Archiwum Publikacji

Wybierz z listy rozwijanej wg. lat.

 1. Gąsiorek M., Stefańska B., Pruszyńska-Oszmałek E., Komisarek J., Nowak W. (2021). Effects of the straw inclusion in the diet of dairy calves on growth performance, rumen fermentation, and blood metabolites during pre- and post-weaning periods. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Online Version of Record before inclusion in an issue.
 2. Gogulski M., Cieślak A., Grabska J., Ardois M., Pomorska-Mól M., Kołodziejski P., Libera K., Strompfova V., Szumacher-Strabel M. (2021). Effects of Silybin Supplementation on Nutrient Digestibility, Hematological Parameters, Liver Performance, and Liver-specic mi-RNA Concentration in Dogs. In Review
 3. Gresakova L., Holodova M., Szumacher-Strabel M., Huang H., Ślósarz P., Wojtczak J., Sowińska N., Cieślak A. (2021). Mineral status and enteric methane production in dairy cows during different stages of lactation. BMC Veterinary Research, 17: 287.

 4. Huang H., Szumacher-Strabel M., Kumar Patra A., Ślusarczyk S., Lechniak D., Vazirigohar M., Varadyova Z., Kozłowska M., Cieślak A. (2021). Chemical and phytochemical composition, in vitro ruminal fermentation, methane production, and nutrient degradability of fresh and ensiled Paulownia hybrid leaves. Animal Feed Science and Technology, 279: 115038.

 5. Itani K., Hansen J. Ø., Kierończyk B., Benzertiha A., Kurk P.P., Anestad R.M., Sundby F., Mydland L. T., Øverland M., Svihus B. (2021).Interactions between starch source and gelatinisation degree on performance and small intestinal digestion in broiler chickens. British Poultry Science, 62(3): 424-434.
 6. Jankowski J., Kozłowski K., Zduńczyk Z., Stępniowska A., Ognik K., Kierończyk B., Józefiak D., Juśkiewicz J. (2021). The effect of dietary full-fat Hermetia illucenslarvae meal on gut physiology and growth performance in young turkeys. Animal Feed Science and Technology, 275: 114879.
 7. Kasprowicz-Potocka M. (2021). Probiotyki w odchowie prosiąt. Trzoda Chlewna, 59(2): 26-29.
 8. Kasprowicz-Potocka M. (2021).Przegląd preparatów mlekozastępczych dla prosiąt. Trzoda Chlewna, 59(3): 31-34.
 9. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Wachowiak R., Homska N., Józefiak D. (2021). A preliminary study of chemically preserved and high-moisture whole maize (Zea mays L.) usage in pekin duck nutrition: effect on growth performance and selected internal organ traits. Animals 2021, 11(4): 1018.
 10. Kisidayova S., Durkaj D., Mihalikova K., Varadyova Z., Puchalska J., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Gizajewski Z. (2021). Rumen ciliated protozoa of the free-living European bison (Bison bonasus, Linnaeus). Frontiers in Microbiology, 12: 658448.
 11. Kolodziejski P. A., Pruszynska-Oszmalek E., Nowak T., Lukomska A., Sassek M., Wlodarek J., Nogowski L., Cieslak A., Nowak K.W. (2021). Serum spexin concentration, body condition score and markers of obesity in dogs. Journal of Veterinary Internal Medicine, 35 (1): 397-404.
 12. Kołodziejski P. A., Pruszyńska-Oszmałek E., Hejdysz M., Sassek M., Leciejewska N., Ziarniak K., Bień J., Ślósarz P., Kubiś M., Kaczmarek S. (2021). Effect of fasting on the spexin system in broiler chickens. Animal, 11 (2): 518.
 13. Komáromyová M., Mravčáková D., Petrič D., Kucková K., Babják M., Dolinská M. U., Königová A., Ma’arová M., Pruszyńska-Oszmałek E., Cieslak A., Čobanová K., Váradyová Z., Várady M. (2021). Effects of medicinal plants and organic selenium against ovine haemonchosis. Animals, 11 (5): 1319. 
 14. Kozłowska M., Cieślak A., Jóźwik A., El-Sherbiny M., Gogulski M., Lechniak D., Gao M., Yanza Y. R., Vazirigohar M., Szumacher-Strabel M. (2021). Effects of partially replacing grass silage by lucerne silage cultivars in a high-forage diet on ruminal fermentation, methane production, and fatty acid composition in the rumen and milk of dairy cows. Animal Feed Science and Technology, 277: 114959.
 15. Kozłowski K., Ognik K., Stępniowska A., Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D., Jankowski J. (2021). Growth performance, immune status and intestinal fermentative processes of young turkkeus fed diet with additive of full fat meats from Tenebrio molitor and Hermetia illucens. Animal Feed Science and Technology, 278: 114994.
 16. Kristoffersen S., Itani K., Benzertiha A., Kierończyk B., Kjos N.P., Svihus B.(2021). Effect of crop retention time and acidification of the feed on phytase efficacy in broiler chickens. British Poultry Science, 62(3): 443-451.
 17. Libera K., Konieczny K., Witkowska K., Żurek K., Szumacher-Strabel M., Cieslak A., Smulski S. (2021). The Association between Selected Dietary Minerals and Mastitis in Dairy Cows-A review. Animals, 11(8): 2330.
 18. Libera K., Szumacher- Strabel M., Vazirigohar M., Zieliński W., Lukow R., Wysocka K., Kołodziejski P., Lechniak D., Varadyova Z., Kumar Patra A., Cieślak A. (2021). Effect of feeding urea-treated triticale and oat grain mixtures on ruminal fermentation, microbial population, and milk production performance of midlactation dairy cows. Annals of Animal Science, 21(3): 1007 – 1025.
 19. Misiukiewicz A.,Gao M., Filipiak W., Cieslak A., Patra A. K., Szumacher-Strabel M. (2021). Review: Methanogens and methane production in the digestive systems of nonruminant farm animals. Animal, 15 (1): 100060.
 20. Nowaczewski S., Lewko L., Kucharczyk M., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Biadała A., Szulc K., Tomczyk Ł., Kaczmarek S., Hejdysz M., Szablewski T.(2021). Effect of laying hens age and housing system on physicochemical characteristics of eggs. Annals of Animal Science, 21 (1): 291-309. 
 21. Nowaczewski S., Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Tomczyk Ł., Szulc K., Kaczmarek S., Perz K., Hejdysz M.(2021). Effect of age of Japanese quail on physical and biochemical characteristics of eggs. South African Journal of Animal Science, 51 (1): 120-127.
 22. Nowak P., Zaworska-Zakrzewska A., Frankiewicz A., Kasprowicz-Potocka M. (2021). The effects and mechanism of acids on the health of piglets and weaners- a review. Annals of Animal Science, 21(2).
 23. Nowak P.(2021). Korzyści gospodarcze z uprawy bobowatych (cz. 1). Trzoda Chlewna, 59(4): 31-35.
 24. Nowak P.(2021). Korzyści gospodarcze z uprawy bobowatych. Trzoda Chlewna, 59(5): 30-34.
 25. Nowak P.(2021). Żywienie mineralne trzody chlewnej, Część 4, Podsumowanie – porównanie źródeł organicznych i nieorganicznych. Trzoda Chlewna, 59(3): 35-38.
 26. Nowak P. (2021). Jak zmiana kosztów surowcowych pasz wpływa na opłacalność chowu trzody chlewnej w Polsce? Trzoda Chlewna, 7-8/2021: 36.
 27. Nowak P., Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M. (2021). Jak zagwarantować komfort cieplny świniom w dobie upałów? Weterynaria w terenie, 3/2021: 81.
 28. Petrič D., Mravčáková D., Kucková K., Kišidayová S., Cieślak A.,Szumacher-Strabel M., Huang H., Kolodziejski P., Lukomska A., Ślusarczyk S., Čobanova K., Váradyova Z.(2021). Impact of zinc and/or herbal mixture on ruminal fermentation, microbiota, and histopathology in lambs. Frontiers in Veterinary Science, 8: 630971. 
 29. Puchalska J., Szumacher-Strabel M., Kumar Patra A., Ślusarczyk S., Gao M., Petric D., Nabzdyk M., Cieślak  A. (2021). The effect of different concentrations of total polyphenols from Paulownia hybrid Leaves on Ruminal Fermentation, Methane Production and Microorganisms. Animals,11(10): 2843.
 30. Rawski M., Mazurkiewicz J., Kierończyk B., Józefiak D.(2021). Black soldier fly full-fat larvae meal is more profitable than fish meal and fish oil in Siberian sturgeon farming: The effects on aquaculture sustainability, economy and fish GIT development. Animals, 11 (3): 604.
 31. Różańska-Zawieja J., Winnicki S., Zyprych-Walczak J., Szabelska-Beręsewicz A., Siatkowski I., Nowak W., Stefańska B., Kujawiak R., Sobek Z. (2021). The effect of feeding management and culling of cows on the lactation curves and milk production of primiparous dairy cows. Animals, 11(7): 1959.
 32. Stefańska B., Gąsiorek M., Nowak W. (2021). Short- and long-term effects of initial serum total protein, average starter feed intake during the last week of the preweaning period, and rearing body gain on primiparous dairy heifers’ performance. Journal of Dairy Science, 104 (2): 1645-1659.
 33. Stefańska B., Sroka J., Katzer F., Goliński P., Nowak W.(2021). The effect of probiotics, phytobiotics and their combination as feed additives in the diet of dairy calves on performance, rumen fermentation and blood metabolites during the preweaning period. Animal Feed Science and Technology, 272: 114738.
 34. Ślusarczyk S., Cieślak A., Yanza Y. R., Szumacher-Strabel M., Varadyova Z., Stafiniak M., Wojnicz D., Matkowski A.(2021). Phytochemical profile and antioxidant activities of Coleus amboinicusLour, cultivated in Indonesia and Poland. Molecules, 26 (10): 2915.
 35. Zaworska-Zakrzewska A., Michalak M.(2021). Zalecenia i ograniczenia stosowania pasz rzepakowych dla warchlaków i tuczników
  Czasopismo: Hodowca Trzody Chlewnej, (1/2): 18-22.
 36. Zaworska-Zakrzewska A., Forszpaniak P., Krzysztofiak M., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2021). Efektywność stosowania mieszanek rzepakowo-sojowych w testach wdrożeniowych u rolników indywidualnych. Hodowca Trzody Chlewnej, 3-4/2021: 27-31.
 37. Zaworska-Zakrzewska A., Mackiewicz A. (2021). Metody uszlachetniania wysokobiałkowych surowców w przemyśle paszowym i ich ocena w żywieniu trzody chlewnej. Hodowca Trzody Chlewnej, 5-6/2021.
 1. Adach W., Żuchowski J., Moniuszko-Szajwaj B., Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Olas B., Cieslak A. (2020). Comparative phytochemical, antioxidant, and hemostatic studies of extract and four fractions from Paulowniaclone in vitro 112 leaves in human plasma. Molecules, 25(19): 4371.
 2. Benzertiha A., Kierończyk B., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Rawski M., Józefiak D., Józefiak A. (2020). Tenebrio molitorand Zophobas morio full-fat meals as functional feed additives affect broiler chickens’ growth performance and immune system traits. Poultry Science, 99(1): 196-206.
 3. Biesek J., Kuźniacka J., Banaszak M., Kaczmarek S., Adamski M., Rutkowski A., Zmudzińska A., Perz K., Hejdysz M. (2020). Growth performance and carcass quality in broiler chickens fed on legume seeds and rapeseed meal. Animals, 10(5): 846.
 4. Biesek J., Kuźniacka J., Banaszak M., Kaczmarek S., Adamski M., Rutkowski A., Zmudzińska A., Perz K., Hejdysz M. (2020). Quality and physicochemical traits of carcasses and meat from geese fed with lupin-rich feed. Animals, 10(3): 519.
 5. Boros D., Czech A., Kiczorowska B., Świątkiewicz M., Zaworska-Zakrzewska A., Schwarz T. -Praca zbiorowa (2020). Żywienie Świń Produktami Pochodzenia Rzepakowego – podsumowanie dekady. Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju. Warszawa 2020. ISBN 978-83-959757-0-7. S. 90. https://www.pspo.com.pl/publications/dde5340f4adc16b544f6e7b631e2c0e7f35da582.pdf
 6. Gąsiorek M., Stefanska B., Pruszynska-Oszmalek E., Taciak M., Komisarek J., Nowak W. (2020). Effect of oat hay provision method on growth performance, rumen fermentation and blood metabolites of dairy calves during preweaning and postweaning periods. Animal, 14(10): 2054-2062.
 7. Gao M., Cieślak A., Kierończyk B., Huang H., Yanza Y. R., Zaworska-Zakrzewska A., Józefiak D., Szumacher-Strabel M. (2020). Effects of Raw and Fermented Rapeseed Cake on Growth Performance, Methane Production, and Breast Meat Fatty Acid Composition in Broiler Chickens. Animals, 10:2250; doi:10.3390/ani10122250.
 8. Górecki M. T., Nowaczewski S., Grzegrzółka B., Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Biadała A., Tomczyk Ł., Hejdysz M., Racewicz P., Gruszczyńska J. (2020). Morphological and biochemical traits of pheasant Phasianus colchicuseggs in relation to embryo sex and egg laying date. Animal Science Papers and Reports, 38(2): 181-193.
 9. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Kubiś M., Wiśniewska Z., Peris S., Budnik S., Rutkowski A. (2020). The effect of protease and Bacillus licheniformison nutritional value of pea, faba bean, yellow lupin and narrow-leaved lupin in broiler chicken diets. British Poultry Science, 61(3): 387-293.
 10. Józefiak A., Benzertiha A., Kierończyk B., Łukomska A., Wesołowska I., Rawski M. (2020). Improvement of cecal commensal microbiome following the insect additive into chicken diet. Animals, 10(4): 577.
 11. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Rutkowski A. (2020). Effect of Phytase on Digestibility and Performance of Growing and Finishing Pigs Fed Diets with Lupins and Rapeseed Meal. Journal of Agricultural Science and Technology A, Journal of Agricultural Science and Technology A 10 (2020), doi: 10.17265/2161-6256/2020.04.000IF: 0.890 
 12. Kasprowicz-Potocka, Zaworska-Zakrzewska, Co nowego w roślinach białkowych? Trzoda Chlewna 03.2020.
 13. Kaczmarek S. A., Hejdysz M., Kubiś M., Nowaczewski S., Mikuła R., Rutkowski A. (2020). Effects of feeding intact, ground and/or pelleted rapeseed on nutrient digestibility and growth performance of broiler chickens. Archives of Animal Nutrition, 74(3): 222-236.
 14. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2020). Nisin as a novel feed additive: the effects on gut microbial modulation and activity, histological parameters, and growth performance of broiler chickens. Animals, 10(1): 101.
 15. Kierończyk B., Sypniewski J., Rawski M., Czekała W., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2020). From waste to sustainable feed material: the Effect of Hermetia illucens oil on the growth performance, nutrient digestibility, and gastrointestinal tract morphometry of broiler chickens. Annals of Animal Science, 20(2): 157-177.
 16. Konieczka P., Kaczmarek S. A., Hejdysz M., Kinsner M., Szkopek D., Smulikowska S. (2020). Effects of faba bean extrusion and phytase supplementation on performance, phosphorus and nitrogen retention, and gut microbiota activity in broilers. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(11): 4212-4225.
 17. Konieczka P., Mikulski D., Ognik K., Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Józefiak D., Jankowski J. (2020). Chemically preserved high-moisture corn in the turkey diet does not compromise performance and maintains the functional status of the gut. Animal Feed Science and Technology, 263: 114483.
 18. Kozłowska M., Cieślak A., Jóźwik A., El-Sherbiny M., Stochmal A., Oleszek W., Kowalczyk M., Filipiak W., Szumacher-Strabel M. (2020). The effect of total and individual alfalfa saponins on rumen methane production. Journal of the Science of Food and Agriculture, 100(5): 1922-1930.
 19. Kubiś M., Kaczmarek S., Hejdysz M., Mikuła R., Wiśniewska Z., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Sassek M., Rutkowski A. (2020). Microbial phytase improves performance and bone traits in broilers fed diets based on soybean meal and white lupin (Lupinus albus) meal. Annals of Animal Science, 20(4): 1379-1394.
 20. Kuźniacka J., Biesek J., Banaszak M., Rutkowski A., Kaczmarek S., Adamski M., Hejdysz M. (2020). Effect of dietary protein sources substituting soybean meal on growth performance and meat quality in ducks. Animals, 10(1): 133.
 21. Libera K., Włodarek J., Warzych E., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Jankowiak T., Lechniak D. (2020). Reproductive performance of dairy cows fed a diet supplemented with n-3 polyunsaturated fatty acids – a review. Annals of Animal Science, 20(4): 1169-1183.
 22. Mikuła R., Pruszyńska-Oszmałek E., Ignatowicz-Stefaniak M., Kołodziejski P. A., Maćkowiak P., Nowak W. (2020). The effect of propylene glycol delivery method on blood metabolites in dairy cows. Acta Veterinaria Brno, 89(1): 19-29.
 23. Mravčáková D., Komáromyová M., Babják M., Urda Dolinská M., Königová A., Petrič D., Čobanová K., Ślusarczyk S., Cieslak A., Várady M., Váradyová Z. (2020). Anthelmintic activity of wormwood (Artemisia absinthiumL.) and mallow (Malva sylvestris L.) against Haemonchus contortus in sheep. Animals, 10(2): 219.
