Historia katedry

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej powstała 1 września 1951 roku na nowo utworzonym Wydziale Zootechnicznym Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Od początku istnienia Katedry pracownicy przykładali duże znaczenie do stworzenia właściwej bazy do prowadzenia badań naukowych. W 1952 roku utworzono w Gorzyniu Stację Doświadczalną Żywienia Zwierząt natomiast w 1958 roku powołano Stację Doświadczalną w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Brodach.

W 50-letniej historii Katedry realizowano bogaty program dydaktyczny prowadząc zajęcia dla słuchaczy studiów dziennych, zaocznych, doktoranckich, podyplomowych oraz specjalistycznych kursów zawodowych.

Założycielem i długoletnim kierownikiem Katedry Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej był prof. Kazimierz Gawęcki.

W styczniu 2007 roku budynkowi, w którym mieści się obecna Katedra Żywienia Zwierząt nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy poświeconej pamięci Profesora oraz nadanie gmachowi imienia Kolegium Kazimierza Gawęckiego.

Pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt
i Gospodarki Paszowej w 1998 roku

Pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt
i Gospodarki Paszowej w 2014 roku

Pracownicy Katedry Żywienia Zwierząt
w 2018 roku