: “ Wpływ dodatku polifenoli w dawce pokarmowej na procesy metanogenezy i biouwodorowania u przeżuwaczy “. Rozprawa doktorska składała się z dwóch publikacji:  Coleus amboinicus […]

Read more

Obrona rozprawy doktorskiej Miło nam powiadomić, iż doktorantka Katedry Żywienia Zwierząt, Pani mgr inż. Martyna Kozłowska, w dniu 27 maja 2022 roku obroniła pracę doktorską pt.: „Effects of saponins from fresh and ensiled alfalfa (Medicago sativa L.) on enteric methane emission and biohydrogenation in dairy cows”. Rozprawa doktorska składała się z trzech publikacji:  Szumacher‐Strabel M., Stochmal […]

Read more