 24. Mravčáková D., Kišidayová S., Kopčáková A., Pristaš P., Pisarčiková J., Bryszak M., Cieslak A., Várady M., Váradyová Z. (2020). Can the foregut nematode Haemonchus contortusand medicinal plants influence the fecal microbial community of the experimentally infected lambs?. PLOS ONE [Dokument elektroniczny], 15(6): e0235072.
 25. Nowak P., Zaworska-Zakrzewska A., Frankiewicz A., Kasprowicz-Potocka M. (2020). The effects and mechanisms of acids on the health of piglets and weaners – a review. Annals of Animal Sciences. doi: DOI: 10.2478/aoas-2020-0088
 26. Nowak P., Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M. (2020). Zagrożenia, które niosą mikotoksyny. Weterynaria w Terenie, 14(1): 71-78.
 27. Petrič D., Mravčáková D., Kucková K., Čobanová K., Kišidayová S., Cieslak A., Ślusarczyk S., Váradyová Z. (2020). Effect of dry medicinal plants (wormwood, chamomile, fumitory and mallow) on in vitro ruminal antioxidant capacity and fermentation patterns of sheep. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 104(5): 1219-1232.
 28. Rutkowski A., Zaworska-Zakrzewska A. -Praca zbiorowa (2020). Zalecenia dotyczące stosowania krajowych pasz białkowych pochodzenia roślinnego w żywieniu świń i drobiu. ISBN 978-83-954732-3-4, Bydgoszcz, 2020; s. 323. http://bialkoroslinne.iung.pl/images/pdf/2020/Zalecenia%20dotyczące%20stosowania%20krajowych%20pasz%20białkowych%20pochodzenia%20roślinnego%20w%20żywieniu%20świń%20i%20drobiu%202020.pdf
 29. Smulski S., Gehrke M., Libera K., Cieslak A., Huang H., Patra A. K., Szumacher-Strabel M. (2020). Effects of various mastitis treatments onthe reproductive performance of cows. BMC Veterinary Research, 16: 99.
 30. Stefańska B., Sroka J., Katzer F., Goliński P., Nowak W. (2020). The effect of probiotics, phytobiotics and their combination as feed additives in the diet of dairy calves on performance, rumen fermentation and blood metabolites during the preweaning period. Animal Feed Science and Technology, 114738.
 31. Stefańska B., Komisarek J., Nowak W. (2020). Non-invasive indicators associated with subacute ruminal acidosis in dairy cows. Annals of Animal Science, 20(4): 1327-1340.
 32. Sypniewski J., Kierończyk B., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Sassek M., Rawski M., Czekała W., Józefiak D. (2020). Replacement of soybean oil by Hermetia illucensfat in turkey nutrition: effect on performance, digestibility, microbial community, immune and physiological status and final product quality. British Poultry Science, 61(3): 294-302.
 33. Szulc P., Mravčáková D., Szumacher-Strabel M., Váradyová Z., Várady M., Čobanová K., Syahrulawal L., Patra A. K., Cieslak A. (2020). Ruminal fermentation, microbial population and lipid metabolism in gastrointestinal nematode-infected lambs fed a diet supplemented with herbal mixtures. PLOS ONE [Dokument elektroniczny], 15(4): e0231516.
 34. Święcicki W., Szukała J., Rutkowski A., Jerzak M., Mikulski W., Górynowicz B. (2020). The importance of grain legumes for a domestic protein security. Polish Journal of Agronomy, 42: 46-50.
 35. Wiśniewska Z., Nollet L., Lanckriet A., Vanderbeke E., Petkov S., Outchkourov N., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Kaczmarek S. A. (2020). Effect of phytase derived from the E. coli AppA gene on weaned piglet performance, apparent total tract digestibility and bone mineralization. Animals, 10(1): 121.
 36. Zaworska-Zakrzewska A. Kasprowicz-Potocka M., Mikuła R., Taciak M., Pruszyńska E., Frankiewicz A. (2020). Growth performance, gut environment and physiology of the gastrointestinal tract in weaned piglets fed a diet supplemented with raw and fermented narrow-leafed lupine seeds. Animals, 10(11):2084; https://doi.org/10.3390/ani10112084.
 37. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Twarużek M., Kosicki R., Grajewski J., Wisniewska Z., Rutkowski A. (2020). A Comparison of the Composition and Contamination of Soybean Cultivated in Europe and Limitation of Raw Soy Seed Content in Weaned Pigs’ Diets. Animals, 10: 1972.
 38. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Wiśniewska Z.,  Rutkowski A., Hejdysz M.,  Kaczmarek S., Nowak P., Zmudzińska A., Banaszak M. (2020). The Chemical Composition of Domestic Soybean Seeds and the Effects of Partial Substitution of Soybean Meal by Raw Soybean Seeds in the Diet on Pigs’ Growth Performance and Pork Quality (m.longissimus lumborum). Annals of Animal Sciences, 20(2): 521–533.
 39. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. Pasze rzepakowe i inne bobowate w mieszankach dla rosnących świń. Hodowca Trzody Chlewnej 11-11/2020.
 40. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. Krajowe nasiona soi- jej przetwarzanie i wykorzystanie w żywieniu prosiąt, warchlaków i tuczników. Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2020.
 41. Zmudzińska A., Bigorowski B., Banaszak M., Roślewska A., Hejdysz M. (2020). The effect of diet based on legume seeds and rapeseed meal on pig performance and meat quality. Animals,
  10(6): 1084.
 1. Benzertiha A., Kierończyk B., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Rawski M., Józefiak D., Józefiak A. (2019). Insects full-fat meals as functional feed additives affect broiler chickens growth performance and immune system traits. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 175.
 2. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Józefiak A., Józefiak D. (2019). Insect oil as an alternative of palm oil in broiler chicken nutrition. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 300.
 3. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Kołodziejski P., Bryszak M., Józefiak D. (2019). Insect oil as an alternative to palm oil and poultry fat in broiler chicken nutrition. Animals, 9(3): 116.
 4. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Kozłowski K., Jankowski J., Józefiak D. (2019). Tenebrio molitor and Zophobas morio full-fat meals in broiler chicken diets: effects on nutrients digestibility, digestive enzyme activities, and cecal microbiome. Animals, 9(12): 1128.
 5. Bryszak M., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Stochmal A., Oleszek W., Roj E., Patra A. K., Cieslak A. (2019). Effects of berry seed residues on ruminal fermentation, methane concentration, milk production, and fatty acid proportions in the rumen and milk of dairy cows. Journal of Dairy Science, 102(2): 1257-1273.
 6. Dewanckele L., Jing L., Stefańska B., Vlaeminck B., Jeyanathan J., Van Straalen W. M., Koopmans A., Fievez V. (2019). Distinct blood and milk 18-carbon fatty acid proportions and buccal bacterial populations in dairy cows differing in reticulorumen pH response to dietary supplementation of rapidly fermentable carbohydrates. Journal of Dairy Science, 102(5): 4024-4040.
 7. Drazbo A., Kozłowski K., Ognik K., Zaworska A., Jankowski J. (2019). The effect of raw and fermented rapeseed cake on growth performance, carcass traits, and breast meat quality in turkey. Poultry Science, 98(11): 6161-6169.
 8. Gehrke M., Blaszak B., Stachowiak M., Szczerbal I., Stefańska B., Jaśkowski J. M., Nowak W., Świtoński M. (2019). Amorphus globosus foetuses in Polish Holstein cattle: anatomical, histological, and genetic studies. Journal of Veterinary Research, 63(3): 391-398.
 9. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Kubiś M., Adamski M., Perz K., Rutkowski A. (2019). The effect of faba bean extrusion on the growth performance, nutrient utilization, metabolizable energy, excretion of sialic acids and meat quality of broiler chickens. Animal, 13(8): 1583-1590.
 10. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. (2019). The effect of increasing level of repassed meal in diet on laying hens performance and egg shell thickness. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 167.
 11. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. (2019). The effect of rye, wheat, narrow-leaved lupin grinding degree on broiler chicken performance. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 300.
 12. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Rogiewicz A., Rutkowski A. (2019). Influence of graded levels of meals from three lupin species on growth performance and nutrient digestibility in broiler chickens. British Poultry Science, 60(3): 288-296.
 13. Józefiak A., Nogales-Merida S., Mikołajczak Z., Rawski M., Kierończyk B., Mazurkiewicz J. (2019). The utilization of full-fat insect meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) nutrition: the effects on growth performance, intestinal microbiota and gastrointestinal tract histomorphology. Annals of Animal Science, 19(3): 747-765.
 14. Józefiak A., Nogales-Merida S., Rawski M., Kierończyk B., Mazurkiewicz J. (2019). Effects of insect diets on the gastrointestinal tract health and growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baeriiBrandt, 1869). BMC Veterinary Research, 15: 348.
 15. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska-Zakrzewska A., Barc A., Czekała W. (2019). Owady jako innowacyjne źródło tłuszczu paszowego. Polskie Drobiarstwo, 04/2019
 16. Kierończyk B., Mikołajczak Z., Rawski M., Józefiak D. (2019). Funkcjonalność żołądka mięśniowego u ptaków, cz. 2. Polskie Drobiarstwo, 11: 6-11.
 17. Kierończyk B., Mikołajczak Z., Rawski M., Józefiak D. (2019). Funkcjonalność żołądka mięśniowego u ptaków, cz. 1. Polskie Drobiarstwo, 10: 6-9.
 18. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Józefiak D. (2019). The effect of soybean oil replecement by Hermetia illucens oil on broilers growth performance and nutrients digestibility.”
  Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 288.
 19. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Józefiak D. (2019). Hermetia illucens oil as a potential ingredient in poultry. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 297.
 20. Kołodziejski P. A., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M., Kubiś M., Hejdysz M., Nowak K. W., Fiksa D., Bien J., Szczepaniak B., Mackowiak P., Kaczmarek S. A. (2019). Effect of short-term fasting on the circulating spexin level and expression in broiler peripherial tissues. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 289.
 21. Kristoffersen S., Bai Y., Benzertiha A., Itani K., Józefiak D., Svihus B. (2019). Effect of intermittent feeding, formic acid and phytase on performance, bone mineralization and pH in digestive tract of broiler chickens. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 196.
 22. Kubiś M., Hejdysz M., Dudek K., Kaczmarek S. (editors). Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta). Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.]
 23. Kubiś M., Hejdysz M., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M., Konieczka P., Górka P., Flaga J. A., Kaczmarek S. A. (2019). Effect of addition of emulsifier and carbohydrase in a maize-wheat-SBM-tallow diet for broiler chickens on the activity of the microflora in the caecum. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 197.
 24. Kubiś M., Hejdysz M., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M., Konieczka P., Górka P., Flaga J., Kaczmarek S. A. (2019). Effect of the addition of emulsifier and carbohydrase in a maize-wheat-SBM-tallow diet for broiler chickens on nutrient digestibility. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 196.
 25. Kubiś M., Wiśniewska Z., Kaczmarek S. (2019). Jak działają karboksylazy? Polskie Drobiarstwo, 11: 31-34.
 26. Kubiś M., Lewko L., Kaczmarek S., Nowaczewski S., Hejdysz M., Rutkowski A. (2019). The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits. Emirates Journal of Food and Agriculture, 31(5): 353-360.
 27. Mravčáková D., Váradyová Z., Kopčáková A., Čobanová K., Grešáková L., Kišidayová S., Babják M., Urda Dolinská M., Dvorožňáková E., Königová A., Vadlejch J., Cieslak A., Ślusarczyk S., Várady M. (2019). Natural chemotherapeutic alternatives for controlling of haemonchosis in sheep. BMC Veterinary Research, 15: 302.
 28. Nogales-Merida S., Gobbi P., Józefiak D., Mazurkiewicz J., Dudek K., Rawski M., Kierończyk B., Józefiak A. (2019). Insect meals in fish nutrition. Reviews in Aquaculture, 11(4): 1080-1103.
 29. Nowak P., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Nowak W., Stefańska B., Sip A., Grajek W., Grajek K., Frankiewicz A. (2019). The effect of combined feed additives on growing pigs’ performance and digestive tract parameters. Annals of Animal Science, 19(3): 807-819.
 30. Patra A. K., Geiger S., Schrapers K. T., Braun H. S., Gehlen H., Starke A., Pieper R., Cieslak A., Szumacher-Strabel M., Aschenbach J. R. (2019). Effects of dietary menthol-rich bioactive lipid compounds on zootechnical traits, blood variables and gastrointestinal function in growing sheep. Journal of Animal Science and Biotechnology, 10: 86.
 31. Polcyn W., Paluch-Lubawa E., Lehmann T., Mikuła R. (2019). Arbuscular mycorrhiza in highly fertilized maize cultures alleviates short-term drought effects but does not improve fodder yield and quality. Frontiers in Plant Science, 10: 496.
 32. Stefańska B., Gąsiorek M., Kański J., Komisarek J., Nowak W. (2019). Short communication: Comparison of pH, volatile fatty acids, and ammonia in preweaning and postweaning ruminal fluid samples obtained via rumenocentesis and stomach tube from dairy calves. Livestock Science, 230: 103822.
 33. Mahmoud A. E. M., Cieślak A., Szulc P., Łukomska A., Szumacher-Strabel M. (2019). Impact of inclusion dried sugar beet pulp in ruminant’s ration on rumen parameters in vitro. Pakistan Journal of Zoology, 51(6): 2281-2286.
 34. Sypniewski M., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Józefiak D. (2019). Replecement of oil by Hermetia illucens fat in young turkey nutrition. Proceedings of the 22nd European Symposium on Poultry Nutrition: June 10-13, 2019, Gdańsk, Poland / Ed. by Marta Kubiś, Marcin Hejdysz, Kamilia Dudek, Sebastian Kaczmarek. Adres wydawniczy: [B.m.]:[b.w.], szczegóły: s. 277.
 35. Sypniewski M., Strabel T., Cieslak A., Szumacher-Strabel M., Pszczola M. (2019). Technical note: Interchangeability and comparison of methane measurements in dairy cows with 2 noninvasive infrared systems. Journal of Dairy Science, 102(10): 9512-9517.
 36. Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Cieslak A., Kozłowska M., Kuznicki D., Kowalczyk M., Oleszek W. (2019). Structural and quantitative changes of saponins in fresh alfalfa compared to alfalfa silage. Science of Food and Agriculture, 99(5): 2243-2250.
 37. Wiśniewska Z., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Kaczmarek S., Hejdysz M., Rutkowski A. (2019). Mycological profile of national soybean seeds varieties. Third International Legume Society Conference ILS3: Legumes for human and planet health : 21-24 May 2019, Poznań, Poland, Book of abstracts. Adres wydawniczy: Poznań : Fundacja UAM w Poznaniu, szczegóły: s. 94.
 38. Wiśniewska Z., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Kicka E., Kreuschner A. (2019). The effect of different methods of processing lentil seeds on their nutritional value. Third International Legume Society Conference ILS3: Legumes for human and planet health : 21-24 May 2019, Poznań, Poland, Book of abstracts. Adres wydawniczy: Poznań : Fundacja UAM w Poznaniu, szczegóły: s. 165.
 39. Wiśniewska Z., Kubiś M., Kaczmarek S. (2019). Alternatywne źródła białka – europejska soja. Polskie Drobiarstwo, 10: 10-13.
 40. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Wisniewska Z., Rutkowski A., Hejdysz M., Kaczmarek S., Nowak P., Zmudzinska A., Banaszak M. (2019). The chemical composition of domestic soybean seeds and the effects of partial substitution of soybean meal by raw soybean seeds in the diet on pigs’ growth performance and pork quality (m. longissimus lumborum). Annals of Animal Science, 20(2): 521-533.
 41. Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Nowak P., Wiśniewska Z., Rutkowski A. (2019). The nutritional value of yellow lupine (Lupinus luteus) for growing pigs. Journal of Agricultural Science and Technology A, 9(6): 351-363.

