Projekty badawcze realizowane przez KŻZ od 2005 roku

Projekt: 1/2022/Pierwszy Grant 
Tytuł: ” Wpływ fermentacji i ekstruzji pasz białkowo-energetycznych na skład chemiczny i wartość pokarmową jako potencjalnych surowców paszowych dla świń.”
Okres realizacji: 05.2022 – 12.2023
Numer rozliczeniowy 507.380.04.01
Kierownik Projektu: dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska
Projekt: 11/2022/B
Tytuł: „Zrównoważona produkcja brojlerów kurzych dzięki zastosowaniu jęczmienia i owsa w ich żywieniu.
Okres realizacji 15.05.2021-14.05.2025
Kierownik Projektu: Prof. UPP dr hab. Sebastian Kaczmarek
Projekt: SUSAN/II/CCCFarming/03/2021 
Akronim projektu CCCFarming pn.: „ Systemy hodowli bydła w trosce o klimat.” 
Okres realizacji 01.01.2021-31.12.2023
numer rozliczeniowy 513.533.014
Kierownik projektu: prof.dr hab.Adam Cieślak
Projekt 4/2022/U 501.533.204
Tytuł: „Działalność usługowa na rzecz hodowców zwierząt oraz producentów pasz w zakresie analiz chemicznych mieszanek paszowych i komponentów paszowych
Okres realizacji rok 2022
Kierownik Projektu: prof. dr hab. Damian Józefiak
Projekt: numer wewnętrzny 91/2021/B
Temat: „Technologia długiej sieczki z kukurydzy a wyniki produkcyjne krów mlecznych.
Okres realizacji: 02.11.2021-30.12.2021
Kierownik Projektu: Prof.dr hab Adam Cieślak

Projekt nr 65/2021/B 

Tytuł: “Analiza wykorzystania preparatu Maxammon w amoniakowaniu mokrego ziarna kukurydzy” 

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Adam Cieślak

Czas realizacji: 02.08.2021-30.09.2021


Projekt nr 005/RID/2018/19 pn. Wielkopolska Regionalna Inicjatywa Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (RID)

Tytuł: „Effects of replacing raw rapeseed cake with fermented rapeseed cake in lamb diets on the rumen histology, carcass characteristics, and histopathological changes

Kierownik Projektu: mgr Gao Min

Czas realizacji: 2021-


OPUS 20

Tytuł: „Rola tłuszczu pozyskanego z larw Hermetia illucens w żywieniu drobiu – od wartości pokarmowej do statusu zdrowotnego kurcząt rzeźnych

Kierownik Projektu: prof. dr hab. Damian Józefiak

Czas Realizacji: 2021-


Horyzont 2020-call H2020-FNR-05-2020 – Husbandry for quality and sustainability

Tytuł: “Linking extensive husbandry practices to the intrinsic quality of pork and broiler meat (akronim: mEATquality)” 

Zespół realizujący z KŻZ: Anita Zaworska-Zakrzewska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka.

Czas Realizacji 2021-2023.


Środki programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020

Tytuł: “Współpraca w zakresie realizacji prac rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia innowacyjnych, precyzyjnych i bezpiecznych technologii mikronaważania dla udoskonalenia produktów premiksowych

Zespół realizujący z KŻZ: prof. Sebastian Kaczmarek (Kierownik), Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Robert Mikuła, Bartosz Kierończyk, Zuzanna Mikołajczak, Zuzanna Wiśniewska

Czas realizacji: 2021-2022.