 

 1. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Józefiak D., Nowak J., Połtowicz K., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Kierończyk B., Rawski M., Olejnik M. Zastosowanie ekstraktu z mniszka lekarskiego w dietach kurcząt rzeźnych w warunkach zaburzonej równowagi jelitowej. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 2. Benzertiha A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Talibov S., Nogales-Merida S., Gobbi P., Józefiak A., Mazurkiewicz J. The effect of Tenebrio molitor oil on the growth performance, nutrients digestibility and selected blood parameters of broiler chicken. Poultry Science Association Annual Meeting. San Antonio, 23-26.07.2018, USA.
 3. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J., Józefiak D. Effect of Tenebrio molitor oil on growth performance and nutrients digestibility in broiler chickens. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 4. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J., Józefiak D. Effect of Tenebrio molitor oil on selected blood parameters and internal organs weight of broiler chickens. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 5. Benzertiha, A., Kierończyk, B., Rawski, M., Talibov, S., Nogales-Merida, S., Gobbi, P., Noak, M., Mikołajczak, Z., Józefiak, A., Mazurkiewicz, J., Józefiak, D. The effect of Tenebrio molitor oil on growth performance, nutrients digestibility, selected blood parameters and internal organs weight of broiler chicken. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 6. Bryszak M., Gao M., Huang H., Kazmierczyk M., Pawlak P., Rodriguez V., Szumacher-Strabel M., Szulc P., Yanza Y.R., Cieślak A. The modulating effect of dietary Lupinus angustifoliuson expression of genes involved in fatty acid metabolism in mammary gland of high-yielding dairy cows. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 7. Bryszak M., Gao M., Huang H., Kazmierczyk M., Pawlak P., Rodriguez V., Szumacher-Strabel M., Szulc P., Yanza Y.R., Cieślak A. Effects of different forms of zinc and copper supplemented to broiler chicken diets on enteric methane emission. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 8. Dewanckele Lore, Jing Longhui, Stefańska Barbara, Vlaeminck Bruno, Van Straalen Wilfrid, Koopmans Ant, Fievez Veerle. Saliva samples as non-invasive proxies to determine the rumen 18-carbon fatty acid composition of dairy cows suffering or not from subacute ruminal acidosis. 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores. Clermont-Ferrand, 02-009.2018, Francja.
 9. Gąsiorek Michał, Stefańska Barbara, Pruszyńska-Oszmałek Ewa, Taciak Marcin, Nowak Włodzimierz. Effect of straw provision fed to pre-weaning dairy calves on performance, rumen fermentation and blood metabolites. 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores. Clermont-Ferrand, 02-009.2018, Francja.
 10. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Wpływ diety na rozwój larw Tenebrio molitor w warunkach kontrolowanych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 11. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Nogales-Merida S., Talibov S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Ocena stopnia zagęszczenia dorosłych osobników Hermetia illucens na produkcję jaj w warunkach kontrolowanych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 12. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Wpływ diety na rozwój larw Zophobas morio w warunkach kontrolowanych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 13. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. Effects of diet on larval development of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) in the controlled conditions. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 14. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. Effects of macronutrients proportion in the diet on larval development of Zophobas morio (Coleoptera: Tenebrionidae) in controlled conditions. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 15. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. Influence of the Hermetia illucens adults density on the production of eggs under the controlled conditions. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 16. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Effects of diet on larval development of Tenebrio molitor (Coleoptera: Tenebrionidae) in controlled conditions. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 17. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Effects of diet on larval development of Zophobas morio (Coleoptera: Tenebrionidae) in controlled conditions. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 18. Gobbi P., Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Nogales-Merida S., Talibov S., Dudek K., Mazurkiewicz J. Evaluation of adults density of Hermetia illucens in the production of eggs under controlled conditions. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 19. Hejdysz M. Kaczmarek S. Kubiś M. Perz K. Rutkowski A. Wpływ różnych poziomów trzech gatunków łubinów na wzrost wydajności, strawność składników pokarmowych i ilość wydalanego ogólnego i wolnego kwasu sialowego u kurcząt. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 20. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. Wpływ różnych gatunków łubinu na wyniki produkcyjne gęsi. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 21. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. Wpływ różnych poziomów trzech gatunków łubinu na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych, strawność składników pokarmowych oraz ilość wydalanego kwasu sialowego. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 22. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Wiśniewska Z., Rutkowski A. Influence of graded dietary levels of seeds of three species of lupin on growth performance, nutrient digestibility, and excretion of total and free sialic acids of broiler chickens. The 15th European Poultry Conference. Dubrovnik, 17-21.09.2018, Chorwacja.
 23. Józefiak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Wpływ dodatku wybranych pełnotłustych mączek z owadów do diet kurcząt rzeźnych na ich mikrobiom przewodu pokarmowego. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 24. Józefiak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Effect of full-fat insect meal addition in broilers diets on microbiota in the gastrointestinal tract. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 25. Józefiak A., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Wpływ pełnotłustych mączek owadzich na mikrobiom pstrąga tęczowego. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 26. Józefiak A., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Talibov S., Dudek K., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Wpływ mączek z owadów na mikrobiom przewodu pokarmowego jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii). XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 27. Józefiak A., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Effect of full-fat insect meals on rainbow trout microbiota. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 28. Józefiak A., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Talibov S., Dudek K., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Effect of insect meals in microbiota composition of the gastrointestinal tract of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 29. Józefiak D., Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Wpływ oleju z Tenebrio molitor na wyniki odchowu oraz strawność składników pokarmowych u kurcząt rzeźnych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 30. Józefiak D., Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Wpływ oleju z Tenebrio molitor na wybrane parametry krwi oraz masę narządów wewnętrznych kurcząt rzeźnych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 31. Józefiak D., Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Effect of Tenebrio molitor oil on selected blood parameters and internal organs weight of broiler chickens. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 32. Józefiak D., Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Effect of Tenebrio molitor oil on growth performance and nutrients digestibility in broiler chickens. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 33. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Wpływ suplementacji pełnotłustej mączki z Shelfordella lateralis do diet kurcząt rzeźnych na wyniki odchowu. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 34. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. The effect of Blatta (Shelfordella) lateralis full-fat meal supplementation in broilers diet on growth performance. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 35. Józefiak D., Kierończyk B., Benzertiha A., Rawski M., Talibov S., Gobbi P., Nogales-Merida S., Noak M., Mikołajczak Z., Mazurkiewicz J., Józefiak A. The effect of fermented rapeseed cake on the growth performance of broiler chickens. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 36. Józefiak D., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Dudek K., Talibov S., Kierończyk B., Benzertiha A., Gobbi P., Józefiak A. Wyniki wzrostu jesiotra syberyjskiego (Acipenser baerii) żywionego mączkami z owadów. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 37. Józefiak D., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Dudek K., Talibov S., Kierończyk B., Benzertiha A., Gobbi P., Józefiak A. Growth performance of Siberian sturgeon (Acipenser baerii). The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 38. Józefiak D., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak A. Pełnotłuste mączki owadzie w żywieniu pstrąga tęczowego. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 39. Józefiak D., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak A. Full-fat meal in rainbow trout nutrition. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 40. Józefiak D., Talibov S., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak A. Hydrolizowane pełnotłuste mączki z owadów w żywieniu troci wędrownej. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 41. Józefiak D., Talibov S., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Hoffmann L., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak A. Hydrolysed full-fat insect meals in sea trout nutrition. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 42. Józefiak D., Zaworska A., Potocka M., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A. The effect of fermented rapeseed cake on the growth performance of broiler chicken. Poultry Science Association Annual Meeting. San Antonio, 23-26.07.2018, USA.
 43. Józefiak D., Zaworska A., Potocka M., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A. The effect of fermented rapeseed cake on the growth performance of broiler chicken. Poultry Science Association Annual Meeting. San Antonio, 23-26.07.2018, USA.
 44. Józefiak, D., Kierończyk, B., Benzertiha, A., Rawski, M., Talibov, S., Gobbi, P., Nogales-Merida, S., Noak, M., Mikołajczak, Z., Mazurkiewicz, J., Józefiak, A. The effect of fermented rapeseed cake on the growth performance of broiler chickens. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 45. Kaczmarek S. Krajowe badania z zakresu żywienia drobiu — najważniejsze publikacje w latach 2014–2017. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 46. Kaczmarek S., Kubiś M., Peris S., Budnik S., Hejdysz M., Rutkowski A. Digestibility coefficients of pea, faba bean and lupin seeds following application of protease in broiler chickens. The 15th European Poultry Conference. Dubrovnik, 17-21.09.2018, Chorwacja.
 47. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Józefiak D. Fermentacja enzymatyczno-mikrobiologiczna jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 48. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Wiśniewska Z., Rutkowski A. Monitoring of variation of the chemical composition and nutrition value of national vetch seeds. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 49. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Benzertiha A., Rawski M., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Wpływ całkowitego zastąpienia oleju sojowego przez olej z Tenebrio molitor na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 50. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Benzertiha A., Rawski M., Gobbi P., Nogales-Merida S, Talibov S., Mazurkiewicz J. Całkowite zastąpienie oleju sojowego przez olej z Tenebrio molitor wpływa na profil kwasów tłuszczowych w mięśniu piersiowym kurcząt rzeźnych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 51. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Benzertiha A., Rawski M., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. Total replacement of soybean oil with Tenebrio molitor oil affects the fatty acid profile of breast meat in broilers. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 52. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Benzertiha A., Rawski M., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Effect of total replacing soybean oil with Tenebrio molitor oil on growth performance of broiler chickens. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 53. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Benzertiha A., Rawski M., Gobbi P., Nogales-Merida S., Talibov S., Mazurkiewicz J. Total replacement of soybean oil with Tenebrio molitor oil affects the fatty acid profile if breast meat in broilers. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 54. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Rawski M., Benzertiha A., Talibov S., Nogales-Merida S., Gobbi P., Mazurkiewicz J. The addition of selected full-fat insect meals affects the gastrointestinal tract microbiota in broilers. Poultry Science Association Annual Meeting. San Antonio, 23-26.07.2018, USA.
 55. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak D. A comparison of dog reactions to insects and commercial feed aromas – a preliminary study. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 56. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak D. Porównanie reakcji psów na zapach owadów oraz karmy komercyjnej. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 57. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Józefiak D. A comparison of dog reactions to insects and commercial feed aromas –
  a preliminary study. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 58. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D. Effect of feeding substrates on the chemical composition of Hermetia illucens. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 59. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D. The effect of feeding substrates on the growth of Hermetia illucens. The 2nd International Conference ‘Insects to Feed the World’. Wuhan, 15-18.05.2018, Chiny.
 60. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D. Wpływ zastosowania wybranych substratów na wyniki odchowu Hermetia illucens.
  XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 61. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Józefiak D. Wpływ wybranych substratów do odchowu Hermetia illucens na skład chemiczny biomasy owadów. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 62. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Józefiak D. The effect of selected food waste used as substrates on the chemical composition of Hermetia illucens. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 63. Kierończyk B., Rawski M., Zaworska A., Czekała W., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Józefiak D. The effect of selected food waste used as substrates on the growth of Hermetia illucens. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 64. Kierończyk, B., Benzertiha, A., Rawski, M., Talibov, S., Nogales-Merida, S., Gobbi, P., Noak, M., Mikołajczak, Z., Józefiak, A., Mazurkiewicz, J., Józefiak, D. The effect of total replacing soybean oil with Tenebrio molitor oil in broiler chicken diets on fatty acid profiles of breast muscle. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 65. Kozłowska M., Huang H., Bryszak M., Gao M., Józefiak D., Rodriguez V., Szumacher-Strabel M., Szulc P., Yanza Y.R., Cieślak A.Fatty acids profile in breast meat of broiler chicken fed fermented rapeseed cake. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 66. Nogales-Mérida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Hoffmann L., Józefiak A., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Do full-fat insect meals improve Siberian sturgeon (Acipenser baerii) microbiota?. AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 67. Nogales-Mérida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Hoffmann L., Józefiak A., Talibov S., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. The use of full-fat insect meals in siberian sturgeon (Ansipenser baerii) nutrition. AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 68. Nogales-Mérida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Talibov S., Józefiak A., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Full-fat insect meal improve rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) growth. AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 69. Nogales-Mérida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Talibov S., Józefiak A., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Full-fat insect meal improve rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) microbiota. AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 70. Rawski M., Józefiak D., Nogales-Merida S., Józefiak A., Kierończyk B., Benzertiha A., Talibov S., Dudek K., Gobbi P., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. The effects of selected full fat meals on growth performance, microbiota and histomorphology of the gastrointestinal tract in Siberian sturgeon (Acipenser baerii). XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 71. Rawski M., Józefiak D., Nogales-Merida S., Józefiak A., Kierończyk B., Benzertiha A., Talibov S., Dudek K., Gobbi P., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Mazurkiewicz J. The preliminary study on live insects acceptance in common carp (Cyprinus carpio). XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 72. Rodriguez V., Bryszak M., Gao M., Huang H., Szumacher-Strabel M., Szulc P., Yanza Y.R., Cieślak A. Non-invasive dispersive infrared gas analyzer measurements of dairy cows’ methane emission under Polish commercial farm conditions. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 73. Stefańska B., Pruszyńska-Oszmałek E., Szczepankiewicz D., Komisarek J., Gąsiorek M., Nowak W. Subacute ruminal acidosis (SARA) affects fermentation and endotoxin concentration in the ruminal fluid and relative expression of the CD14/TLR4/MD2 genes involved in lipopolysaccharides systemic immune response in dairy cows. 10th International Symposium on the Nutrition of Herbivores. Clermont-Ferrand, 02-009.2018, Francja.
 74. Stefańska B., Pruszyńska-Oszmałek E., Szczepankiewicz D., Komisarek J., Nowak W. Wpływ subklinicznej kwasicy żwacza na fermentację, koncentrację endotoksyn w płynie żwacza i ekspresję genów CD14/TLR4/MD2 zaangażowanych w odpowiedź immunologiczną u krów mlecznych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 75. Szulc P., Kuźnicki D., Bryszak M., Gao M., Huang H., Szumacher-Strabel M., Rodriguez V., Yanza Y.R., Stochmal A., Moniuszko-Szajwaj B., Cieślak A. Effect of secondary metabolites of Paulownia CLON IN VITRO 112® on the in vitro ruminal fermentation and methane emission. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 76. Talibov S., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Noak M., Mikołajczak Z., Barc A., Józefiak D. Hydrolyzed insect meals in juvenile sea trout (Salmo trutta trutta) diets: effects on growth performance and feed utilization. XV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 26-28.09.2018, Polska.
 77. Talibov S., Mazurkiewicz J., Nogales-Mérida S., Rawski M., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Hydrolyzed mealworm Tenebrio molitor and superworm Zophobas morio larvae meals in juvenile sea trout Salmo trutta morpha trutta diets: effects on growth performance and feed utilization. AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 78. Talibov S., Mazurkiewicz J., Nogales-Mérida S., Rawski M., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Józefiak D. Effect of hydrolyzed mealworm Tenebrio molitor and superworm Zophobas morio larvae meals on serum biochemical indices of sea trout Salmo trutta morpha trutta AQUA “We R Aquaculture”. Montpellier, 25-29.08.2018, Francja.
 79. Wiśniewska Z., Hejdysz M., Zaworska A., Kasprowicz Potocka M., Kaczmarek S., Rutkowski A. Influence of extruded soybean seeds on growth performance of brojler chickens. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 80. Wiśniewska Z., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Kołata T., Rutkowski A. Monitoring of variation of the chemical composition of domestic soybean seeds varieties over the 2015-2016 years. V International Donau Soja Congress. Schwabish Hall, 19-20.06.2018, Niemcy.
 81. Wiśniewska Z., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. Badanie porównawcze składu chemicznego i wartości odżywczej krajowych nasion wyki. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 82. Wiśniewska Z., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Żmudzińska-Pietrzak A., Banaszak M. Wpływ stosowania krajowych nasion soi bez GMO na wyniki produkcyjne i jakość mięsa wieprzowego. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 83. Wiśniewska Z., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Żmudzińska-Pietrzak A., Banaszak M. The effect of feeding pigs with raw non-GMO soybean seeds on the performance and quality of pork. V International Donau Soja Congress. Schwabish Hall, 19-20.06.2018, Niemcy.
 84. Yanza Y.R., Jayanegara A., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Kasenta A.M. Medium-chain fatty acids (C12:0 and C14:0) sources as rumen methane modulators: a meta-analysis of the in vitro experiments. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Warszawa, 27-28 September 2018, Polska.
 85. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Józefiak D. Fermentacja jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Kraków, 27-29.06.2018, Polska.
 86. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Wiśniewska Z. Hejdysz M., Rutkowski A. Monitoring of variation of the chemical composition of domestic soybean seeds var. over the 2015-2016 years. XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Zegrze, 10-12.09.2018, Polska.
 1. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Kowal J., Józefiak D., Długosz J. (2017). The effect of increased crude protein level and/or dietary supplementation with herbal extract blend on the performance of chickens vaccinated against coccidiosis. Animal Feed Science and Technology, 229: 65-72.
 2. Dunislawska A., Slawinska, A., Stadnicka, K., Bednarczyk, M., Gulewicz, P., Józefiak, D., & Siwek, M.(2017). Synbiotics for Broiler Chickens—In Vitro Design and Evaluation of the Influence on Host and Selected Microbiota Populations following. In OvoPloS one, 12(1): e0168587.
 3. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Adamski M., Rutkowski A. (2017).Influence of graded inclusion of raw and extruded pea (Pisum sativum L.) meal on the performance and nutrient digestibility of broiler chickens. Animal Feed Science and Technology, 230: 114-125.
 4. Hwanhlem N., Ivanova T., Biscola V., Choiset Y., Haertlé T.(2017). Bacteriocin producing Enterococcus faecalis isolated from chicken gastrointestinal tract originating from Phitsanulok, Thailand: Isolation, screening, safety evaluation and probiotic properties. Food Control, 78: 187-195.
 5. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Kaczmarek S., Hejdysz M., Mikuła R., Rutkowski A. (2017).The effect of Lupinus albus seeds on digestibility, performance and gastrointestinal tract indices in pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(5): e216-e224.
 6. Kierończyk B., Rawski M., Józefiak D., Świątkiewicz S. (2017). Infectious and non-infectious factors associated with leg disorders in poultry – a review. Annals of Animal Science, 17(3): 645-669.
 7. Kierończyk B., Sassek M., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Rawski M., Świątkiewicz S. and Józefiak D.(2017). The physiological response of broiler chickens to the dietary supplementation of the bacteriocin nisin and ionophore coccidiostats. Poultry science, 96(11): 4026-4037.
 8. Mahmoud A. E. M., Abbas M. S., Cieslak A., Szumacher-Strabel M. (2017).Evaluation of chemical composition and in vitro dry and organic matter digestibility of some forage plant species derived from Egyptian rangelands. Journal of Animal and Plant Sciences, 27(5): 1573-1581.
 9. Marrez A., Cieślak A., Gawad R., Ebeid H. M., Chrenkova M., Gao M., Yanza Y. R., El-Sherbiny M., Szumacher-Strabel M. (2017).Effect of freshwater microalgae Nannochloropsis limnetica on the rumen fermentation in vitro. Journal of Animal and Feed Sciences, 26(4): 359-364.
 10. Nawrot R., Józefiak D., Sip A., Kuzma D., Musidlak O., Goździcka-Józefiak A. and Barylski J. (2017). Isolation and characterization of a non-specific lipid transfer protein from Chelidonium majusInternational Journal of Biological Macromolecules, 104: 554-563.
 11. Nowak P., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Nowak W., Stefańska B., Sip A., Grajek W., Juzwa W., Taciak M., Barszcz M., Tuśnio A., Grajek K., Foksowicz-Flaczyk J., Frankiewicz A. (2017). The effect of eubiotic feed additives on the performance of growing pigs and the activity of intestinal microflora. Archives of Animal Nutrition, 71(6): 455-469.
 12. Rawski M., Mans C., Kierończyk B., Świątkiewicz S., Barc A. and Józefiak D. (2017). Freshwater turtle nutrition–a review of scientific and practical knowledge. Annals of Animal Science, 18(1): 17-37.
 13. Rutkowski A. red.Praca zbiorowa: Zalecenia żywieniowe dotyczące stosowania krajowych pasz wysokobiałkowych pochodzenia roślinnego dla świń i drobiu. (2017). Wydawca APRA sp. z o.o., Bydgoszcz, ISBN 978-83-948962-0-1.
 14. Rutkowski A., Hejdysz M., Kaczmarek S., Adamski M., Nowaczewski S., Jamroz D. (2017). The effect of addition of yellow lupin seeds (Lupinus luteus L.) to laying hen diets on performance and egg quality parameters. Journal of Animal and Feed Sciences, 26(3): 247-256.
 15. Saelao S., Maneerat S., Kaewsuwan S., Rabesona H., Choiset Y., Haertlé T., Chobert J. M. (2017). Inhibition of Staphylococcus aureus in vitro by bacteriocinogenic Lactococcus lactis KTH0-1S isolated from Thai fermented shrimp (Kung-som) and safety evaluation. Archives of Microbiology, 199(4):551-562.
 16. Stefańska B., Nowak W., Komisarek J., Taciak M., Barszcz M., Skomiał J. (2017).Prevalence and consequence of subacute ruminal acidosis in Polish dairy herds. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(4):694-702.
 17. Stefańska B., Pruszynska-Oszmalek E., Szczepankiewicz D., Stajek K., Stefański P., Gehrke M., Nowak W. (2017) Relationship between pH of ruminal fluid during subacute ruminal acidosis and physiological response of the Polish Holstein-Friesian dairy cows. Polish Journal of Veterinary Sciences, 20(3):551-558.
 18. Steppa R., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bielińska-Nowak S., Bryszak M., Stanisz M., Szkudelska K. (2017). Blood serum metabolic profile and fatty acid composition in sheep fed concentrates with Camelina sativa cake and distillers dried grains with solubles. Small Ruminant Research, 156:20-26.
 19. Svihus B., Itani K., Borg K., Larsson E. C., Ao R., Sudubilige A., Fuerjiafu B., Liu H., Hetland H., Sanson G., Kierończyk B., Rawski M. and Józefiak (2017). Performance and digestive function of broiler chickens given grit in the diet. British Poultry Science, 58(5):530-535.
 20. Świątkiewicz S., Arczewska‐Włosek A. and Jozefiak D.(2017). The nutrition of poultry as a factor affecting litter quality and foot pad dermatitis–an updated review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 101(5):e14-e20.
 21. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Bederska-Lojewska D., Józefiak D. (2017). Efficacy of dietary vitamin D and its metabolites in poultry – review and implications of the recent studies. World’s Poultry Science Journal, 73(1):57-68.
 22. Tryjanowski P., Panek M., Karg J., Szumacher – Strabel M., Cieślak A. (2017). Long-term changes in the quantity and quality of supplementary feeding of wildlife: are influenced by game managers? Folia Zoologica, 66(4):248-253.
 23. Warzych E., Pawlak P., Pszczola M., Cieslak A., Lechniak D. (2017).Prepubertal heifers versus cows – The differences in the follicular environment. Theriogenology, 87:36-47.
 24. Warzych E., Pawlak P., Pszczola M., Cieslak A., Madeja Z. E., Lechniak D. (2017).Interactions of bovine oocytes with follicular elements with respect to lipid metabolism. Journal of Animal Science, 88(10):1491-1497.
 25. Zaworska A. Dostępność na rynku krajowych białkowych materiałów paszowych wielkość upraw w Polsce, ceny skupu i zakupu, jakość materiału. HD 6/2017.
 26. Zaworska A. Dostępność na rynku krajowych białkowych materiałów paszowych. IP 3/2017.
 27. Zaworska A. Nowe odmiany żyta w żywieniu świń. HTCH 5-6/2017.
 28. Zaworska A. Substancje antyodżywcze w paszach problem dla zwierząt monogastrycznych. IP 1/2017.
 29. Zaworska A. Wartość odżywcza owadów. Indyk Polski (IP) 4/2017.
 30. Zaworska A., Frankiewicz A., Kasprowicz-Potocka M. (2017). The influence of narrow-leafed lupin seed fermentation on their chemical composition and ileal digestibility and microbiota in growing pigs. Archives of Animal Nutrition, 71(4): 285-296.
 31. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Wiśniewska Z. Możliwości pełnego wykorzystania krajowych pasz białkowych w żywieniu świń. HTCH 11-12/2017.
 32. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Gulewicz P., Wiśniewska Z. and Frankiewicz A.(2017). Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego odm. neptun w kierunku uzyskania produktu o wyższej wartości pokarmowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu: Rolnictwo, 623:71-83.
 33. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., T. Kołata. Wartość pokarmowa nasion soi z upraw krajowych. HD3/2017; HTCH 1-2/2017; IP 3/2017.
 34. Zaworska A., Wiśniewska Z. Źródła białka w żywieniu prosiąt. HTCH 7-8/2017.
 1. Cieslak A., Zmora P., Matkowski A., Nawrot-Hadzik I., Pers-Kamczyc E., El-Sherbiny M., Bryszak M. and Szumacher-Strabel M. (2016). Tannins from Sanguisorba officinalis affect in vitro rumen methane production and fermentation. JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences26(1).
 2. EI-Sherbiny M., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., & Szumacher-Strabel M. (2016). A nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. J. Dairy Science99(1):399-407.
 3. Hejdysz M., Kaczmarek SA, Mikuła R., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Kubiś M., Rutkowski A. (2016). Podsumowanie programu wieloletniego „Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”. Polskie Drobiarstwo, 3/2016.
 4. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Świątkiewicz S., Długosz J., & Engberg R. M. (2016). Insects–A Natural Nutrient Source for Poultry–A Review. Annals of Animal Science, 16(2):297-313.
 5. Józefiak D., Świątkiewicz S., Kieronczyk B., Rawski M., Dlugosz J., Engberg R. M., & Hojberg O. (2016). Clostridium perfringens challenge and dietary fat type modifies performance, microbiota composition and histomorphology of the broiler chicken gastrointestinal tract. Archiv Für Gefluegelkunde/ European Poultry Science80.
 6. Kaczmarek S. A., Hejdysz M., Kubis M., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. (2016). The nutritional value of yellow lupin (Lupinus luteus L.) for broilers. Animal Feed Science and Technology, 222:43-53.
 7. Kasprowicz-Potocka M., A. Zaworska, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, R. Mikuła and A. Rutkowski. (2016).The effect of Lupinus albus seeds on digestibility, performance and gastrointestinal tract indices in pigs. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, DOI: 10.1111/jpn.12594.
 8. Kasprowicz-Potocka M., Borowczyk P., Zaworska A., Nowak W., Frankiewicz, Gulewicz P. (2016).The Effect of Dry Yeast Fermentation on Chemical Composition and Protein Value of Blue Lupin Seeds. Food Technology and Biotechnology, 54(3):360-366.
 9. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A. Wykorzystanie roślin motylkowatych w paszach dla świń. TCH 4/2016.
 10. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Kaczmarek S.A., Rutkowski A. (2016). The nutritional value of narrow-leafed lupine (Lupinus angustifolius) for fattening pigs. Archives of Animal Nutrition, 70(3):209-23.
 11. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. Krajowe źródła białka w żywieniu świń są opłacalne w gospodarstwach drobnotowarowych i ekologicznych. HTCH 3-4/2016.
 12. Kierończyk B., Pruszyńska-Oszmałek E., Świątkiewicz S., Rawski M., Długosz J., Engberg E. M., & Józefiak D. (2016). The nisin improves broiler chicken growth performance and interacts with salinomycin in terms of gastrointestinal tract microbiota composition. Journal of Animal and Feed Sciences, 25(4):309-316.
 13. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., & Józefiak D. (2016). Avian crop function–a review. Annals of Animal Science16(3):653-678.
 14. MoniuszkoSzajwaj B., Masullo M., Kowalczyk M., Pecio Ł., SzumacherStrabel M., Cieślak A., Piacente S., Oleszek W. and Stochmal A. (2016). Highly Polar Triterpenoid Saponins from the Roots of Saponaria officinalis L. Helvetica Chimica. Acta99(5):347-354.
 15. Rawski M., Kierończyk B., Długosz J., Świątkiewicz S., & Józefiak D. (2016). Dietary probiotics affect gastrointestinal microbiota, histological structure and shell mineralization in turtles. PloS one11(2):e0147859.
 16. Stefańska B., W. Nowak, E. Pruszyńska-Oszmałek, R. Mikuła, D. Stanisławski, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz, P. Maćkowiak. (2016). The Effect of Body Condition Score on the Biochemical Blood Indices and Reproductive Performance of Dairy Cows. Annals of Animal Sciences, 16(1):129–143.
 17. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbin M., Bryszak M., Stochmal A., & Cieslak A. (2016). Effect of dietary supplementation with Saponaria officinalis root on rumen and milk fatty acid proportion in dairy cattle. Animal Science Papers & Reports, 34(3).
 18. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., El-Sherbiny M., Pers-Kamczyc E., Pawlak P., & Cieslak A. (2016). Rumen fermentation, methane concentration and fatty acid proportion in the rumen and milk of dairy cows fed condensed tannin and/or fish-soybean oils blend. Animal Feed Science and Technology, 216:93-107.
 19. Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., & Cieslak A. (2016). The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. The Journal of Agricultural Science, 154(3):532-541.
 20. Światkiewicz S., Światkiewicz M., ArczewskaWłosek A., & Józefiak D. (2016). Efficacy of feed enzymes in pig and poultry diets containing distillers dried grains with solubles: a review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 100(1):15-26.
 21. Świątkiewicz, S., Arczewska-Włosek, A., & Józefiak, D. (2016). The use of cottonseed meal as a protein source for poultry: an updated review. World’s Poultry Science Journal72(3), 473-484.
 22. Wiśniewska Z., Zaworska A. Dzikie świnie Azji i Afryki cz.1. HTCH 3-4/2016.
 23. Wiśniewska Z., Zaworska A. Dzikie świnie Azji i Afryki cz.2. HTCH 7-8/2016.
 24. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Groch paszach dla świń. HTCH 1-2/2016.
 25. Zaworska ADodatki wieloskładnikowe dla świń- co się pod tym terminem kryje. HTCH 1-2./2016.
 26. Zaworska A. Fitobiotyki – naturalne bioaktywne związki poprawiające wyniki produkcyjne zwierząt. HTCH 11-12/2016.
 27. Zaworska A. GMO – istota, cele oraz potencjalne i rzeczywiste korzyści z jej wykorzystania. Hodowca Bydła 3/2016.
 28. Zaworska ASurowce zwierzęce i ich znaczenie w produkcji żywności. HD 6/2016.
 29. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M, Hejdysz M. Groch w mieszankach dla drobiu. HD6/2016.
 30. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Eubiotyki nowa generacja dodatków paszowych dla świń. HTCH 7-8/2016.
 31. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Strawność krajowych źródeł białka roślinnego. HTCH 5-6/2016.
 32. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Hejdysz M. Łubiny w mieszankach dla drobiu. HD 9/2016.
 33. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka. O soi słów kilka. HD 3/2016.
 34. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka. Czy rośliny strączkowe uprawiane na terenie kraju mogą stać się alternatywą dla drogiej soi? HD4/2016.
 35. Zaworska A., M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz, Z. Zduńczyk and J. Juśkiewicz. Effects of fermentation of narrow-leafed lupine (L. angustifolius) seeds on their chemical composition and physiological parameters in rats.  Journal of Animal and Feed Sciences, 25:326–334.
 36. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Z. Wiśniewska. Możliwości pełnego wykorzystania krajowych pasz białkowych w żywieniu świń. HTCH 11-12/2016.

1. Danków R., Pikul J., Wójtowski J., Cais-Sokolińska D., Teichert J., Bagnicka E., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., 2015. The effect of supplementation with gold of pleasure (Camelina sativa) cake on the fatty acid profile of ewe milk and yoghurt produced from it. Journal of Animal and Feed Sciences 24 (3), 193-202.


2. El-SherbinyM., Cieslak A., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Szumacher‐Strabel M., 2015. Nanoemulsified form of oil blends positively affects the fatty acid proportion in ruminal batch cultures. Journal of Dairy Science doi: 10.3168/jds.2015-9328.


3. Cieslak A., El-Sherbiny M., Szczechowiak J., Kowalczyk D., Pers-Kamczyc E., Bryszak M., Szulc P., Szumacher- Strabel M., 2015. Rapeseed and fish oils mixture supplied at low dose can modulate milk fatty acid composition without affecting rumen and fermentation and productive parameters in dairy cows. Animal Science Papers and Reports (w druku)


4. Szkudelska K., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Bryszak M., Pers-Kamczyc E., Stochmal A., Cieslak A., 2015. The effect of triterpenoid saponins from Saponaria officinalis on some blood hormones, metabolic parameters and fatty acid composition in dairy cows. Journal of Agricultural Science. (w druku)


5. Cieslak A., Zmora P., Matkowski A., Nawrot I., Pers-Kamczyc E., El-Sherbiny M., Kowalczyk D., Szumacher-Strabel M., 2016. Tannins from Sanguisorba officinalis affects in vitro rumen methane production and fermentation. The Journal of Animal and Plant Sciences 26 (1). (w druku)


6. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito‐oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,  99(1), 1-12. (30 pkt MNiSW; IF= 1,317)


7. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. The use of genetic engineering techniques to improve the lipid composition in meat, milk and fish products: a review. Animal, 9(4), 696–706. (35 pkt MNiSW IF: 1,784)


8. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J.,  Puchała M., Józefiak D., 2015. Dietary factors improving eggshell quality: an updated review with special emphasis on microelements and feed additives. World’s Poultry Science Journal, 71(1), 83–94. (30 pkt MNiSW; IF= 1,158)


9. Ptak A., Bedford M. R., Świątkiewicz S., Żyła K., Józefiak D., 2015. Phytase modulates ileal microbiota and enhances growth performance of the broiler chickens. PLoS One, 10(3), e0119770. (40 pkt MNiSW IF= 3,534)


10. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. Efficacy of feed enzymes in pig and poultry diets containing distillers dried grains with solubles: a review. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 5, 1-12. (30 pkt MNiSW; IF= 1,32)


11. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. The relationship between dietary fat sources and immune response in poultry and pigs: an updated review. Livestock Science, 180, 237-246. (35 pkt MNiSW; IF= 1,171)


12. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. Application of microalgae biomass in poultry nutrition. World’s Poultry Science Journal, 71(4). (30 pkt MNiSW; IF= 1,089)


13. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M. Józefiak D., 2015. Effects on performance and eggshell quality of particle size of calcium sources in laying hens’ diets with different Ca concentrations. Archiv Fur Tierzucht –Archives of Animal Breeding 58, 301-307. (15 pkt MNiSW; IF= 0,33)


14. Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Józefiak D., Kierończyk B., Pietras M., Rawski M., Kizerwetter-Świda R., Sapierzyński R., Matyba P., Pietrzak P., 2015. The effect of early-life kidney bean lectin administration on pig performance in the peri-weaning period – a safety study. Journal of Animal and Feed Sciences, 24, 226–234. (20 pkt MNiSW; IF= 0,543)


15. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., 2015. Bone quality, selected blood variables and mineral retention in laying hens fed with different dietary concentrations and sources of calcium. Livestock science. (35 pkt MNiSW; IF= 1,171)


16. Długosz J., Rawski M., Kierończyk B., Józefiak D., Wstępne badanie preferencji żywieniowych żółwi stepowych (Testudo horsfieldii) w warunkach chowu terraryjnego. Nauka Przyroda Technologie – zaakceptowane do druku. 


17. Nowak W., Mikuła R., Stefańska B., Frankiewicz A., Maćkowiak P., Pruszyńska E., Kasprowicz-Potocka M., Stanisławiski D., 2015. The effect of body condition score on the biochemical blood indices and reproductive performance of dairy cows. Annals of Animal Science -zaakceptowana do druku.


18. Mikuła R., Pruszyńska-Oszmałek E., Maćkowiak P., Ignatowicz-Stefaniak M., Nowak W.; Effect of propylene glycol method delivery on dairy cows’ blood metabolites. Animal Production Science – w recenzji. 


19. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Rutkowski A., 2015. Factors affecting the nutritional value of pea (Pisum sativum) for broilers. Journal of Animal and Feed Sciences 24: 252-259.


19. Kaczmarek S. A., Bochenek M., Samuelsson A. C., Rutkowski A., 2015. Effects of glyceryl polyethylene glycol ricinoleate on nutrient utilisation and performance of broiler chickens. Arch Anim Nutr 69: 285-296.


20. Kaczmarek S. A., Cowieson A. J., Hejdysz M., Rutkowski A., 2015. Microbial phytase improves performance and bone traits in broilers fed diets based on soybean meal and containing lupin meal. Animal Production Science: -.http://dx.doi.org/10.1071/AN148562


21. Rutkowski A., Kaczmarek S. A., Hejdysz M., Nowaczewski S., Jamroz D., 2015. Concentrates made from legume seeds (Lupinus angustifolius, Lupinus luteus and Pisum sativum) and rapeseed meal as protein sources in laying hen diets, Ann. Anim. Sci., Vol. 15, No.2 1 (2015) 129–142


22. Zduńczyk Z., Jankowski J., Kaczmarek S., Juśkiewicz J., 2015. Determinants and effects of postileal fermentation in broilers and turkeys part 1: Gut microbiota composition and its modulation by feed additives. World’s Poultry Science Journal 71: 37-48.


23. Zduńczyk Z., Jankowski J., Kaczmarek S., Juśkiewicz J., 2015. Determinants and effects of postileal fermentation in broilers and turkeys part 2: Cereal fibre and sbm substitutes. World’s Poultry Science Journal 71: 49-58. 


24. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Frankiewicz A., Nowak W., Gulewicz P., Zduńczyk Z., Juśkiewicz J., 2015. The nutritional value and physiological properties of diets with raw and candida utilis fermented lupine seeds in rats. Food Technology and Biotechnology. 01/2015; 53. (IF = 0.92).

25.Zaworska A. Kokcydioza prosiąt. HTCH 11-12/2015.

26. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka Frankiewicz A. Preparaty eubiotyczne w żywieniu zwierząt. HD 11/2015.

27. Zaworska A. DDGS obniża koszty żywienia. HTCH 9-10/2015.

28. Zaworska A. Strawność surowców paszowych – możliwości poprawy. HTCH 9-10/2015.

29. Zaworska A. Niska jakość surowców paszowych. HD9/2015.

30. Zaworska A. Uprawa soi nie modyfikowanej genetycznie w Polsce i możliwości wykorzystania jej paszach dla świń. HTCH 7-8/2015.

31. Zaworska A. Nasiona bobiku w dietach dla drobiu. HD 6/2015.

32. Zaworska A. Wpływ ziół na system immunologiczny. HTCH 5-6/2015.

33. Zaworska A., Hejdysz M. Produkcja w Polsce nasion roślin strączkowych grubonasiennych z przeznaczeniem na pasze. HD 3/2015.

34. Zaworska A. Fermentacja – proces wykorzystywany w produkcji pasz. HTCH 1-2/2015.

1. Rawski M., Józefiak D., (2014). Body condition scoring and obesity in captive African side-neck turtles (Pelomedusidae).Annals of Animal Science 14(3), 574-583


2. Józefiak D, Kierończyk B, Rawski M, Hejdysz M, Rutkowski A, Engberg Ricarda M., Hojberg O. (2014). Clostridium perfringens challenge and dietary fat type affect broiler chicken performance and fermentation in the gastrointestinal tract. Animal. 8(6), 912-922


3. Świątkiewicz S, Arczewska-Włosek A, Józefiak D (2014).Feed enzymes, probiotic, or chitosan can improve the nutritional efficacy of broiler chicken diets containing a high level of distillers dried grains with solubles. Livestock Science 163, 110-119


4. Świątkiewicz S, Arczewska-Włosek A, Józefiak D. (2014).Bones quality indices in laying hens fed diets with a high level of DDGS and supplemented with selected feed additives. Czech Journal of Animal Science 59(2), 61-68


5. Świątkiewicz S, Świątkiewicz M, Arczewska-Włosek A, Józefiak D . (2014). The use of genetic engineering techniques to improve the lipid composition in meat, milk, and fish products: a review. Animal 59(2), 61-68


6. Świątkiewicz S, Świątkiewicz M, Arczewska-Włosek A, Józefiak D. (2014) Genetically modified feeds and their effect on the metabolic parameters of food-producing animals: a review of recent studies. Animal Feed Science and Technology 198, 1-19


7. Świątkiewicz S, Arczewska-Włosek A, Krawczyk J, Puchała M, Józefiak D. (2014). Dietary factors improving eggshell quality: an updated review with special emphasis on microelements and feed additives. World’s Poultry Science Journal 71


8. Świątkiewicz S, Arczewska-Włosek A, Józefiak D. (2014).The efficacy of organic minerals in poultry nutrition: review and implications of recent studies. World’s Poultry Science Journal 70 (3), 475-486


9. Cichorska B, Komosa M Nogowski L, Maćkowiak P,. (2014). Significance of nutrient digestibility in horse nutrition – a review. Annals of Animal Science 14(4), 779-797


19. Świątkiewicz S, Świątkiewicz M, Arczewska-Włosek A, Józefiak D . (2014). Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito-oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 1-12


20. Świątkiewicz S, Arczewska-Włosek A, Józefiak D. (2014). Immunomodulatory efficacy of yeast cell products in poultry: a current review. World’s Poultry Science Journal 71 (1),57-68


21. Cieślak A., Zmora P., Stochmal A., Pecia L., Oleszek W., Pers- Kamczyc E., Szczechowiak J., Nowak A., Szumacher-Strabel M. (2014). Rumen antimethanogenic effect of Saponaria officinalis L. phytochemicals in vitro. The Journal of Agricultural Science 152, 981-993


22. Cieslak, A., Zmora, P., Pers-Kamczyc, E., Stochmal, A., Sadowinska, A., Salem, A. Z., … & Szumacher-Strabel, M. (2014). Effects of two sources of tannins (Quercus L. and Vaccinium vitis idaea L.) on rumen microbial fermentation: an in vitro study. Italian Journal of Animal Science, 13(2).290-294


23. R. Steppa, K. Szkudelska, J. Wójtowski, M. Stanisz, M. Szumacher-Strabel, G. Czyżak-Runowska, A. Cieślak, M. Markiewicz-Kęszycka and M. Pietrzak. (2014): “The metabolic profile of growing lambs fed diets rich in unsaturated fatty acids”. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 98, 914-920


24. Pikul J., Wójtowski J. , Danków R., Teichert J., Czyżak-Runowska G., Cais-Sokolińska D., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bagnicka E. (2014) The effect of false flax (Camelina sativa) cake dietary supplementation in dairy goats on fatty acid profile of kefir Small Ruminant Research (Impact Factor: 1.12). 122, 44-49.


25. Warzych, E., Cieslak, A., Madeja, Z. E., Pawlak, P., Wolc, A., & Lechniak, D. (2014). Multifactorial Analysis of the Follicular Environment is Predictive of Oocyte Morphology in Cattle. The Journal of reproduction and development, 60 (1), 1 -8.


26. Gulewicz P, Martinez-Villaluenga C. , Kasprowicz-Potocka M. , Frias J. (2014). Non-nutritive compounds in Fabaceae family seeds and the improvement of their nutritional quality by traditional processing. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences 64 (2),75-89


27. Kaczmarek S., Kasprowicz-Potocka M., Hejdysz M., Mikuła R., Rutkowski A. (2014). The nutritional value of narrow-leafed lupin (Lupinus angustifolius) for broilers. Journal of Animal and Feed Science 23, 160-166


28. Nowak W. , Mikuła R., Pruszyńska-Oszmałek E., Stefańska B., Maćkowiak P., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. (2014). Effect of restricted feeding in the far-off period on performance and metabolic status of dairy cows. Annals of Animal Science 14(1), 89–100


29. Stefański P., Stefańska B., Antkowiak I., Pytlewski J. (2014). Częstotliwość występowania chorób racic w stadach bydła mlecznego w zależności od numeru i fazy laktacji. Medycyna Weterynaryjna 70, 176-179


30. Nowak J., Gorna., Nowak W. (2014). The impact of moist corn grain preservation on the ethanol yield by simultaneous Saccharification and fermentation and on voliate by product. Żywności – Nauka Technologia Jakość 20, 191-203


31. Rutkowski A., Kaczmarek A., Hejdysz M., Nowaczewski S., Jamroz D. (2014). Concentrates Made from: Legume Seeds (Lupinus angustifolius, Lupinus luteus and Pisum sativum) and Rapeseed Meal as Protein Sources in Laying Hen Diets. Annals of Animal Science 23,


32. Kaczmarek, S. A., A. J. Cowieson, D. Józefiak, and A. Rutkowski. (2014). Effect of maize endosperm hardness, drying temperature and microbial enzyme supplementation on the performance of broiler chickens. Animal Production Science 54, 956-965


33. Kaczmarek S., Rogiewicz A., Mogielnicka M., Rutkowski A., Jones R.O., Slominski B.A. (2014). The effect of protease, amylase, and nonstarch polysaccharide-degrading enzyme supplementation on nutrient utilization and growth performance of broiler chickens fed corn-soybean meal-based diets. Poultry Science 93:1745-1753.


34. Nowaczewski, S., M. Babuszkiewicz, and S. A. Kaczmarek. (2014). Eggshell temperature, embryogenesis and hatchability results of broiler breeders depend on the location of eggs in the incubator (vertical orientation). European Poultry Science 78:0.

35. Praca zbiorowa pod red. Prof. A. Rutkowskiego. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Warszawa 2014, stron 37. ISBN 978-83-62282-722.

36. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych w żywieniu zwierząt monogastrycznych. Zespół autorów: A. Rutkowski, M. Hejdysz, S. Kaczmarek, R.  Mikuła, M.  Kasprowicz-Potocka, A.  Wersja uzupełniona i poprawiona. Warszawa 2014r. ISBN 978-83-62282-84-5. Wydawca: Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa 2015. ss.83.

37. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Frankiewicz A. Eubiotyki jako alternatywa dla ASW. HTCH 11-12/2014.

38. Zaworska A., Hejdysz M. Wieloletni Program Ministerialny – szansą dla roślin strączkowych. HTCH 5-6/2014.

39. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Wartość pokarmowa polskich odmian grochu. HD4/2014.

40. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Polskie odmiany łubinu żółtego. HD4/2014.

41. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Polskie odmiany łubinu wąskolistnego oraz ich wartość pokarmowa. HD 3/2014.

42. Zaworska A. Żyto w żywieniu świń. HTCH 3-4/2014.   

43. Zaworska A. Wpływ stresu na zdrowotność i produkcyjność zwierząt. HTCH 1-2/2014.

44. Zaworska A., Hejdysz M.Czym zastąpić białko coraz droższej PŚS. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – czerwiec 2014.

45. Hejdysz M., Zaworska A. Fitaza – nowa metoda uszlachetniania roślin strączkowych. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – czerwiec 2014.          

46. Zaworska A., Hejdysz M. – Co nowego w PROW 2014r. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – maj 2014.

47. Hejdysz M., Zaworska A. Całe ziarno pszenicy w żywieniu drobiu. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – maj 2014.

48. Zaworska A., Hejdysz M. DDGS obniża koszty żywienia świń. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – kwiecień 2014.

49. Hejdysz M., Zaworska A. Ekstruzja a wartość pokarmowa roślin strączkowych. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – kwiecień 2014.

50. Zaworska A., Hejdysz M. Żywienie płynne wraca do polskich chlewni. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – marzec 2014.

51. Hejdysz M., Zaworska A. Mączki zwierzęce w żywieniu zwierząt – aktualne perspektywy. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – marzec 2014.

52. Zaworska A., Hejdysz M. Żyto hybrydowe w żywieniu świń. Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – luty 2014.

53. Hejdysz M., Zaworska A. Tłuszcz roślinny czy zwierzęcy, który lepszy w żywieniu drobiu? Opublikowane internetowo na cenyrolnicze.pl – luty 2014.

54. Zaworska A. Jak maślan sodu wpływa na procesy fizjologiczne u drobiu? HD 1/2014.

1. Cieslak A., Váradyová Z., Kišidayová S., Jalč D., Szumacher-Strabel M., 2013. Effect of diets with fruit oils supplements on rumen fermentation parameters, fatty acid composition and methane production in vitro. Journal of Animal and Feed Sciences, 22 (1): 26-34


2. Cieślak A., Stanisz M., Wojtowski J., Pers-Kamczyc E., Szczechowiak J., El-Sherbiny M. and Szumacher-Strabel M., 2013 Camelina sativa Affects the Fatty Acid Contents in M. longissimus Muscle of Lambs. European Journal of Lipid Science and Technology. 115: 1258–1265


3. Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Oleszek W., 2013 Plant components with specific activities against rumen methanogens. Animal 7:s2, 253–265


4. Cowieson A., Ptak A., Mackowiak P., Sassek M., Pruszynska E., Żyła K., Świątkiewicz S., Kaczmarek S., Józefiak D.,. (2013) The effect of microbial phytase and myo-inositol on performance and blood biochemistry of broiler chickens fed wheat/corn-based diets. Poultry Science, 92 (8): 2124-2134.


5. Czaban J., Moldoch J., Wróblewska B., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Oleszek W., Stochmal A., 2013. Effect of triterpenoid saponins of field scabious, alfalfa, red clover and common soapwort on growth of Gaemannomyces graminis var. tritici and Fusarium culmorum. Allelopathy Journal, 32 (1):79-90


6. Józefiak D., Kierończyk B., Juśkiewicz J., Zduńczyk Z., Rawski M., Sip A., Hojberg O. 2013. Dietary nisin modulates the gastrointestinal microbiota and performance of the broiler chickens. PLOS ONE, 8 (12): 1-11.


7. Józefiak D., Sip A. (2013) Bacteriocins In Poultry Nutrition-A Review. Annals of Animal Science, 13 (3): 449-462.


8. Kaczmarek S., Cowieson A., Józefiak D., Rutkowski A. (2013) Effect of maize endosperm hardness, drying temperature and microbial enzyme supplementation on the performance of broiler chickens. Animal Production Science,


9. Kasprowicz-Potocka M., K. Chilomer, A. Zaworska, W. Nowak, A. Frankiewicz (2013) The effect of feeding raw and germinated Lupinus luteus and Lupinus angustifolius seeds on the growth performance of young pigs. J. Anim. Feed Sci. 22, 112-121.


10. Kasprowicz-Potocka M., E. Walachowska, A. Zaworska, A. Frankiewicz (2013). The assessment of influence of different nitrogen compounds and time on germination of Lupinus angustifolius seeds and chemical composition of final products. Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vol 82, No 3 1,99-206.


11. Moniuszko-Szajwaja B., Pecio Ł., Kowalczyk M., Simonet AM., Macias AF., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Oleszek W., Stochmal A. 2013. New Triterpenoid Saponins from the Roots of Saponaria officinalis. Natural Product Communications 8:1-4


12. Nowak W., Mikuła R., Pruszyńska-Oszmałek E., Maćkowiak P., Stefańska B., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A., Drzazga K. (2013). Dietary energy density in the dry period on the metabolic status of lactating cows. Pol J. Vet Sci, 16( 4) .


13. Nowak J., Górna B. Nowak W. (2013) Wykorzystanie grzybów strzępkowych do biodegradacji ścieków z przemysłu ziemniaczanego z jednoczesną produkcją biomasy pleśniowej na cele paszowe. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2013, 6(91). 191-203


14. Ptak A., Józefiak D., Kierończyk B., Rawski M., Żyła K., Świątkiewicz S., 2013. Effect of different phytases on the performance, nutrient retention and tibia composition in broiler chickens. ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING, 56, doi: 10.7482/0003-9438-56-104.


15. Szczechowiak J., Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Nadolna M., Pers-Kamczyc E., Nowak A., Kowalczyk M., Cieslak A., 2013. Effect of Saponaria officinalis L. or Panax ginseng C.A Meyer triterpenoid saponins on ruminal fermentation in vitro. Annals of Animal Science, 13: 815-827 IF=0,420;


16. Szczurek W., Szymczyk B., Arczewska-Włosek A., Józefiak D., Alloui M. N. (2013) The effects of dietary whey protein concentrate level on performance, selected intestinal tract and blood parameters, and thiobarbituric acid reactive substances in the liver and breast meat of broiler chickens, Journal of Animal and Feed Science, 22 (4): 342-353,


17. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2013) Effects of selected feed additives on the performance of laying hens given a diet rich in maize dried distiller’s grains with solubles (DDGS). British Poultry Science, 54 (4): 478-485.