Nr projektu: UMO-2018/31/N/NZ9/01589

Numer wewnętrzny grantu: 32/2019 Preludium, 503.533.932

Tytuł: “Rola polifenoli Coleus amboinicus (Lour.) w modulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania w żwaczu jagniąt

Kierownik projektu: Yulianri Rizki Yanza

Czas realizacji: 2019-2022


Źródło finansowania: NCBiR/Over Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa ul. Warszawska 65, 98-100 Łask 

Numer wewnętrzny: 90/2018/R, 501.533.890

Tytuł: “Opracowanie preparatów o przedłużonym uwalnianiu w formie bolusa zawierających roślinne olejki eteryczne zmniejszających ryzyko wystąpienia subklinicznej kwasicy”.
Kierownik projektu: dr inż. Robert Mikuła
Czas realizacji: 2018-2021


Źródło finansowania: NCN OPUS (2016/23/B/NZ9/03427) umowa: UMO-2016/23/B/NZ9/03427

Numer wewnętrzny grantu: 17/2017/OPUS, 503.533.717

Tytuł: “Rola biologicznie aktywnych substancji Paulownia CLON IN VITRO 112 w regulacji procesu metanogenezy i biouwodorowania u zwierząt przeżuwających.”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Adam Cieślak
Czas realizacji: 2017-2021


Nr wewnętrzny grantu UPP 506.533.04

Tytuł: „Ocena wpływu częściowego i całkowitego zastąpienia oleju sojowego tłuszczem z Hermetia illucens na strawność diety, parametry funkcjonowania przewodu pokarmowego i wyniki produkcyjne rosnących świń.”
Kierownik projektu: dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska.
Czas realizacji: 2020


Nr wewnętrzny grantu: UPP 68/2020/U

Tytuł: „Ocena dodatków paszowych w celu obniżenia substancji antyżywieniowych poprzez fermentację stałą w śrucie sojowej”
Kierownik projektu: dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska.
Czas realizacji: 2020


Nr projektu: BIOSTRATEG1/267659/7/NCBR/2015

Tytuł: „GUTFEED-innowacyjne żywienie w zrównoważonej produkcji drobiarskiej”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Damian Józefiak


Nr wewnętrzny: 505.037.07

Tytuł: „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju”, Obszar 4 pt: “Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla drobiu i świń poprzez właściwe skarmianie i uzyskanie produktów zwierzęcych wysokiej jakości.”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski/ dr inż. Anita Zaworska-Zakrzewska
Czas realizacji: 2016-2020


Źródło finansowania: NCN SONATA 19 (2015/19/D/NZ9/03580) 

Numer wewnętrzny grantu: 20/2016/Sonata, 503.533.620

Tytuł: “Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu.”
Kierownik projektu: dr hab. Sebastian Kaczmarek
Czas realizacji: 2016-2020


Nr wewnętrzny grantu: 74/2017/B

Tytuł: “Opracowanie modelu interpretacji zawartości mocznika w mleku jako biomarkera żywienia i warunków środowiskowych krów mlecznych”. Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka. 
Kierownik projektu:  prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2017-2019


Nr wewnętrzny grantu: 71/2017/B

Tytuł: „Opracowanie sposobu stosowania bioaktywnego preparatu pofermentacyjnego w formie płynnej wraz z optymalizacją formuły preparatu”.
Kierownik projektu: dr inż. Anita Zaworska
Czas realizacji: 2017-2018


Nr wewnętrzny grantu: 39/2017/U.

Tytuł: „Ocena efektywności działania dodatku enzymatycznego w żywieniu kurcząt rzeźnych”.
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz.
Czas realizacji: 2017


Nr wewnętrzny grantu: 507.533.73.

Tytuł projektu: “Ocena chemiczna, mikrobiologiczna i mykologiczna komponentów paszowych pochodzących z zróżnicowanej ochrony roślin.”
Kierownik projektu: dr inż. Anita Zaworska
Czas realizacji: 2015-2016


Nr wewnętrzny grantu: 507.533.44.