18. Żyla K., Dulinski R., Pierzchalska M., Grabacka M., Józefiak D. , Świątkiewicz S. (2013) Phytases and myo-inositol modulate performance, bone mineralization and alter lipid fractions in the serum of broilers. Journal of Animal and Feed Sciences, 22 (1): 56-62.


19. Rawski M., Kierończyk B., Mikuła R., Długosz J., Józefiak D., Rutkowski A.,: Wpływ wybranych preparatów probiotycznych na wyniki odchowu i morfologię układu pokarmowego młodych żółwi żółtobrzuchych (Trachemys scripta scripta). Nauka Przyroda Technologie. 7 (4):


20. Długosz J., Rawski M., Kierończyk B., Sroka M., Józefiak D., 2013. Wpływ czynników żywieniowych na występowanie nekrotycznego zapalenia jelit w odchowie kurcząt rzeźnych. Magazyn Weterynaryjny Choroby Ptaków Monografia 389-392.

21. Zaworska A. Woda w chlewni. HTCH 11-12/2013.

22. Zaworska A. Metody ograniczające stres odsadzeniowy u prosiąt. HTCH 9-10/2013.

23. Zaworska A. Suszony wywar kukurydziany. HD 10/2013.

24. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M. Czy rośliny strączkowe uprawiane na terenie kraju mogą stać się alternetywą dla drogie soi? HTCH 10/2013.

25. Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Zaworska A., Mikuła R. Analiza chemiczna paszy podstawą prawidłowego żywienia świń cz.1. TCH 9/2013.

26. Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Zaworska A., Mikuła R. Koncentraty z udziałem krajowych pasz białkowych w żywieniu trzody chlewnej. TCH 8/2013.

27. Zaworska A. Związki mineralne w żywieniu prosiąt i warchlaków. International Trouw Nutrition. 4(28)/2013.

28. Zaworska A. Rodzime rasy – czubatki. HD 8/2013.

29. Zaworska A. Eliminacja zapachu płciowego u knurów. HTCH 7-8 /2013.

30. Zaworska A. Surowce ziołowe jako panaceum na letnie upały. HD 7/2013.

31. Zaworska A. Czego boi się prosię? HTCH 5-6/2013.

32. Zaworska A. Pleśniakowiec – szkodnik polskich ferm. HD 3-4/2013.

33. Zaworska A. Choroby tuczników spowodowane nieprawidłowym żywieniem. HTCH 3-4/2013.

34. Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Zaworska A. Łubin biały i andyjski- perspektywy hodowli i wykorzystania. TCH 2/2013.

35. Zaworska A. Choroby loch spowodowane nieprawidłowym żywieniem. HTCH 1-2/2013.

36. Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Zaworska A. Nasiona roślin strączkowych w żywieniu świń- łubin wąskolistny. TCH 1/2013.

37. Kasprowicz-Potocka M., A. Rutkowski, D. Józefiak, Zaworska A. Nasiona roślin strączkowych w żywieniu świń. Wieści z Piasta 1/2013.

1. Cieślak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Szumacher – Strabel M.(2012) Effects of tannins source (Vaccinium vitis idaea L.) on rumen microbial fermentation in vivo. Animal Feed Sciences and Technology, 176: 102-106 IF: 1,691 45 pkt.


2. Zmora P., Cieślak A., Jędrejek D., Stochmal A., Pers-Kamczyc E., Oleszek W., Nowak A., Szczechowiak J., Lechniak D., Szumacher – Strabel M.(2012) Preliminary in vitro study on the effect of xanthohumol on rumen methanogenesis. Archives of Animal Nutrition, 66: 66-71 IF: 0,987 30 pkt.


3. Zmora P., Cieślak A., Pers – Kamczyc E., Nowak A., Szczechowiak J., Szumacher – Strabel M. (2012) Effects of Mentha piperita L. on the in vitro rumen methanogenesis and fermentation. Acta Agriculturae Scandinavica, section A- Animal Science DOI: 10.1080/09064702.2012.703228 IF: 0,729 20 pkt.


4. Salem A. Z. M., Szumacher-Strabel M., Lopez S., Khail M. S., Mendoza G. D., Ammar H. (2012) In situ degradability of soybean meal treated with Acacia saligna and Atriplex halimus extracts in sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 21: 447-457 IF: 0,636 20 pkt.


5. Pawlak P., Cieślak A., Warzych E., Zejden Z., Szumacher – Strabel M., Molinska – Glura M., Lechniak D. (2012) No single way to explain cytoplasmic maturation of oocytes from prepubertal and cyclic gilts. Theriogenology DOI: 10.1016/j.theriogenology.2012.07.023 Theriogenology 78(9): 2020-2030 IF: 1,963 35 pkt.


6. Zmora P., Cieślak A., Pers-Kamczyc E., Szumacher – Strabel M.(2012) The in vitro study on the effect of Salvia officinalis L. on rumen fermentation. Journal of Animal and Feed Sciences ,21: 613-623 IF: 0,659 20 pkt.


7. Grochowska S., Nowak W., Mikuła R., Kasprowicz-Potocka M.(2012) The effect of Saccharomyces cerevisiae on ruminal fermentation in sheep fed high or low NDF rations. Journal of Animal and Feed Sciences, 2: 276-284 IF: 0,659 20 pkt.


8. Nowak W., Mikuła R., Zachwieja A., Paczyńska K., Pecka E., Drzazga K., Ślósarz P. (2012) The impact of cow nutrition in the dry period on colostrum quality and immune status of calves. Polish Journal of Veterinary Sciences, vol. 15, No. 1: 77-82 IF:0,565 20 pkt.


9. Nowak W., Mikuła R., Kasprowicz-Potocka M., Ignatowicz M., Zachwieja A., Paczyńska K., Pecka E.(2012) Effect of cow nutrition in the far-off period on colostrum quality and immune response of calves. Bulletin of the Veterinary Institute Pulawy, 56: 241-24 IF: 0,414 20 pkt.


10. Chilomer K., Kasprowicz-Potocka M., Gulewicz P., Frankiewicz A.(2012) The influence of lupin seeds germination on the chemical composition and standardized ileal digestibility of protein and aminoacids. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, DOI:10.1111/j.1439-0396.2012.01304.x IF: 0,855 30 pkt.


11. Rutkowski A., Kaczmarek S., Szczyrkowska A., Józefiak D.(2012) The effect of particle size of full-fat rapeseed and of multi-carbohydrase enzyme supplementation on nutrient digestibility and performance in broilers. Journal of Animal and Feed Sciences 21: 325-344 IF: 0,659 20 pkt.


12. Józefiak D., Sip A., Rutkowski A., Rawski M., Kaczmarek S., Wołuń-Cholewa M., Engberg R. M., Højberg O.(2012)Lyophilized Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin preparation improves performance of broiler chickens challenged with Clostridium perfringens. Poultry Science 91(8): 1899-1907 IF: 1,668 40 pkt.


13. Hejdysz M., Wiąz M., Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A. (2012) Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych i ich mieszanin w żywieniu kurcząt rzeźnych. Roczniki Naukowe PTZ, t. 8, 2: 59-68 5 pkt.


14. Hejdysz M., Wiąz M., Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A. (2012) Wpływ średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych . Roczniki Naukowe PTZ, t. 8, 3: 9-17 5 pkt.


15. Kasprowicz-Potocka M., Borowczyk P., Gulewicz P., Zaworska A., Frankiewicz A.(2012) Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego za pomocą drożdży Saccharomyces cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie. Fragmenta Agronomica 29(4): 78-86 5 pkt.


16. Rawski M., Szczyrkowska A., Sypniewski J., Kierończyk B., Skalski B., Józefiak D.(2012) Ocena wpływu doustnego podawania Bacillus licheniformis CH 200: DSM 5749 i Bacillus subtilis CH 201: DSM 4750 na rozwój i skład mikroflory przewodu pokarmowego żółwi czerwonolicych ( Trachemys scripts elegant) na podstawie zmian jakościowych wody w akwaterrariach. Nauka Przyr. Technol., 6, 3:55 5 pkt.Rozdziały w książkach w języku angielskim

1. Szumacher – Strabel M., Cieślak A.(2012) Essential oils and rumen microbial populations. Pp. 285-311 w: Dietary phytochemicals and microbes. Dr Amlan K. Patra (Ed.), ISBN: 978-94-007-3925-3; ISBN: 978-94-007-3926-0; DOI: 10.1007/978-94-007-39260-0. Springer Dortdecht, Heidelberg, New York, London


2. Szumacher – Strabel M., Cieślak A.(2012) Dietary possibilities to mitigate rumen methane and ammonia production. Pp. 199-238 w: Greenhouse gases – Capturing, Utilization and Reduction, Dr Guoxiang Liu(Ed.), ISBN: 978-953-51-0192-5, Intech, Available from: http://www.intechopen.com/books/greenhouse-gases-capturing-utilization-and-reduction/dietary-possibilities-to-mitigate-rumen-methane-and-ammonia-production Prace konferencyjne

1. Kaczmarek S., Rutkowski A., Soares N. Use of xylanase, beta-glucanase, cellulase, alphaamylase and protease in broiler chicken diets lower in AME and amino acids. Book of Abstracts World’s Poultry Science Journal, Supplement 1, Salvador-Bahia-Brazil, 5. 08.- 9. 09. 2012


2. Kaczmarek S., Józefiak D., Rutkowski A. Adverse effects of Lupine angustifolius on diet digestibility and AME levels in broiler chicken studies. Book of Abstracts World’s Poultry Science Journal, Supplement 1, Salvador-Bahia-Brazil, 5. 08.- 9. 09. 2012


3. Józefiak D., Ptak A., Weber G. M. Effect of a formulation of benzoic acid with essentials oil compounds on performance of broiler chicks. International Poultry Scientific Forum, Atlanta, USA, p. 48-49


4. Cieślak A., Zmora P., Stochmal A., Moniuszko-Szajwaj B., Nowak A., Szczechowiak J., Oleszek W., Pers-Kamczyc E., Szumacher – Strabel M. Identyfikacja związków obecnych w Saponaria officinalis jako czynników oddziałujących antymetanogennie w żwaczu w warunkach in vitro. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.22-23


5. Kasprowicz – Potocka M., Walachowska E., Zaworska A., Frankiewicz A. Wpływ rodzaju dodatku związków N w roztworze wodnym na skład chemiczny skiełkowanych nasion łubinu wąskolistnego. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.54-55


6. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. Skład chemiczny produktów bakteryjnej fermentacji nasion łubinu wąskolistnego. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.54-55


7. Rawski M., Józefiak D. Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego i infekcji Clostridium perfringens na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.62-63


8. Kaczmarek S., Wiąz M., Hejdysz M., Rutkowski A. Negatywny wpływ Lupine angustifolius na strawność i poziom AME diet w badaniach na drobiu rzeźnym. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.66-67


9. Kierończyk B., Józefiak D. Wpływ dodatku nizyny na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.68-69


10. Hejdysz M., Józefiak D. Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.86-87


11. Hejdysz M., Wiąz M., Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A. Wykorzystanie wybranych kwasów organicznych i ich mieszanin w żywieniu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s.88-89


12. Hejdysz M., Wiąz M., Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A. Wpływ średnio-łańcuchowych kwasów tłuszczowych (MCFA) na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s. 90-91


13. Lubik P., Rutkowski A. Próba naturalnego odchowu piskląt zeberki australijskiej na pokarmach niskobiałkowych pozbawionych białka zwierzęcego. Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s. 104-105


14. Mikuła R., Kaczmarek S., Kasprowicz- Potocka M., Lubik P., Józefiak D., Rutkowski A. Wartość pokarmowa aktualnie uprawianych nasion roślin strączkowych. . Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s. 108-109


15. Gulewicz P., Kasprowicz-Potocka M., Mieczkowska A., Frankiewicz A., Mikołajczak J. Porównanie wartości pokarmowej nasion różnych gatunków grochu i łubinu. . Materiały konferencyjne XXXXI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN, Tarnowo Podgórne k/Poznania, 26-28.09.2012, s. 114-115


16. Rawski M., Józefiak D. Wpływ rodzaju tłuszczu paszowego i infekcji Clostridium perfringens na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 36-37


17. Hejdysz M., Józefiak D. Wpływ różnych olejów pochodzenia roślinnego na wyniki odchowu kurcząt. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 24-25


18. Kierończyk B., Józefiak D. Wpływ nizyny na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 26-27


19. Kaczmarek S., Wiąz M., Hejdysz M., Rutkowski A. Negatywny wpływ Lupine angustifolius na strawność i poziom AME diety w badaniach na drobiu rzeźnym. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 82-83


20. Mikuła R., Kaczmarek S., Kasprowicz-Potocka M., Lubik P., Józefiak D., Rutkowski A. Wartość pokarmowa aktualnie uprawianych nasion roślin strączkowych. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 89-90


21. Lubik P., Rutkowski A. Próba naturalnego odchowu piskląt zeberki australijskiej na pokarmach niskobiałkowych pozbawionych białka zwierzęcego. Materiały konferencyjne – XXIV Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, 12. 09.-14. 09. 2012, Kołobrzeg, s. 124-125


22. Kaczmarek S., Kasprowicz-Potocka M., Józefiak D., Mikuła R., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Rutkowski A. Charakterystyka wartości pokarmowej aktualnie uprawianych roślin strączkowych grubonasiennych. X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. 29.05.-1.06.2012 Zakopane. Materiały konferencyjne W41.


23. Kaczmarek S., Józefiak D., Wiąz M., Rutkowski A. Wartość pokarmowa nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu kurcząt rzeźnych. X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. 29.05.-1.06.2012 Zakopane. Materiały konferencyjne W41


24. Kasprowicz-Potocka M., Walachowska E., Frankiewicz A. Wpływ formy związków azotowych w medium podczas kiełkowania nasion łubinu wąskolistnego na podstawowy skład chemiczny oraz profil aminokwasowy białka. X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. 29.05.-1.06.2012 Zakopane. Materiały konferencyjne W47


25. Kasprowicz-Potocka M., Borowczyk P., Gulewicz P., Zaworska A., Frankiewicz A. Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu za pomocą drożdży Saccharomyces cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie. X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. 29.05.-1.06.2012 Zakopane. Materiały konferencyjne W48


26. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Chilomer K., Frankiewicz A. Wartość pokarmowa i możliwości stosowania nasion łubinu w mieszankach dla prosiąt i warchlaków. X Ogólnopolska Konferencja Polskiego Towarzystwa Łubinowego. II Ogólnopolska Konferencja Roślin Strączkowych „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. 29.05.-1.06.2012 Zakopane. Materiały konferencyjne W50


27. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. The chemical composition of bacterial fermentation products of blue lupin seeds. IX Conference of Young Researchers” Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, 16 – 19.09. 2012, Szczecin, p. 87


28. Zmora P., Nowak A., Szymczak M., Cieślik M., Pers-Kamczyc E., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. The effects of Saponaria officinalis root on in vitro methane production in a variety of diets. IX Conference of Young Researchers” Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition’, 16 – 19.09. 2012, Szczecin, p. 80


29. Nowak A., Zmora P., Cieślik M., Pers-Kamczyc E., Cieślak A., Szumacher-Strabel M. Effect of incubation vessel volume on the kinetics of rumen fermentation of barley meal and meadow hay in vitro. IX Conference of Young Researchers” Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, 16 – 19.09. 2012, Szczecin, p. 86


30. Szczechowiak J., Nowak A., Zmora P., Pers-Kamczyc E., Jędrejek D., Nawrot I., Stochmal A., Matkowski A., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. Effect of extracts of Sanguisorba officinalis L. and Saponaria officinalis L. on the rumen biohydrogenation in vitro. IX Conference of Young Researchers” Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, 16 – 19.09. 2012, Szczecin, p. 89


31. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. Skład chemiczny produktów bakteryjno-drożdżowej fermentacji nasion łubinu wąskolistnego. VIth International Scientific Symposium Papers. IIIrd International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural Colleges. 20.09.- 22.09.2012 Bydgoszcz-Toruń, pp.226-227


32. Kasprowicz-Potocka M. Deficyt białka roślinnego w Unii Europejskiej oraz podejmowane inicjatywy na rzecz jego redukcji. Materiały Konferencyjne „Rośliny strączkowe i motylkowate – cenny element obecnej i przyszłej WPR”, 5. 10.- 6. 10. 2012, Prusim


33. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Chilomer K., Frankiewicz A. Wpływ skarmiania mieszanki o wysokim udziale śruty z łubinu na wyniki produkcyjne u warchlaków. 5th International Scientific Conference „ The use of flax and inulin in nutrition and food production”., 30.05 – 1. 06. 2012, Lublin-Susiec


34. Rawski M., Kierończyk B., Długosz J., Józefiak D. Body condition scoring in African sideneck turtles Pelomedusa subrufa and Pelusios castaneus. I Studencka Konferencja Herpetologiczna, 8. 12. – 9. 12. 2012, Wrocław


35. Rawski M., Kierończyk B., Długosz J., Józefiak D. The effects of dietary probiotics on the growth performance and selected microflora populations of slider turtle (Trachemys scripta). I Studencka Konferencja Herpetologiczna, 8. 12. – 9. 12. 2012, Wrocław


36. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Józefiak D. The effect of tank color on pigmentation in common musk turtle(Sternotherus odoratus). I Studencka Konferencja Herpetologiczna, 8. 12. – 9. 12. 2012, WrocławPublikacje popularno – naukowe

1. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – kukurydza. Trzoda chlewna, 1/2012, s.39-41


2. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – proso. Trzoda chlewna, 2/2012, s. 45-47


3. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – sorgo. Trzoda chlewna, 3/2012, s. 45-47


4. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – gryka. Trzoda chlewna,4/2012, s. 47-49


5. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – szarłat(Amaranthus). Trzoda chlewna, 5/2012, s. 40-42


6. Kasprowicz-Potocka M. Zboża w żywieniu świń – bób i bobik. Trzoda chlewna, 6/2012, s. 44-47


7. Kasprowicz-Potocka M. Produkty sojowe dla świń. Trzoda chlewna, 7/2012, s. 45-50


8. Kasprowicz-Potocka M. Strączkowe w żywieniu świń – wyka. Trzoda chlewna, 8/2012, s. 55-56


9. Kasprowicz-Potocka M. Strączkowe i motylkowe w żywieniu świń – soczewica, fasola i lędźwian. Trzoda chlewna, 9/2012, s. 38-42


10. Kasprowicz-Potocka M. Motylkowe w żywieniu świń – seradela, ciecierzyca i lucerna. Trzoda chlewna, 10/2012, s. 36-40


11. Kasprowicz-Potocka M. Strączkowe w żywieniu świń – groch. Trzoda chlewna, 11/2012, s. 32-36


12. Kasprowicz-Potocka M. Nasiona roślin strączkowych w żywieniu świń – łubin żółty. Trzoda chlewna, 12/2012, s. 52-56


13. Kaczmarek S. Forma fizyczna paszy dla drobiu reprodukcyjnego. Polskie Drobiarstwo, 3/2012


14. Rawski M., Bigoszewska A., Kierończyk B., Józefiak D. , 2012 Charakterystyka morfologiczna i filogenetyczna oraz praktyczne aspekty chowu Pelomedusa subrufa i Pelosius castaneus cz. 1. Magazyn Weterynaryjny, Dodatek on – line


15. Rawski M., Bigoszewska A., Kierończyk B., Długosz J., Józefiak D. , 2012 Emydura czerwono brzucha (emydura subglobosa) w warunkach chowu amatorskiego, Magazyn Weterynaryjny, Dodatek on-line


16. Hejdysz M., Dekert J., Janiszewska K., Józefiak D., 2012 Wartość pokarmowa wybranych tłuszczów paszowych wykorzystywanych w żywieniu drobiu, cz. II. Polskie Drobiarstwo 1/2012

17. Kasprowicz-Potocka M., Borowczyk P., Gulewicz P., Zaworska A., Frankiewicz A. (2012). Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego za pomocą drożdży S. cerevisiae w kierunku maksymalizacji produkcji białka w uzyskanym produkcie. Fragmenta Agrononica. 29(4), 78-86.

18. Skrzypczak E., Babicz M., Szulc K., Zaworska A., Buczyński J.T. (2012). Organization of pig production and breeding in the Wielkopolska region in 2000-2010. Annales UMCS, Zootechnica. 30, 3,78–95751.

19. Zaworska A. Opłacalność produkcji świń przy technologii żywienia na mokro. HTCH 11-12/2012.

20. Zaworska A. Mikotoksyny przyczyną problemów zdrowotnych u świń. HTCH 9-10/2012.

21. Zaworska A. Metody ograniczające stres odsadzeniowy u prosiąt. HTCH 9-10/2012.

22. Zaworska A. Kokcydioza w chlewni. HTCH 7-8/2012.

23. Zaworska A. Gliceryna w żywieniu świń. HTCH 5-6/2012.

24. Zaworska A. Choroby prosiąt spowodowane nieprawidłowym żywieniem. HTCH 3-4/2012.

1. Szumacher – Strabel M., Cieślak A., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Bielińska S., Stanisz M., Wójtowski J. (2011) Camelina sativa cake improved unsaturated fatty acids in ewe’s milk. Journal of the Science of Food and Agriculture, 91: 2031-2037  IF’2010  1,360


2. Szumacher – Strabel M., Zmora P., Roj E., Stochmal A., Pers – Kamczyc E., Urbańska A., Oleszek W., Lechniak D., Cieślak A. (2011) In vitro screening of the wild dog rose (Rosa canina) potential to mitigate rumen methane production. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 285-299  IF’2010  0,659


3. Pers – Kamczyc E., Zmora P., Cieślak A., Szumacher – Strabel M. (2011) Development of nucleic acid based techniques and possibilities of their application to rumen microbial ecology research. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 315-337  IF’2010 0,659


4. Warzych E., Cieślak A., Pawlak P., Renska N., Pers – Kamczyc E., Lechniak D. (2011) Maternal nutrition affects the composition of follicular fluid and transcript content in gilt oocytes. Veterinarni Medicina, 56: 156-167  IF’2010 0,594


5. Józefiak D., Sip A., Rawski M., Rutkowski A., Kaczmarek S., Hojberg O., Jensen B.B., Engberg R.M., 2011 Dietary divercin modifies gastrointestinal microbiota and improves growth performance in broiler chickensBritish Poultry Science, 52: 492-499  IF’2010 1,134


6. Józefiak D., Ptak A., Kaczmarek S., MaćkowiakP., EngbergR. M.,2011. Exogenous supplementation of carbohydrases lowers serum insulin and cholesterol and improves the nutritive value of full-fat rapeseed in chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 107–117  IF’2010  0,659


7. Józefiak D., Sip A., Rawski M., Steiner T., Rutkowski A., 2011. The dose response effects of liquid and lyophilized Carnobacterium divergens AS7 bacteriocin on the nutrient  retention and performance of broiler chickens. Journal of Animal and Feed Sciences, 20: 401-411  IF’2010  0,659


8. Mikuła R., Nowak W., Jaśkowski J. M., Maćkowiak P., Pruszyńska Oszmałek E., 2011. Effects of different starch sources on metabolic profile, production and fertility parameters in dairy cows. Polish Journal of Veterinary Sciences, vol.14, No.1: 55-64  IF’2010  0,507


9. Włodarek J., Jaśkowski J. M., Nowak W., Mikuła J., Olechnowicz J., 2011 Development of ovarian follicles, quality of oocytes and fertility of cows in view of a negative energy balance in the transition period. Medycyna Weterynaryjna, 67(4):219-223


10. Jaśkowski J. M., Nowak W., Mikuła R., Włodarek J., Kostencka E., Olechnowicz J., 2011. Prevention of negative energy balance in the transition period – implications for plasma metabolites, production and reproduction of cows. Medycyna Weterynaryjna, 67(10): 647-652


11. Kasprowicz – Potocka M., Frankiewicz A., 2011. Effect of protein level in diets of grower – finisher pigs on growth performance, nitrogen excretion and carcass value. Polish Journal of Natural Science, vol. 26(4): 293-301


Prace i materiały konferencyjne

– międzynarodowe

1. Kaczmarek S., Cowieson A., Rutkowski A. Effect of maize endosperm hardness, drying temperature and microbial phytase and xylanese supplementation on amino acid availability and phytate phosphorus hydrolysis in broilers. 18th European Symposium on Poultry Nutrition, Cesme, Izmir – Turkey, 31.10 – 4.11.2011, pp. 50-522. Kaczmarek S., Józefiak D., Rutkowski A.
The effect of full – fat  rapeseed grinding and carbohydrase supplementation on broiler chicken performance.  18th European Symposium on Poultry Nutrition, Cesme, Izmir – Turkey, 31.10 – 4.11.2011, pp. 117-1193. Józefiak D., Sip A., Engberg R. M.,
Effects of divercin AS7 in Clostridium perfringens challenged broiler chickens. 18th European Symposium on Poultry Nutrition, Cesme, Izmir – Turkey, 31.10 – 4.11.2011, pp.714-7164. Szumacher – Strabel M., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Nowak A., Pecio L., Stochmal A., Cieśłak A.
Effect of peppermint (Mentha piperita L.) and sage (Salvia officinalis L.) as a source of phytofactors on ruminal methanogenesis. 8th International Symposium on the Nutrition of Herbivores, Aberystwyth, Wielka Brytania, 6. – 9. 09. 2011, p. 4705. Zmora P., Szumacher – Strabel M., Pers – Kamczyc E., Szczechowiak J., Szajwaj B., Stochmal A., Cieślak A.
Effect of Saponaria officinalis L. on in vitro gas production kinetics in cattle. 8th International Symposium on the Nutrition of Herbivores, Aberystwyth, Wielka Brytania, 6. – 9. 09. 2011, p. 4416. Szajwaj B., Pecio Ł., Szumacher – Strabel M., Cieślak A., Oleszek W., Stochmal A.
Isolation of bioactive compounds from Saponaria officinalis L.  International PSE Symposium “ Phytochemicals in Nutrition and Health”, Giovinazzo (Bari), Włochy, 27 – 30. 09. 2011, p. 1107. Warzych – Plejer E., Cieślak A., Wolc A., Cieślak D.
Fatty acid composition of follicular fluid of individual ovarian follicles. 4th General Meeting of Gemini, Cost action FA0702, Gijon, Spain, 29. 09. – 2. 10. 2011, abstrakt 45, p. 808. Szumacher – Strabel M., Cieślak A., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Mołdoch J., Oleszek W., Stochmal A.
Effects of Knautia arvensis (L.) on in vitro rumen fermentation parameters. Proceedings of the Society of Nutrition Physiology, Getynga, Niemcy, 15 – 17.03. 2011, p. 1189. Józefiak D., Ptak A., Weber G.
Effect of eubiotic product combinic benzoic acid with essential  oil compounds on performance of broiler chicks. Jounees de la Recherche Avicole, Tours, 29-30.03.2011, p.


– krajowe

1. Potkański A., Grajewski J., Twarużek M., Kosicki R., Cieślak A., Szumacher – Strabel M., Kozłowski S., Zielewicz W. Mikotoksyny i pleśnie w kiszonkach z sorgo i kukurydzy. Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 20-212. Cieślak A., Szumacher – Strabel M., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Nowak B., Hejdysz M., Szczechowiak J., Mołdoch J., Oleszek W., Stochmal A.
Efekt dodatku Knautia arvensis (L.) na proces metanogenezy oraz populację orzęsków żwaczowych w systemie batch culture. Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 26-27


3. Szumacher – Strabel M., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Nowak A., Pecio Ł., Stochmal A., Cieślak A. Możliwość wykorzystania rodzimych gatunków roślin jako modulatorów fermentacji żwaczowej na przykładzie mięty pieprzowej (Mentha piperita L.). Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 32-33


4. Zmora P., Szumacher – Strabel M., Pers – Kamczyc E., Nowak B., Hejdysz M., Szajwaj B., Stochmal A., Cieślak A. Wpływ dodatku mydlnicy lekarskiej (Saponaria officinalis L.) do dawek dla zwierząt przeżuwających na całkowitą produkcję gazów in vitro. Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s.34-35


5. Kasprowicz – Potocka M., Frankiewicz A. Wykorzystanie drożdży do poprawy wartości pokarmowej nasion grochu., Materiały XL Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 80-81


6. Chilomer K., Frankiewicz A., Kasprowicz – Potocka M. Wartość pokarmowa skiełkowanych nasion łubinów w żywieniu młodych świń., Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 118-119


7. Józefiak D., Ptak A. Wartość pokarmowa wybranych rodzajów tłuszczy paszowych w żywieniu kurcząt rzeźnych., Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s. 132-133


8. Józefiak D., Sip A., Kaczmarek S., Rawski M., Rutkowski A., Engberg R. M. Wpływ diwercyny AS7 na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych infekowanych Clostridium perfringens., Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s.134-135


9. Ludwiczak Sz., Wiąz M., Rutkowski A., Porównanie wyników produkcyjnych mieszańców kurcząt rzeźnych Cobb 500 i Ross 308 żywionych według różnych systemów., Materiały XL  Sesji Naukowej, Komisji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych PAN „Sterowanie metabolizmem u zwierząt przez żywienie”, Piechowice 15 – 17.06.2011, s.146-147


10. Rawski M., Wpływ diwercyny AS7 na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych., Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 42-43


11. Kaczmarek S., Cowieson A., Rutkowski A. Wpływ twardości bielma kukurydzy, temperatury suszenia oraz dodatku fitazy z ksylanazą na 1. Strawność białka oraz rozkład fosforu fitynowego w badaniach na kurczętach rzeźnych., Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 76-77


12. Józefiak D., Sip A., Kaczmarek S., Rawski M., Rutkowski A., Engberg R. M., Wpływ diwercyny AS7 na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych infekowanych Clostridium perfringens. Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 78-79


13. Ludwiczak Sz., Wiąz M., Rutkowski A. Porównanie wyników produkcyjnych mieszańców kurcząt rzeźnych Cobb 500 i Ross 308 żywionych według różnych systemów. Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 130-131


14. Józefiak D., Ptak A. Wartość pokarmowa wybranych rodzajów tłuszczy paszowych w żywieniu kurcząt rzeźnych. Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 132-133


15. Kaczmarek S., Jeroch H., Rutkowski A. Wpływ twardości bielma kukurydzy, temperatury suszenia oraz dodatku fitazy z ksylanazą na: Dostępność aminokwasów w badaniach na kurczętach rzeźnych. Materiały XXIII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego PO WPSA „ Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce”, Poznań 13 – 15.09. 2011, s. 134-135


16. Kasprowicz – Potocka M., Borowczyk P., Chilomer K., Frankiewicz A. The impact of yeast on chemical composition of lupin seeds. 13th International Lupin Conference, Poznań, 6-10 . 06.2011, Book of Abstracts L – 35


17. Cieślak  A., Zmora P., Pers – Kamczyc E., Stochmal A., Oleszek W., Szumacher – Strabel M. The native plant species in the ruminant nutrition to mitigate methane production. 2nd Conference of Bioactive Plant Compounds – Structural and Applicative Aspects, Puławy, 12 – 14.09. 2011


18. Nowak W. Uwarunkowania żywieniowe a ciąża. VII. Poznańskie Forum Zootechniczno – Weterynaryjne „Jakość gamet zwierzęcych – ocena, uwarunkowania gatunkowe i środowiskowe oraz implikacje praktyczne”, Poznań / Będlewo, 14 – 15. 04. 2011, s. 17


19. Nowak W. Żywienie krów mlecznych w zasuszeniu i okresie przejściowym. XI Międzynarodowe Targi Ferma Bydła, Poznań, 25 – 27.02. 2011, s. 56-57


20. Nowak W. Wpływ żywienia w okresie okołoporodowym na kondycję, wydajność i płodność krów mlecznych. I Forum Weterynaryjne, Poznań, 9 – 10. 09. 2011, Weterynaria w terenie: Monografie, s.33-37


Książka:

Chemia i biotechnologia w produkcji zwierzęcej pod redakcją E. Greli. Wyd. PWRiL 2011.Rozdział : Aminokwasy. Frankiewicz A. i Kasprowicz – Potocka M., s. 11-39; 1,1 arkusza wydawniczego


Popularno – naukowe

1. Skalski B., Józefiak D. Wpływ wybranych czynników powodujących kontaktowe zapalenie skóry poduszki stopy u drobiu. Polskie Drobiarstwo 2/2011


2. Rawski M., Sip A., Józefiak D. Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych ? cz. 1,  Polskie Drobiarstwo 4/2011


3. Rawski M., Sip A., Józefiak D. Bakteriocyny – nowa grupa dodatków paszowych ? cz. 2,  Polskie Drobiarstwo 5/2011


4. Józefiak D. Kwasy organiczne w żywieniu trzody chlewnej. Kwartalnik „Wieści z Piasta” 1/2011(5)


5. Józefiak D. Rola światła w odchowie kurcząt rzeźnych. Kwartalnik „Wieści z Piasta” 3/2011(7), numer specjalny


6. Hejdysz M., Dekert J., Janiszewska K., Józefiak D. Wartość pokarmowa wybranych tłuszczów paszowych wykorzystywanych w żywieniu drobiu. Cz. 1, Polskie Drobiarstwo 12/2011, 70-72


7. Kasprowicz – Potocka M. Aminokwasy naturalne i preparaty aminokwasowe w żywieniu świń cz. 2 Trzoda Chlewna 1/2011, 40-43


8. Kasprowicz – Potocka M. Daj świniom cynk. Trzoda Chlewna, 2/2011, 28-31


9. Kasprowicz – Potocka M. Selen – dodawać czy nie? Trzoda Chlewna, 3/2011, 48-50


10. Kasprowicz – Potocka M. Tradycyjne polskie zioła dobre także dla świń. Trzoda Chlewna, 4/2011, 48-52


11. Kasprowicz – Potocka M. Aminokwasy z drugiego planu. Trzoda Chlewna, 5/2011, 58-61


12. Kasprowicz – Potocka M. Bacillus subtilis bakteria z ciekawą przeszłością i przyszłością. Trzoda Chlewna, 6/2011, 58-61


13. Kasprowicz – Potocka M. Fermentacja – bezpieczny sposób na konserwację pasz dla świń. Trzoda Chlewna 7/2011, 50-53


14. Kasprowicz – Potocka M. Zboża w żywieniu świń – żyto. Trzoda Chlewna, 8/2011, 54-58


15. Kasprowicz – Potocka M. Zboża w żywieniu świń – pszenica. Trzoda Chlewna, 9/2011, 48-51


16. Kasprowicz – Potocka M. Zboża w żywieniu świń – pszenżyto. Trzoda Chlewna, 10/2011, 60-63


Kasprowicz – Potocka M. Zboża w żywieniu świń – jęczmień. Trzoda Chlewna, 11/2011, 54-57


Kasprowicz – Potocka M. Zboża w żywieniu świń – owies. Trzoda Chlewna, 12/2011, 

Skrzypczak E., Szulc K., Zaworska A., Panek A., Buczyński J.T. (2011). Metody eliminacji zapachu płciowego u knurów. Postępy Nauk Rolniczych. 4: 107-116. 751 L.P. MNiSW: 6

1. Chilomer K., Zaleska K., Ciesiołka D., Gulewicz P., Frankiewicz A., Gulewicz K.,2010 Changes in the alkaloid, α-galactoside and protein fractions content during germination of different lupin species., Acta Societatis Botanicorum Poloniae,  vol.79. No.1:11-20 IF  0,434; 13 pkt.

2. Potkański A., Grajewski J., Twarużek M., Selwet M., Miklaszewska B., Błajet – Kosicka A., Szumacher – Strabel M., Cieślak A., Raczkowska -Werwińska K., 2010 Chemical composition, fungal microflora and mycotoxin content in maize silages infected by smut (Ustilago maydis) and the effect of biological and chemical additives on silage aerobic stability., J. Anim. Feed Sci., 19:130-142 IF  0,692; 20 pkt.

3. Cieślak A., Kowalczyk  J., Czauderna M., Potkański A., Szumacher – Strabel M., 2010 Enhancing unsaturated fatty acids in ewe’s milk by feeding rapeseed or linseed oil., Czech. J. Anim. Sci., 55: 496-504 IF  1,008; 20 pkt.


4. Szumacher – Strabel M., Cieślak A., 2010 Potential of phytofactors to mitigate rumen ammonia and methane production. J. Anim. Feed Sci., 19, 3: 319-337 IF  0,692; 20 pkt.

5. Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A., Sip A., 2010 The effects  of Carnobacterium  divergens AS7 bacteriocin on gastrointestinal microflora in vitro and on  nutrient retention in broiler chickens., Journal of Animal and Feed Sciences , 19: 460-467 IF  0,692; 20 pkt.

6. Józefiak D., Ptak A., Kaczmarek S., Maćkowiak P., Sassek M., Slominski B. A., 2010 Multi – carbohydrase and phytase supplementation improves growth performance and liver insulin receptor sensitivity in broiler chickens fed diets containing full – fat  rapeseed., Poultry Science 89: 1939-1946 IF  1,668; 32 pkt.

7. Józefiak D., Rutkowski A., Kaczmarek S., Jensen B. B., Engberg R. M., Hojberg O., 2010 The effect of β- glucanase and xylanase supplementation of barley – and rye – based diets on caecal microbiota of broiler chickens. British Poultry Science , 51: 546-557 IF  1,134; 27 pkt.

8. Józefiak D., Kaczmarek S., Rutkowski A., 2010 The effect of benzoic  acid supplementation on the performance of broiler chickens. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, Vol. 94 Issue 1, p29-34 IF – 1,106; 27 pkt.

9. Olechnowicz J., Jaśkowski  J. M., Nowak W., 2010 Effect of hind limb conformation on claw disorders in dairy primiparous cows., Bull. Vet. Inst. Pulawy, 54: 437-439 IF  0,218; 20 pkt.

10. Wiąz M., Bratos M., Kaczmarek S., Rutkowski  A., 2010 Application of the beta-hydroxy-beta-methylbutyric (HMB) acid in broiler chicken feeding., Rocz. Nauk. PTZ, 6, 1: 101-108 6 pkt.

11. Szumacher – Strabel M., 2010 Rola żywienia zwierząt w uzyskaniu prozdrowotnych produktów zwierzęcych., Kosmos – Problemy Nauk Biologicznych, t. 59, 3-4: 375-383

 • Monografie:
 • 1. Szumacher – Strabel M., Cieślak A., „Wtórne metabolity roślinne w żywieniu zwierząt przeżuwających”- rozdział w „Studia i Raporty IUNG – PIB”, z. 23: 35-71
 • 2. Kruczyńska H. „Żywienie krów mlecznych” – rozdział w pracy zbiorowej pod red. J. Szarka ” Chów bydła mlecznego”, wyd. Wielkopolskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o. o., 2010, s. 137-198

Sympozja i Konferencje

Aby wyświetlić prezentacje, wybierz rok.

1. Mazurkiwiecz J., Rawski M., Mikołajczak Z., Homska N., Kowalska J., Kierończyk B. Zastosowanie owadów w żywieniu ryb karpiowatych. XXV Krajowa Konferencja Hodowców Karpia. Szkolenie Producentów Ryb. Słok, 19-21.02.2020, Polska.

2. Mikołajczak Z., Kierończyk B., Rawski M., Czekała W., Józefiak D. Effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens fat on broiler chickens performance and nutrients digestibility. Insects to Feed the World. Online Conference, 23-26.11.2020.

3. Mikołajczak Z., Rawski M., Mazurkiewicz J., Józefiak A., Kierończyk B., Józefiak D. How do hydrolyzed insect meals affect sea trout (Salmo trutta trutta) microbiota? Insects to Feed the World. Online Conference, 23-26.11.2020.

4. Rawski M., Kowalska J., Homska N., Mikołajczak Z., Mazurkiewicz J., Józefiak A., Kierończyk B., Wachowiak R., Józefiak D. The preliminary study on insect full-fat meals preferences in guppy (Poecilia reticulata). Insects to Feed the World. Online Conference, 23-26.11.2020.

5. Sypniewski J., Mikołajczak Z., Kierończyk B., Rawski M., Czekała W., Józefiak D. The effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens fat on young turkey performance and nutrient digestibility. Insects to Feed the World. Online Conference, 23-26.11.2020.

1. Benzertiha A., Kierończyk B., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Rawski M., Mikołajczak Z., Józefiak D., Józefiak A. Insects full-fat meals as functional feed a additives affects broiler chickens’ growth performance and immune system traits. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

2. Benzertiha A., Kierończyk B., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Rawski M., Józefiak D., Józefiak A. Insects as functional feed additives affect broiler chickens’ growth performance and immune traits. 70th annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Ghent, 26-30.08.2019, Belgia.

3. Benzertiha A., Kierończyk B., Kołodziejski P.., Pruszyńska-Oszmałek E., Rawski M., Józefiak D., Józefiak A. Insects full-fat meals as functional feed additives affect broielr chickens’ growth performance and immune system traits. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

4. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Józefiak A., Józefiak D. Insect oil as an alternative of palm oil and poultry fat in broiler chicken nutrition. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

5. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Józefiak A., Józefiak D. Insect oil as an alternative of palm oil and poultry fat in broiler chicken nutrition. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

6. Benzertiha A., Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Józefiak A., Józefiak D. Insect oil as an alternative of palm oil in broiler chicken nutrition. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

7. Benzetiha A., Kierończyk B., Rawski M., Józefiak A., Józefiak D. Insect oil as an alternative to palm oil in broiler chicken nutrition. 70th annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Ghent, 26-30.08.2019, Belgia.

8. Bojarowski K., Kubiś M., Kaczmarek S. A. Use of carbohydrases in rapeseed diets for broiler chickens. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

9. Dewanckele Lore, Jing Longhui, Stefańska Barbara, Vlaeminck Bruno, Jeyanathan Jeyamalar, van Straalen Wilfrid, Koopmans Ant, Fievez Veerle. Rumen fatty acid metabolism and bacterial community. 70th annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Ghent, 26-30.08.2019, Belgia.