Tytuł projektu: “Specyficzne oddziaływania paszy poddanej uszlachetnieniu na funkcjonowanie przewodu pokarmowego u świń”.
Kierownik projektu: mgr inż. Anita Zaworska
Czas realizacji: 2015


Nr wewnętrzny grantu: 9/2014/OPUS

Tytuł: “Saponiny lucerny- od mikroorganizmów do ochrony środowiska”
kierownik projektu: Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher-Strabel.
Czas realizacji: 2014-2017


Nr wewnętrzny grantu : 8/2014/PRELUDIUM

Tytuł: “Taniny borówki brusznicy (Vaccinium vitis-idaea L.) oraz dodatki olejów jako naturalne modulatory procesu biouwodorowania w żwaczu krów mlecznych”
Kierownik projektu: mgr Joanna Szczechowiak
Czas realizacji: 2014-2016


Nr wewnętrzny projektu: 507.533.17.

Tytuł: „Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości mieszanek z zastosowaniem surowych i fermentowanych nasion łubinu wąskolistnego”.
Kierownik projektu : mgr inż. Anita Zaworska
Czas realizacji: 2014


Zadanie badawcze nr 507.533.13

Tytuł: “Wpływ olejów w formie nanoemulsji na powstawanie i skład kwasów tłuszczowych w płynie żwacza po inkubacji w warunkach in vitro”
Kierownik projektu: Mohamed El-Sherbiny
Czas realizacji: 2014


Nr wewnętrzny projektu: nr 507.533.53.

Tytuł: “Wpływ procesu fermentacji nasion łubinu na strawność jelitową białka i aminokwasów u świń”.
Główny wykonawca projektu: mgr inż. Anita Zaworska.
Czas realizacji: 2013


Nr wewnętrzny grantu : 17/2012/PBS

Tytuł: “Opracowanie preparatów eubiotycznych dla zwierząt gospodarskich”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
Czas realizacji 2012-2015


Nr wewnętrzny grantu : 82/2011/GW 

Tytuł: “Wpływ fermentacji drożdżowej nasion łubinu na skład chemiczny i wartość pokarmową oraz możliwość wykorzystania uzyskanych produktów w żywieniu rosnących świń”
Kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Frankiewicz
Czas realizacji 2011-2014


Zadanie badawcze 507. 533

Tytuł: “Szacowanie zagrożenia subkliniczną kwasicą krów mlecznych na podstawie składu chemicznego mleka”
Kierownik projektu: mgr Barbara Stefańska
Czas realizacji 2014


Zadanie badawcze nr 507.533.17

Tytuł: “Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości mieszanek z zastosowaniem surowych i fermentowanych nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu świń
Kierownik projektu: mgr Anita Zaworska
Czas realizacji: 2014


Zadanie badawcze 507. 533. 15

Tytuł: Zastosowanie sekwencjonowania nowej generacji (NGS) w ocenie wpływu doustnego podawania preparatów probiotycznych na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwiaków florydzkich (Apalone ferox)”
Kierownik projektu: mgr Mateusz Rawski
Czas realizacji 2014


Zadanie badawcze 507. 533. 14

Tytuł: Określenie wpływu salinomycyny i nizyny na mikrobiom układu pokarmowego kurcząt rzeźnych”
Kierownik projektu: mgr Bartosz Kierończyk
Czas realizacji 2014


Nr wewnętrzny grantu : 2013/11/N/NZ9/04624 PRELUDIUM

Tytuł: Zastosowanie preparatów probiotycznych w dietach żółwi wodno-lądowych jako czynników modulujących mikroflorę jelitową i rozwój układu pokarmowego”
Kierownik projektu: mgr Mateusz Rawski
Czas realizacji: 2014-2017


Prace Umowne 46/2014/U

Tytuł: “Badania z zakresu możliwości wykorzystania drożdży” Yarrowia lipolytica zawierających selenometioninę, selenocystynę oraz witaminę B12 w żywieniu krów mlecznych”
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2014 – 2015


Prace Umowne 49/2013/U

Tytuł: “Ocena dodatku paszowego dla krów mlecznych”
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2013 – 2014