10. Hejdysz M., Kaczmarek S. Opportunities to increase nutritional value of legume seeds in broiler chickens nutrition. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

11. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Kasprowicz-Potocka M., Wiśniewska Z., Rutkowski A. The effect of rye, wheat, narrow-leaved lupin grinding degree on broiler chickens performance. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

12. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Kasprowicz-Potocka M., Wiśniewska Z., Rutkowski A. The effect of replacing soybean meal  with extruded soybean, pea, and faba bean seeds, on broiler chickens performance. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

13. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. The effect of increasing level of repassed meal in diet on laying hens performance and egg shell thickness. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

14. Hejdysz M., Kaczmarek S., Kubiś M., Perz K., Rutkowski A. The effect of rye, wheat, narrow-leaved lupin grinding degree on broiler chickens performance. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

15. Kaczmarek S., Kubiś M., Hejdysz M., Konieczka P., Górka P., Flaga J. Expression of genes for nutrient transporters in ileum and caecum of broilers chickens after emulsifier and carbohyrase supplementation. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

16. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Wiśniewska Z., Kaczmarek S., Hejdysz M., Rutkowski A. Mycological profile of national soybean seeds varieties. III International Legume Society Conference ILS 3. Poznań, 21-24.05.2019, Polska.

17. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Wiśniewska Z., Kicka E., Kreuschner A. The effect of methods of processing on nutritional value of lentil seeds (lens culinaris l.). XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

18. Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. The effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens oil on broilers growth performance and nutrients digestibility. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

19. Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. The effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens fat on broilers growth performance and nutrients digestibility XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

20. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Józefiak D. The effect of soybean oil replacement by Hermetia illucens oil on broilers growth performance and nutrients digestibility. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

21. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Jóżefiak D. Hermetia illucens oil as a potential ingredient in poultry nutrition. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

22. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Noak M., Barc A., Jóżefiak D. Hermetia illucens oil as a potential ingredient in poultry nutrition. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

23. Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Sasek M., Bień J., Kubiś M., Hejdysz M., Laciejewska N., Szczepaniak B., Nowak K.W., Kaczmarek S. Expression of Liver Expressed antimicrobial Peptide 2 (LEAP2) in broiler chickens tissues involved in glucose homeostasis. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

24. Konieczka P., Kaczmarek S., Ząbek K., Hejdysz M., Smulikowska S. Effect of faba bean extrusion and phytase supplementation on performance, phosphorus retention and microbiota activity in broilers. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

25. Kowalska J., Homska N., Mikołajczak Z., Wachowiak R., Zawadzki M., Kierończyk B., Rawski M. The use of full-fat superworm (Zophobas morio) meal in guppy (Poecilia reticulata) nutrition. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

26. Kubiś M., Hejdysz M., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Sasek M., Konieczka P., Górka P., Flaga J., Kaczmarek S. Effect of the addition of emulsifier and carbohydrase in a maize-wheat- SBM-tallow diet for broiler chickens on nutrient digestibility. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

27. Kubiś M., Hejdysz M., Kołodziejski P., Pruszyńska-Oszmałek E., Sasek M., Konieczka P., Górka P., Flaga J., Kaczmarek S. Effect of addition of emulsifier and carbohydase om a maize-‘wheat- SBM-tallow diet for broiler chickens on the activity of the microflora in the caecum. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

28. Kubiś M., Hejdysz M., Konieczka P., Górka P., Flaga J., Kaczmarek S. Emulsifer and multi-carbohydrase in rapeseed meal and palm oil diet for broiler chickens. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

29. Kubiś M., Hejdysz M., Konieczka P., Górka P., Flaga J., Kaczmarek S. The effect of emulsifier and carbohydrase on microbial fermentation in gastrointestinal tract of broiler chickens. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

30. Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. Brown trout (Salmo trutta m. fario) fingerlings fed with insect meal, and their effect in growth performance. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

31. Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. Brown trout (Salmo trutta) fingerlings fed with insect meals, and their effect in growth performance. Aquaculture Europe. Berlin, 07-10.10.2019, Niemcy.

32. Mikołajczak Z., Wachowiak R., Zawadzki M., Homska N., Kowalska J., Rawski M., Kierończyk B. An assesment of microbiological quality of full-fat insects’ meals. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

33. Nogales-Merida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. How do hydrolyzed insect meals affect sea trout (Salmo trutta trutta) microbiota? Aquaculture Europe. Berlin, 07-10.10.2019, Niemcy.

34. Nogales-Merida S., Mazurkiewicz J., Rawski M., Józefiak A., Gobbi P., Kierończyk B., Benzertiha A., Mikołajczak Z., Józefiak D. How do hydrolyzed insect meals affect sea trout (Salmo trutta trutta) microbiota? XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

35. Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Sasek M., Bień J., Kubiś M., Hejdysz M., Laciejewska N., Szczepaniak B., Nowak K.W., Kaczmarek S. Effect of fasting on obestian gene and obestian receptors gene expression in broiler chickens. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA “Nauka praktyce – praktyka nauce”. Polańczyk, 04-06.09.2019, Polska.

36. Rawski M., Kowalska J., Mikołajczak Z., Kierończyk B., Mazurkiewicz J., Nogales-Merida S., Józefiak A., Józefiak D. The use of full-fat superworm Zophobas morio meal in guppy Poecilla reticulata Aquaculture Europe. Berlin, 07-10.10.2019, Niemcy.

37. Stefańska Barbara, Patryniak Natalia, Nowak Włodzimierz. The effect of Yarrowia lipolytica on growth performance and ruminal fermentation of dairy calves. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

38. Sypniewski J., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Józefiak D. Replacement of soybean oil by Hermetia illucens fat in young turkey nutrition. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition. Gdańsk, 10-13.06.2019, Polska.

39. Sypniewski J., Kierończyk B., Rawski M., Benzertiha A., Pruszyńska-Oszmałek E., Sassek M., Kołodziejski P., Józefiak D. Replacement of soybean oil by Hermetia illucens fat in young turkey nutrition. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

40. Wachowiak R., Mikołajczak Z., Homska N., Kowalska J., Zawadzki M., Kierończyk B., Rawski M. An innovative method of cigarette filters utilization using larvae of the Tenebrionidae family. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

41. Wiśniewska Z., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska-Zakrzewska A., Kicka E., Kreuschner A. The effect of different methods of processing lentil seeds on their nutritional value. III International Legume Society Conference ILS 3. Poznań, 21-24.05.2019, Polska.

42. Wiśniewska Z., Zaworska-Zakrzewska A., Kasprowicz-Potocka M., Ciołek K. Tan Qui Le, Fuqi Lai, Iwaniuk J., Rutkowski A. The effect of processed soya seeds on performances and some physiological parameters of growing pigs. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

43. Zawadzki M., Wachowiak R., Mikołajczak Z., Homska N., Kowalska J., Kierończyk B., Rawski M. The preliminary study on insect full-fat meals preferences in guppy (Poecilia reticulata). XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-14.06.2019, Polska.

44. Zaworska-Zakrzewska A., Wiśniewska W., Kasprowicz-Potocka M., Kaczmarek S., Hejdysz M., Rutkowski A., Grajewski J., Twarużek M. Mycological profile of domestic soybean seeds varieties over the 2015–2017 year. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN. Poznań, 13-

 1. M. Bryszak, M. Gao, H. Huang, M. Kazmierczyk, P. Pawlak, V. Rodriguez, M. Szumacher-Strabel, P. Szulc, Y.R. Yanza, A. Cieślak. The modulating effect of dietary Lupinus angustifolius on expression of genes involved in fatty acid metabolism in mammary gland of high-yielding dairy cows. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 2. Y.R. Yanza, A. Jayanegara, A. Cieślak, M. Szumacher-Strabel, A.M. Kasenta. Medium-chain fatty acids (C12:0 and C14:0) sources as rumen methane modulators: a meta-analysis of the in vitro experiments. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 3. M. Kozłowska, H. Huang, M. Bryszak, M. Gao, D. Józefiak, V. Rodriguez, M. Szumacher-Strabel, P. Szulc, Y.R. Yanza, A. Cieślak. Fatty acids profile in breast meat of broiler chicken fed fermented rapeseed cake. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 4. M. Bryszak, M. Gao, H. Huang, M. Kazmierczyk, P. Pawlak, V. Rodriguez, M. Szumacher-Strabel, P. Szulc, Y.R. Yanza, A. Cieślak. Effects of different forms of zinc and copper supplemented to broiler chicken diets on enteric methane emission. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 5. V. Rodriguez, M. Bryszak, M. Gao, H. Huang, M. Szumacher-Strabel, P. Szulc, Y.R. Yanza, A. Cieślak. Non-invasive dispersive infrared gas analyzer measurements of dairy cows’ methane emission under Polish commercial farm conditions. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 6. P. Szulc, D. Kuźnicki, M. Bryszak, M. Gao, H. Huang, M. Szumacher-Strabel, V. Rodriguez, Y.R. Yanza, A. Stochmal, B. Moniuszko-Szajwaj, A. Cieślak. Effect of secondary metabolites of Paulownia CLON IN VITRO 112® on the in vitro ruminal fermentation and methane emission. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 7. B. Kierończyk, D. Józefiak, A. Józefiak, A. Benzertiha, M. Rawski, P. Gobbi, S. Nogales-Merida, S. Talibov, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, J. Mazurkiewicz . Total replacement of soybean oil with Tenebrio molitor oil affects the fatty acid profile of breast meat in broilers. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 8. A. Benzertiha, B. Kierończyk, M. Rawski, A. Józefiak, P. Gobbi, S. Nogales-Mérida, S. Talibov, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, J. Mazurkiewicz, D. Józefiak. Effect of Tenebrio molitor oil on selected blood parameters and internal organs weight of broiler chickens. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 9. B. Kierończyk, M. Rawski, Z. Mikołajczak, M. Noak, A. Barc, D. Józefiak. A comparison of dog reactions to insects and commercial feed aromas – a preliminary study.XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 10. B. Kierończyk, M. Rawski, A. Zaworska, W. Czekała, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, D. Józefiak. The effect of selected food waste used as substrates on the growth of Hermetia illucens.XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 11. M. Rawski, D. Józefiak, S. Nogales-Merida, A. Józefiak, B. Kierończyk, A. Benzertiha, S. Talibov, K. Dudek, P. Gobbi, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, J. Mazurkiewicz. The effects of selected full fat meals on growth performance, microbiota and histomorphology of the gastrointestinal tract in Siberian sturgeon (Acipenser baerii).XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 12. S. Talibov, J. Mazurkiewicz, S. Nogales-Mérida, M. Rawski, P. Gobbi, B. Kierończyk, A. Benzertiha, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, D. Józefiak. Hydrolyzed insect meals in juvenile sea trout (Salmo trutta m. trutta) diets: effects on growth performance and feed utilization. XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 13. M. Rawski, D. Józefiak, S. Nogales-Merida, A. Józefiak, B. Kierończyk, A. Benzertiha, S. Talibov, K. Dudek, P. Gobbi, M. Noak, Z. Mikołajczak, A. Barc, J. Mazurkiewicz. The preliminary study on live insects acceptance in common carp (Cyprinus carpio). XV Conference of Young Researchers: Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. 27-28 September 2018. Warsaw, Poland.

 14. Wiśniewska Z., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A., Żmudzińska-Pietrzak A., Banaszak M. The effect of feeding pigs with raw non-gmo soybean seeds on the performance and quality of pork. 5th International Donau Soja Congress “The Protein Transition in Progress: Sustainable,  Regional and Non-GMO Soya in Europe” Schwäbisch Hall – Germany; 19-20th June 2018.

 15. Wiśniewska Z., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Kołata T., Rutkowski A. Monitoring of variation of the chemical composition of domestic soybean seeds  varieties over the 2015–2016 years 5th International Donau Soja Congress “The Protein Transition in Progress: Sustainable,  Regional and Non-GMO Soya in Europe” Schwäbisch Hall – Germany; 19-20th June 2018.

 16. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, D. Józefiak. Fermentacja jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018
 17. Wiśniewska, A. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Rutkowski, A. Żmudzińska-Pietrzak, Banaszak. Wpływ stosowania krajowych nasion soi bez GMO na wyniki produkcyjne i jakość mięsa wieprzowego. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018
 18. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, D. Józefiak. Fermentacja enzymatyczno-mikrobiologiczna jako metoda obniżania związków antyodżywczych w paszach rzepakowych. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018.
 19. Kierończyk, M. Rawski, A. Zaworska, W. Czekała, D. Józefiak. Wpływ wybranych substratów do odchowu hermetia illucens na skład chemiczny biomasy owadów. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018.
 20. Kierończyk, M. Rawski, A. Zaworska, W. Czekała, D. Józefiak. Wpływ zastosowania wybranych substratów na wyniki odchowu hermetia illucens. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018.
 21. Wiśniewska, A. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Rutkowski. Badanie porównawcze składu chemicznego i wartości odżywczej krajowych nasion wyki. XLVII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Kraków, 27–29 czerwca, 2018.
 22. Wiśniewska, M. Hejdysz, A. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, S. Kaczmarek S., A. Rutkowski. „Influence of extruded soybean seeds on growth performance of brojler chickens”, XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, Zegrze, 10-12.09. 2018 r.str. 92-93.
 23. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, Z. Wiśniewska, A. Rutkowski. „Monitoring of variation of the chemical composition and nutrition value of national vetch seeds”, XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, Zegrze,10-12.09. 2018 r. str. 90-91.
 24. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, Z. Wiśniewska, M. Hejdysz, A. Rutkowski. „Monitoring of variation of the chemical composition of domestic soybean seeds var. over the 2015-2016 years”,XXX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA, Zegrze, 10-12.09. 2018 r.str. 94-95.

 

 1. Benzertiha A., Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Rawski M., Świątkiewicz S. Full-fat insect meals – the effect on broiler chicken growth performance and gastrointestinal tract microbiota. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 2. Benzertiha A., Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Rawski M., Świątkiewicz S. Full-fat insect meal – effect on growth performance and gastrointestinal tract microbiota in broiler chickens. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 3. Bryszak, Rodriguez V., Gao M., Yanza Y. R., Libera K., Szumacher-Strabel M., Cieslak A. Rumen microbial population of high yielding cows fed diet supplemented with lupin. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 4. Bryszak M., Szulc P., Rodriguez V., Gao M., Yanza Y.R., Libera K., Kozłowska M., Kazmierczyk M., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. Polisacharydy nieskrobiowe łubinu w dawce pokarmowej dla wysoko wydajnych krów mlecznych a populacja mikroorganizmów w żwaczu. IV Krajowa Konferencja Naturalne Substancje Roślinne Aspekty Strukturalne i Aplikacyjne. Puławy, 06-08.09.2017, Polska.
 5. Cieślak A., Borys B., Bryszak M., Gao M., Kozłowska M., Rodriguez V., Szumacher-Strabel M. Methane production in fattened lambs depends on forage type and oily components in diets. Joint Seminar of the Sub- Network on Production Systems & Sub-Network on Nutrition Innovation for Sustainability in Sheep and Goats. Victoria-Gasteiz, 03-05.10.2017,
 6. Cieślak A., Stochmal A., Yanza Y., Gao M., Bryszak M., Huang H., Rodriguez V., Libera K., Kozłowska M., Kazmierczyk M., Szumacher-Strabel M. Wartość pokarmowa oraz produkcja metanu przez Oxytree (Paulownia CLON IN VITRO 112) w warunkach in vitro. IV Krajowa Konferencja Naturalne Substancje Roślinne Aspekty Strukturalne i Aplikacyjne. Puławy, 06-08.09.2017, Polska.
 7. Cieślak A., Ślusarczyk S., Pecio Ł., Kowalczyk M., Szumacher-Strabel M., Yanza Y. R., Gao M., Bryszak M., Stochmal A. Basic rumen parameters and methane production after supplementing diet with roots of Scutellaria baicalensis Georgi. 2nd International symposium on phytochemicals in medicine and food. Fuzhou, 07-10.04.2017, Chiny.
 8. Gao M.,Yanza Y. R., Libera K., Bryszak, Jozefiak D., Cieslak A., Szumacher Strabel M. Methane emission from poultry fed diets with fermented rapeseed cake. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 9. Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Zaworska A., Rutkowski A. Extrusion increases the use of pea seeds in broiler chicken nutrition. XXI European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN 2017). Salou/ Vila-Seca, 08-11.05.2017, Hiszpania.
 10. Hejdysz M., Kaczmarek S., Rutkowski A. Extrusion increase the use of pea seeds in broiler chickens nutrition. XXI European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN 2017). Salou/ Vila-Seca, 08-11.05.2017, Hiszpania.
 11. Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Wiąz M., Rutkowski A. Influence of faba bean seeds in raw and extruded form on the performance and nutrient digestibility of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 12. Hejdysz M., Kaczmarek SA, Kubiś M., Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Wiąz M., Rutkowski A. Influence of faba bean seeds in raw and extruded form on the performance and nutrient digestibility of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 13. Kaczmarek S., Hejdysz M., Rutkowski A. Graded inclusion of white lupin meal depress laying hens performance and nutrients digestibility. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polska Akademia Nauk. Lublin, 21-23.06.2017, Polska.
 14. Kaczmarek S.A. Wartość pokarmowa łubinów dla drobiu – Th e nutritional value of lupins for broilers. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 15. Kasprowicz-Potocka M., Błażejewski D., Zaworska A., Nowak P., Frankiewicz A. Wpływ dodatków paszowych na wybrane wskaźniki dobrostanu u świń. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy PTZ „Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt”. Poznań, 20-22.09.2017, Polska.
 16. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Józefiak D. Fermentacja mikrobiologiczna wysokobiałkowych surowców paszowych. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polska Akademia Nauk. Lublin, 21-23.06.2017, Polska.
 17. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Rutkowski A. Monitoring zmienności składu chemicznego nasion krajowych odmian łubinu na przestrzeni lat 2012–2016. Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności. Pawłowice, 24-25.04.2017, Polska.
 18. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Wiśniewska Z., Rutkowski A. Monitoring of variation of the chemical composition of seeds of domectic lupin varietes over the years 2012-2016. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 19. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Rawski M., Świątkiewicz S. Application of selected insect fat in broiler chicken diets. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 20. Kierończyk B., Józefiak D., Józefiak A., Rawski M., Świątkiewicz S. Selected insect fats application in broiler chicken nutrition. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 21. Komisarek J., Stefańska B., Nowak W. Wpływ podostrej kwasicy żwacza (SARA) oraz polimorfizmu DGAT1 i SCD1 na profil kwasów tłuszczowych mleka krów mlecznych. LXXXII Krajowy Zjazd Naukowy PTZ „Nowoczesna hodowla a dobrostan zwierząt”. Poznań, 20-22.09.2017, Polska.
 22. Konieczka P., Nowicka K., Smulikowska S., Górka P., Kaczmarek S. Zastosowanie emulsyfikatora oraz karbohydrazy w diecie z celulozą – wpływ na wyniki odchowu kurcząt brojlerów – Implementing emulsifier and carbohydrase into the diet with cellulose – performance response of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 23. Kubiś M., Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Rutkowski A. Wpływ gatunku oraz poziom łubinu na strawność składników pokarmowych, morfologię przewodu pokarmowego oraz wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polska Akademia Nauk. Lublin, 21-23.06.2017, Polska.
 24. Kubiś M., Kaczmarek S.A., Peris S., Budnik S., Hejdysz M., Rutkowski A. Digestibility coefficients of pea, faba bean and lupin seeds following application of protease in broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 25. Libera K., Szumacher-Strabel M., Cieślak A., Gao M., Yanza Y.R., Bryszak M., Józefiak D. Potential of fermented rapeseed cake to mitigate enteric methane production in broiler chicken. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 26. Nowak P., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Frankiewicz A. Eubiotics – New feed additives in pig nutrition. XIV Conference of Young Researchers, Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 27. Pachocka M., Józefiak D., Zaworska A., Rawski M., Kierończyk B., Sypniewski J. Preliminary analyzes of the eubiotic preparations on the growth performance of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 28. Rawski M., Kierończyk B., Ciesielski Ł., Barc A., Józefiak D. Antibiotic susceptibility of bacterial isolates from common musk turtle (Sternotherus odoratus). XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 29. Rawski M., Kierończyk B., Józefiak D. Probiotics in turtles – their effects on growth performance, shell mineralization and microbiota. 6th Beneficial Microbes Conference. Amsterdam, 09-11.10.2017, The Netherlands.
 30. Rawski M., Mazurkiewicz J., Hoffmann L., Kierończyk B., Józefiak D. Vegetable and fruit pomaces in common carp nutrition – the effect on growth performance and meat quality. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 31. Rawski M., Mazurkiewicz J., Hoffmann L., Kierończyk B., Józefiak D. Full-fat insect meal in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) nutrition: effects on growth performance, intestinal microbiota and gastrointestinal tract histomorphology. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 32. Stefańska , Człapa W., Bąkowska S., Gąsiorek M., Nowak W. Prevalence and consequences of subacute ruminal acidosis in Polish dairy herds. International Symposium on Animal Science. Belgrade-Zemun, 24-25.11.2017, Serbia.
 33. Stochmal A., Cieslak A., Ślusarczyk S., Kowalczyk M., Pecio Ł., Yanza Y. R., Gao M., Bryszak M., Rodriguez V. R., Szumacher-Strabel M. Potential of bioactive substances of Perovskia atriplicifolia Benth. roots to modulate ruminal fiber degradability and methanogenesis. 2nd International symposium on phytochemicals in medicine and food. Fuzhou, 7-10.04.2017, Chiny.
 34. Stochmal A., Zuchowski J., Bryszak M., Libera K., Yanza Y. R., Gao M., Huang H., Rodriguez V. R., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. Rumen antimethanogenic effect of Hippophae rhamnoides L. phytochemicals in vitro. 2nd International symposium on phytochemicals in medicine and food. Fuzhou, 7-10.04.2017, Chiny.
 35. Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Kowalczyk M., Szczechowiak J., Yanza Y. R., Gao M., Bryszak M., Huang H., Cieslak A. Saponins fractions from alfalfa silage affect in vitro rumen methane production and fermentation. 2nd International symposium on phytochemicals in medicine and food. Fuzhou, 7-10.04.2017, Chiny.
 36. Szumacher-Strabel M., Stochmal A., Szczechowiak J., Yanza Y.R, Gao M., Bryszak M., Huang H., Libera K., Cieślak A. Frakcje saponin pochodzące z lucerny siewnej mają wpływ na produkcję metanu oraz proces fermentacji zachodzące w żwaczu krów mlecznych. IV Krajowa Konferencja Naturalne Substancje Roślinne Aspekty Strukturalne i Aplikacyjne. Puławy, 06-08.09.2017, Polska.
 37. Talibov S., Benzertiha A., Rawski M., Kierończyk B., Józefiak D. Chemical composition of insects as novel feed material. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 38. Yanza Y. R., Gao M., Szumacher-Strabel M., Bryszak M., Cieślak A. Coleus amboinicus Lour as rumen methanogenesis modulator in-vitro. XIV Conference of Young Researchers Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition. Kraków, 14-15.09.2017, Polska.
 39. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. Optymalizacja procesu fermentacji nasion łubinu wąskolistnego odm. Neptun w kierunku uzyskania produktu o wyższej wartości pokarmowej. Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności. Pawłowice, 24-25.04.2017, Polska.
 40. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Józefiak D. Mikrobiologiczno-enzymatyczna fermentacja pasz rzepakowych. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polska Akademia Nauk. Lublin, 21-23.06.2017, Polska.
 41. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Kierończyk B., Rawski M., Pachocka M., Sypniewski J., Józefiak D. The effect of use processing on rapeseed feed on the growth performance of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 42. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Kierończyk B., Rawski M., Pachocka M., Sypniewski J., Józefiak D. Effect of rapeseed cake processing on the growth performance of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA “Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 43. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Kierończyk B., Rawski M., Pachocka M., Sypniewski J., Józefiak D., 2017. Effect of rareseed cake processing on the growth performance of broiler chickens. XXIX International Poultry Science Symposium PB WPSA “Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 44. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Kołata T., Wiśniewska Z., Hejdysz M., Rutkowski A. A comparative study of the chemical composition and nutritional value of the domestic soybeans seeds. XXIX International Poultry Science Symposium WPSA „Science to Practice – Practice to Science”. Tarnowo Podgórne, 18-20.09.2017, Polska.
 45. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Kołata T., Wiśniewska Z., Rutkowski A. Badanie porównawcze składu chemicznego i wartości odżywczej nasion krajowych odmian soi. XLVI Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polska Akademia Nauk. Lublin, 21-23.06.2017, Polska.
 46. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. Wpływ diet łubinowo-rzepakowych na wyniki produkcyjne trzody chlewnej. Znaczenie łubinu dla bioróżnorodności. Pawłowice, 24-25.04.2017, Polska.
 1. Hejdysz M., Kaczmarek S.A., Kubiś M., Wiąz M., Lubik P. i Rutkowski A. Wykorzystanie ekstrudowanych nasion grochu w żywieniu kurcząt rzeźnych. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 2. Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Kubiś M., Wiąz M., Rutkowski A. Nasiona łubinu białego wpływają na wydalanie kwasu sialowego u kurcząt brojlerów. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 3. Kaczmarek SA, M. Hejdysz, M. Kubiś, M. Wiąz, M. Kasprowicz-Potocka, A. Rutkowski. Nasiona łubinu białego wpływają na wydalanie kwasu sialowego u kurcząt brojlerów. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 1. Kasprowicz-Potocka M., Nowak P., Zaworska A., Nowak W., Stefańska B., Frankiewicz A. Wpływ wieloskładnikowych dodatków na wskaźniki odchowu i fizjologię przewodu pokarmowego odsadzonych prosiąt. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Olsztyn, 21-22.2016, Polska.
 2. Kubiś M., Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Rutkowski A. Zastosowanie fitazy i proteazy w mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 3. Kubiś M., Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Rutkowski, A. Całe nasiona rzepaku wpływają na masę żołądka mięśniowego kurcząt. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 4. Lubik P., Hejdysz M., Kaczmarek S. A., Wiąz M., Kubiś M., Rutkowski A. Wpływ gatunku łubinu na wyniki produkcyjne kurcząt rzeźnych. XXVIII International Poultry Science Symposium PB WPSA. Licheń Stary, 14-16.09.2016, Polska.
 5. Nowak P., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Frankiewicz A. The eubiotics preparations in the feeding of pigs. XIII International Conference of Young Researchers. Poznań, 27-28.09.2016, Polska.
 6. Stefańska B., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A., Nowak W.Zależność między pH płynu żwacza krów mlecznych a zawartością mocznika we krwi i w mleku. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Olsztyn, 21-22.06.2016, Polska.
 7. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A.Efektywność tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem łubinu żółtego i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej. XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk. Olsztyn, 21-22.06.2016, Polska.