Prace Umowne 30/2013/U

Tytuł: “Ocena dodatku paszowego dla krów mlecznych”
Kierownik pracy: prof. dr hab. Włodzimierz Nowak
Czas realizacji: 2013 – 2014


PROJEKT WIELOLETNI 508 533 07

Temat: “Ulepszenie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji systemu obrotu i wykorzystania w paszach”
Kierownik pracy: prof. dr hab. Andrzej Rutkowski
Czas realizacji 2010- 2015


Grant MNiSW 4763/B/PO1/2010/39

Temat: „Produkcja metanu oraz przemiany białka w żwaczu krów żywionych dawką z dodatkiem saponin triterpenowych Saponaria officinalis L.” 
Czas realizacji 2010 -2013 


Grant MNiSW 2399/B/P01/2010/38

Tytuł: “Wpływ tłuszczu i bakteriocyn w diecie kurcząt rzeźnych na wyniki odchowu i kolonizację przewodu pokarmowego przez Clostridium perfringens.” 
Czas realizacji: 2010 – 2013


Grant MNiSW 2396/B/P01/2010/38

Tytuł: „Bioaktywne czynniki roślinne w żywieniu przeżuwaczy: modulowanie fermentacji w żwaczu, poprawa wykorzystania składników dawki pokarmowej, ochrona środowiska.” 
Czas realizacji: 2010 -2012


Grant MNiSW nr 3692/B/P0 1/2009/37

Tytuł: Żywieniowe możliwości sterowania mikroflorą przewodu pokarmowego szybko i wolno rosnących kurcząt.” 
Czas realizacji: 2009- 2012 


Analiza czynników alimentarnych i antyalimentarnych w wybranych genotypach ziaren pszenżyta w kontekście do żywienia zwierząt monogastrycznych.


Grant promotorski MNiSzW (N N311 310736)

Tytuł: “Dynamika przemian metabolicznych krów mlecznych otrzymujących glikol propylenowy” 
Czas realizaji: 2009-2011 


Grant MNiSzW N 311 266734

Tytuł: „Wpływ żywienia w okresie zasuszenia na status metaboliczny i hormonalny, płodność oraz wyniki produkcyjne krów mlecznych”
Czas realizaji: 2008 – 2011


Grant MNiSzW N311 0999 33  

Tytuł: „Wpływ procesu kiełkowania nasion łubinu na skład chemiczny i wartość pokarmową uzyskanej śruty oraz możliwość jej stosowania jako zamiennika poekstrakcyjnej śruty sojowej w mieszankach dla rosnących świń”
Czas realizacji: 2007 – 2009


Grant MNiSzW 2 P06Z 040 28
Tytuł: „Wpływ dodatków energetycznych w okresie okołoporodowym na wyniki produkcyjne, płodność krów, dynamikę pęcherzyków jajnikowych i jakość pozyskiwanych oocytów”
Czas realizacji: 2005 – 2007


Grant promotorski MNiSzW 2P06Z 044 28

Tytuł: „Drożdże Saccharomyces cerevisiae w żywieniu przeżuwaczy”
Czas realizaji: 2005-2007


Praca umowna 31/2007/u

Tytuł: „Ocena dodatków paszowych dla przeżuwaczy”
Czas realizacji: 2007 – 2008


Tytuł: “Wykorzystanie dodatków biologicznych do podniesienia stabilności tlenowej kiszonek z traw i lucerny”
Czas realizacji: 2008 -2010


Umowa Nr N N311 497334z dnia 2008-03-06

Tytuł: „Wpływ temperatury suszenia oraz typu bielma na wartość pokarmową ziarna kukurydzy dla kurcząt brojlerów” – grant promotorski6 Program Ramowy Unii Europejskiej REPLACE – FOOD-CT- 2004-2009- 506487


WND-POIG.01.03.01-30-179/09

Tytuł: “Bakteriocyny – innowacyjne suplementy diet dla drobiu”
www.bateriocyny.pl
Czas realizacji: 2009-2013