 

 1. Hejdysz M., Kaczmarek S., Rutkowski A. Effect of extrusion cooking on the nutritional value of faba bean for broiler chickens. 20th European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN), Czech Republic.
 2. Hejdysz M., Kaczmarek S., Rutkowski A. Effect of extrusion cooking on the nutritional value of faba bean for broiler chickens. PB WPSA, Bydgoszcz, Polska.
 3. Kaczmarek S.A., Cowieson A., Hejdysz M., Rutkowski A. Microbial phytase improves performance and bone traits in broilers fed diets based on soybean meal and containing lupin meal. 20th European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN), Czech Republic.
 4. Kaczmarek S.A., Hejdysz M. and Rutkowski A. The nutritional value of yellow lupin (Lupinusluteus) for broilers. 20th European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN), Czech Republic.
 5. Kaczmarek S.A., Hejdysz M., Kubiś M., Wiąz M., Rutkowski A. The nutritional value of yellow lupine (Lupinusluteus) for broilers. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, Polska.
 6. Kaczmarek, A. Bari, M. Hejdysz, A. Rutkowski. Effect of different dosages of coated butyric acid on growth performance and energy utilization in broilers. 20th European Symposium on Poultry Nutrition (ESPN), Czech Republic.
 7. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Gulewicz P., Frankiewicz A. Nutritional value and physiological impact of diets with raw and fermented blue and yellow lupine seeds in pigs. XIII Digestive Physiology in Pigs Symposium. Kliczków, Polska.
 8. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Nowak P., Frankiewicz A. The effect of combined eubiotic prepearations on the performance and gastrointestinal ecology in growing pigs. XIII Digestive Physiology in Pigs Symposium. Kliczków, Polska.
 9. Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Nowak P., Frankiewicz A. The effect of combined feed additives on the performance and gastrointestinal ecology in growing pigs. Nutrition of Livestock Companion and Wild Animals. XLIV Scientific Session. Warszawa, 16-17.06.2015, Polska.
 10. Kubiś M., Hejdysz M., Kaczmarek S., Rutkowski A. White lupine as protein source in laying hen diets. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, Polska.
 11. Lubik P., Hejdysz M., Wiąz M., Kaczmarek S., Rutkowski A. The use of soybean seeds in broiler chicken feeding. XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WPSA „Nauka praktyce – praktyka nauce”, Bydgoszcz, Polska.
 12. Nowak P., Kasprowicz-Potocka M., Zaworska A., Frankiewicz A. The eubiotics preparations in the feeding of pigs. XII International Conference of Young Researchers. Łowicz, 23-24.09.2015, Polska.
 13. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Frankiewicz A. The effect of substitution of soybean meal protein wirh raw and fermented lupine seeds on growth and physiological responses of gastrointestinal tract in pigs. XII International Conference of Young Researchers. Łowicz, 23-24.09.2015, Polska.
 14. Zaworska A., Kasprowicz-Potocka M., Rutkowski A. The effect of raw and extruded pea and faba bean seeds on digestability and production results of piglets. Nutrition of Livestock Companion and Wild Animals. XLIV Scientific Session. Warszawa, 16-17.06.2015, Polska.
 1. Kaczmarek, M. Hejdysz, A. Rutkowski. Wpływ otoczkowanego kwasu masłowego na wykorzystanie składników pokarmowych
 2. Kaczmarek, M. Hejdysz, A. Rutkowski. Zastosowanie syntetycznego emulsyfikatora w żywieniu kurcząt broilerów.
 3. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, A. Rutkowski. Wpływ nasion łubinu białego na morfologię jelita cienkiego oraz straty endogenne kurcząt broilerów.
 4. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, P. Lubik, M. Kubiś, A. Rutkowski. Wartość pokarmowa nasion łubinu żółtego dla kurcząt broilerów
 5. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, P. Lubik, A. Rutkowski. Zastosowanie fitazy i proteazy mieszankach z udziałem łubinu żółtego w badaniach na kurach nieśnych.
 6. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, P. Lubik A. Rutkowski. Zastosowanie różnych poziomów nasion łubinu białego w mieszankach paszowych dla kurcząt nieśnych.
 7. M. Hejdysz, S.A. Kaczmarek, A. Rutkowski. Wpływ procesu ekstruzji na wartość odżywczą bobiku w żywieniu kurcząt rzeźnych
 8. M. Hejdysz, S. Kaczmarek, A. Rutkowski. “The use of Viciafaba L. in broiler chicken nutrition. XLII Conference of Animal Nutrition SŻZ KNZ PAN, Siedlce- Serpelice National Conference, (June 3rd – 5th).
 9. Hejdysz, S. Kaczmarek, A. Rutkowski. “The use of Viciafaba L. in broiler chicken nutrition“. XLII Conference of Animal Nutrition SŻZ KNZ PAN, Siedlce- Serpelice, konferencjakrajowa, 3-5.06.2014
 10. Andrzej Rutkowski, Sebastian, A. Kaczmarek, Marcin Hejdysz, Sebastian. Nowaczewski, Dorota Jamroz . “Legume seeds (Lupinusangustifolius, Lupinusluteus and Pisumsativum) as protein sources in laying hen diets”. XLII Conference of Animal Nutrition SŻZ KNZ PAN, Siedlce- Serpelice, konferencja krajowa, 3-5.06.2014
 11. Kasprowicz-Potocka M., Mikuła R., Kaczmarek S., Hejdysz M., Wiąz M., Rutkowski A. “Wpływ zastąpienia białka PŚŚ białkiem łubinu białego na wzrost, strawność, oraz niektóre parametry krwii u warchlaków”. XLII Conference of Animal Nutrition SŻZ KNZ PAN, Siedlce- Serpelice, konferencja krajowa, 3-5.06.2014
 12. Hejdysz, S. A. Kaczmarek, and A. Rutkowski. “Effect of extrusion on the nutritionalvalue of peas for broiler chickens”; XI Konferencji Młodych Badaczy oraz XLIII Sesji Naukowej Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN; Sieldce – Serpelice, konferencja międzynarodowa, 2.06.2014.
 13. Hejdysz, S. A. Kaczmarekand A. Rutkowski. “Effect of extrusion on the nutritional value of peas for broiler chickens”. XIVth European Poultry Conference; Stavanger (Norway), konferencja miedzynarodowa, 23-27.06.2014.
 14. Kaczmarek, M. Hejdysz, A. Rutkowski .”The full-fat rapeseeds particle size are insignificant when diets are pelleted”. XIVth European Poultry Conference; Stavanger (Norway), konferencja miedzynarodowa, 23-27.06.2014.
 15. Kaczmarek, M. Hejdysz, A. Rutkowski. “Raffinose can affect narrow-leaved lupine metabolisable energy for broiler chickens”. XIVth European Poultry Conference; Stavanger (Norway), konferencjamiedzynarodowa, 23-27.06.2014.
 16. Kaczmarek, M. Hejdysz, A. Rutkowski. “The use of phytase in maize-lupine diets”. XIVth European Poultry Conference; Stavanger (Norway), konferencja miedzynarodowa, 23-27.06.2014.
 17. Hejdysz, S. Kaczmarek, R. Mikuła, M. Wiąz, A. Rutkowski. “Effect of extrusion on the nutritional value of peas for broiler chickens”. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA; Kazimierz Dolnynad Wisłą; konferencja miedzynarodowa; 08 – 10.09.2014.
 18. Hejdysz, S. Kaczmarek, R. Mikuła, M. Wiąz, A. Rutkowski.“The full-fat rapeseeds particle size are insignificant when diets are pelleted”. XXVI International Poultry Symbosium PB WPSA; Kazimierz DolnynadWisłą; konferencja miedzynarodowa; 08 – 10.09.2014.
 19. Hejdysz, S. Kaczmarek, R. Mikuła, M. Wiąz, A. Rutkowski. “The use of Viciafaba L. in broiler chicken nutrition”. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA; Kazimierz Dolnynad Wisłą; konferencja miedzynarodowa; 08 -10.09.2014.
 20. Rutkowski, S.A. Kaczmarek, M. Hejdysz, S. Nowaczewski, D. Jamroz. “Legume seeds (Lupinusangustifolius, Lupinusluteus and Pisumsativum) as protein sources in laying hen diets”. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA; Kazimierz Dolnynad Wisłą; konferencja miedzynarodowa; 08 – 10.09.2014.
 21. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Anita Zaworska, Robert Mikuła, Sebastian Kaczmarek, Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Andrzej Rutkowski. „Wpływ zastąpienia białka pśs białkiem łubinu białego na wzrost, strawność suchej masy i białka, oraz niektóre parametry krwi u warchlaków”. Siedlce- Serpelice, konferencja krajowa, 3-5.06.2014.
 22. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Anita Zaworska, Robert Mikuła, Sebastian Kaczmarek, Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Andrzej Rutkowski. „Wpływ zastąpienia białka poekstrakcyjnej śruty sojowej białkiem łubin białego na wzrost i fizjologię przewodu pokarmowego u warchlaków”. „Łubin we współczesnym rolnictwie”, konferencja krajowa, Kudowa Zdrój, 8-10 .09. 2014.
 23. Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Anita Zaworska, Robert Mikuła,   Sebastian Kaczmarek, Marcin Hejdysz, Maria Wiąz, Andrzej Rutkowski.. Wpływ zastąpienia białka pśs białkiem łubinu białego na wzrost strawność suchej masy i białka, oraz niektóre parametry krwi u warchlaków. „Łubin we współczesnym rolnictwie”, konferencja krajowa, Kudowa Zdrój, 8-10.09.2014.
 24. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, A. Frankiewicz, P. Gulewicz, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz. Wartość pokarmowa i fizjologiczne właściwości diet z surowymi i fermentowanymi (Candida utilis) nasionami łubinu żółtego i wąskolistnego u szczurów. Konferencja „Łubin we współczesnym rolnictwie” Kudowa Zdrój, 8-10 września 2014, str. 79-82. Doniesienie konferencyjne.
 25. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, R. Mikuła, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, A. Rutkowski. Wpływ zastąpienia białka poekstrakcyjnej śruty sojowej białkiem łubinu białego na wzrost i fizjologię przewodu pokarmowego u warchlaków. Konferencja „Łubin we współczesnym rolnictwie” Kudowa Zdrój, 8-10 września 2014, str. 83-87.
 26. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz. Wartość odżywcza i fizjologiczne właściwości diet z surowymi i fermentowanymi nasionami łubinu wąskolistnego u szczurów. Konferencja „Łubin we współczesnym rolnictwie” Kudowa Zdrój, 8-10 września 2014, str. 88-92.
 27. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, R. Mikuła, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, A. Rutkowski. Wpływ zastąpienia białka pśs białkiem łubinu białego na wzrost, strawność suchej masy i białka, oraz niektóre parametry krwi u warchlaków. XLIII Sesja Żywienia Zwierząt SŻZ KNZ PAN, Siedlce – Serpelice 3-5.06.2014r, str. 74-75.
 28. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, A. Frankiewicz, P. Gulewicz, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz. Wpływ diet z zawartością surowych i fermentowanych (Candida utilis) nasion łubinu żółtego i wąskolistnego na wzrost, retencje azotu i strawność oraz niektóre parametry krwi u szczurów. XLIII Sesja Żywienia Zwierząt SŻZ KNZ PAN, Siedlce – Serpelice 3-5.06.2014r, str. 118-119.
 29. Kasprowicz-Potocka, E. Kropaczewska, A. Zaworska, A. Frankiewicz. Wpływ róznych metod uszlachetniania nasion bobiku niskotaninowego na ich skład chemiczny. XLIII Sesja Żywienia Zwierząt SŻZ KNZ PAN, Siedlce – Serpelice 3-5.06.2014r, str. 136-137.
 30. Kasprowicz-Potocka, A. Zaworska, A. Frankiewicz. Preparaty eubiotyczne w żywieniu zwierząt. XLIII Sesja Żywienia Zwierząt SŻZ KNZ PAN, Siedlce – Serpelice 3-5.06.2014r, str 33-40. Referat plenarny.
 31. Kasprowicz-Potocka. Eubiotyki produkty przyszłości? X Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne. 10.04.2014r. Poznań. Materiały str.36-37.
 32. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz. The effect of diets containing raw and fermented blue lupine seeds as a replacement of soybean meal on growth and parameters of gastrointentestial tract of rats. XI Conference of Young Reserchers. Siedlce- Serpelice 1-3 june, 2014. p. 66-68
 33. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz, Z. Zduńczyk, J. Juśkiewicz. The nutritional value and physiological properties of diets with raw and fermented blue lupine seeds used in rats. V-th International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agriculture Colleges “Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development” Bydgoszcz – Inowrocław, 18-20 September 2014. p. 154.
 1. S.A. Kaczmarek, M. Hejdysz, R.Mikuła, M. Wiąz, A.Rutkowski. “Wartość pokarmowa polskich odmian grochu (Pisumsativum L.) określona w badaniach na kurczętach rzeźnych.”
 2. S.A. Kaczmarek, D. Józefiak, M. Hejdysz, R. Mikuła, M. Wiąz, A. Rutkowski. “Wartość pokarmowa polskich odmian łubinu wąskolistnego (LupinusangustifoliusL), określona w badaniach na kurczętach rzeźnych.”
 3. S.A. Kaczmarek, D. Józefiak, M.Hejdysz, R.Mikuła, M. Wiąz, A.Rutkowski. “Wartość pokarmowa polskich odmian łubinu żółtego (Lupinusluteus L.) określona w badaniach na kurczętach rzeźnych.”
 4. S.A. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Wiąz, A. Rutkowski. “Wpływ pełnotłustych nasion rzepaku na AME i strawność składników pokarmowych.”
 5. A. Rutkowski, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka. Nutritional value of polish varieties of yellow lupine (Lupinus luteus L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. 67.Tagung vom 19.-21.03.2013 in Gottingen. Proceedings of the Society of Nutrition Physiology, Band 22, 13, pp. 122
 6. A. Rutkowski, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka. Nutritional value of polish varieties of narrow-leaved lupine (Lupinus angustifolius L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. 67.Tagung vom 19.-21.03.2013 in Gottingen. Proceedings of the Society of Nutrition Physiology, Band 22, 13, pp. 123.
 7. A. Rutkowski, S. Kaczmarek, M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka. Nutritional value of polish varieties of pea (Pisum sativum L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. 67.Tagung vom 19.-21.03.2013 in Gottingen. Proceedings of the Society of Nutrition Physiology, Band 22, 13, pp. 124.
 8. M. Kasprowicz-Potocka, P. Gulewicz , A. Zaworska, S. Kaczmarek , A. Frankiewicz. The impact of yeast fermentation of blue and yellow lupin seeds on their chemical composition. First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, 9-11 may 2013, Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, pp. 58.
 9. M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka, S. Kaczmarek A. Rutkowski. Nutritional value of Polish varieties of narrow-leaved lupine (Lupinus angustifolius L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, 9-11 may 2013, Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, pp. 294.
 10. M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka, S. Kaczmarek A. Rutkowski. Nutritional value of Polish varieties of yellow lupine (Lupinus angustifolius L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, 9-11 may 2013, Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, pp. 295.
 11. M. Hejdysz, M. Kasprowicz-Potocka, S. Kaczmarek A. Rutkowski. Nutritional value of Polish varieties of pea (Lupinus angustifolius L.) determined in experiments conducted on broiler chickens. First Legume Society Conference 2013: A Legume Odyssey, 9-11 may 2013, Novi Sad, Serbia, Book of Abstracts, pp. 296.
 12. Kasprowicz-Potocka, P. Gulewicz, A. Zaworska, A. Frankiewicz. Wpływ fermentacji drożdżowej na skład chemiczny produktów łubinowych. XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ, Bydgoszcz, 18-20 wrzesień, 2013, str. 159-162.
 13. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz. Wpływ rodzaju fermentacji na skład chemiczny nasion łubinu wąskolistnego. XLII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ, Bydgoszcz, 18-20 wrzesień, 2013, str. 211-214.
 14. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz. Microbiological profile and chemical Composition of the products of blue lupine seeds fermentation. IVth International Scientific Symposium for Ph.D. Students and Students of Agricultural Colleges. Innovative researches for the future of agricultural and rural areas development. 190-21.09. 2013, Bydgoszcz, Poland, str. 126
 15. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, A. Frankiewicz. The impact of fermentation of lupin seeds on their chemical composition. IVth International Scientific Symposium for Ph.D. Students and Students of Agricultural Colleges. Innovative researches for the future of agricultural and rural areas development. 190-21.09. 2013, Bydgoszcz, Poland, str. 127